Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема 9. Монетарна політика
 

№723. Що не є статтею “Активи” комерційного банку:

1) резерви;

2) надані позики;

3) дисконтні позики;

4) цінні папери;

5) інші активи.

 

№724. Що не є статтею “Пасиви” комерційного банку:

1) чекові вклади;

2) отримані позики;

3) капітал банку;

4) неопераційні вклади;

5) готівка в касі.

 

№725. Пропозиція грошей у національній економіці збільшується щоразу, коли комерційні банки:

1) збільшують свої вклади у центральному банку;

2) зменшують свої зобов’язання за поточними рахунками;

3) збільшують обсяги позик, наданих домогосподарствам і виробничим одиницям;

4) правильні відповіді 1 і 2;

5) правильні відповіді 1 і 3.

 

№726. Надлишкові резерви комерційного банку – це:

1) активи, які у разі потреби можуть швидко перетворюватися на готівку;

2) різниця між величиною фактичних резервів та величиною обов’язкових резервів;

3) різниця між величиною активів і власним капіталом;

4) різниця між величиною фактичних резервів та величиною наднормативних резервів;

5) усі твердження неправильні.

 

№727. Якщо грошова база подвоїлась і розмір грошового мультиплікатора також збільшився у 2 рази, то пропозиція грошей:

1) не змінилась;

2) подвоїлась;

3) зросла у чотири рази;

4) зросла, але менш ніж у 2 рази;

5) усі відповіді неправильні.

 

№728. Зменшення норми резервування:

1) збільшуватиме пропозицію грошей унаслідок збільшення розміру грошового мультиплікатора;

2) збільшуватиме пропозицію грошей унаслідок збільшення коефіцієнта депонування;

3) зменшуватиме пропозицію грошей унаслідок зменшення грошового мультиплікатора;

4) зменшуватиме пропозицію грошей унаслідок зменшення коефіцієнта депонування;

5) усі твердження неправильні.

 

№729. Що не є статтею “Активи” центрального банку:

1) цінні папери;

2) позики комерційним банкам;

3) золотовалютні резерви;

4) обов’язкові резерви комерційних банків;

5) інші активи.

 

№730. Що не є статтею “Пасиви” центрального банку:

1) резерви комерційних банків;

2) дисконтні позики;

3) депозити скарбниці;

4) банкноти центрального банку;

5) інші зобов’язання.

 

№731. Якщо центральний банк продає велику кількість державних цінних паперів домогосподарствам і комерційним банкам, то:

1) збільшиться загальна сума особистих заощаджень;

2) збільшиться загальна сума депозитів комерційних банків;

3) зменшиться сума позик, наданих комерційними банками;

4) знизиться рівень процентної ставки;

5) збільшиться пропозиція грошей.

 

№732. Центральний банк не виконує такої функції:

1) регулювання та контроль пропозиції грошей у національній економіці;

2) емісія грошових знаків;

3) зберігання золотовалютних резервів та обов’язкових резервів комерційних банків;

4) надання кредитів населенню;

5) “кредитор останньої надії”.

 

№733. Максимально можливе збільшення суми банківських депозитів дорівнює:

1) добутку обов’язкових резервів та грошового мультиплікатора;

2) різниці між фактичними резервами та обов’язковими резервами;

3) добутку надлишкових резервів та грошового мультиплікатора;

4) добутку фактичних резервів та грошового мультиплікатора;

5) усі твердження неправильні.

 

№734. Проведення монетарної політики стикається з низкою ускладнень та перешкод, які знижують її результативність. Такою перешкодою не є:

1) зростання рівня відкритості національної економіки;

2) поведінка економічних суб’єктів;

3) зміна швидкості обігу грошей;

4) співвідношення між прямими та непрямими податками;

5) зміни у функції інвестицій.

 

№735. Передавальний механізм монетарної політики не містить такої ланки (згідно з основним потоком макроекономіки):

1) зміна реальної пропозиції грошей унаслідок проведення центральним банком відповідної монетарної політики;

2) зміна процентних ставок;

3) зміна швидкості обігу грошей;

4) зміна сукупних видатків у відповідь на зміну процентних ставок;

5) зміна основних макроекономінчих змінних – реального ВВП, рівня зайнятості та рівня цін унаслідок зміни сукупних видатків.

 

№736. У національній економіці пропозиція грошей не залежить від:

1) норми резервування;

2) готівки;

3) обов’язкових резервів;

4) депозитів скарбниці;

5) коефіцієнта депонування.

 

№737. Центральному банкові складно уповільнити темпи зростання грошової маси, якщо:

1) величина особистих заощаджень дуже значна;

2) центральний банк не може зменшувати норму резервування;

3) комерційні банки володіють значними надлишковими резервами;

4) курс національної валюти знижується;

5) домогосподарства і фірми намагаються купити державні облігації на значну суму.

 

№738. Яке твердження щодо простого грошового (депозитного) мультиплікатора неправильне:

1) збільшується із зменшенням норми резервування;

2) менший за розрахункове значення, якщо домогосподарства віддають перевагу позикам у готівковій формі;

3) менший за одиницю;

4) діє як у напрямку збільшення, так і зменшення пропозиції грошей;

5) зі зменшенням понаднормативних резервів наближається до розрахункового значення.

 

№739. Коефіцієнт депонування грошей – це:

1) частина депозитів, яку комерційні банки зобов’язані зберігати як резерв;

2) частка депозитів, яку комерційні банки фактично резервують;

3) частка депозитів в обсязі пропозиції грошей;

4) відношення обсягу пропозиції грошей до грошової бази;

5) відношення готівки до грошей на поточних рахунках.

 

№740. Пропозиція грошей в економіці за інших однакових умов зменшується, якщо:

1) зростає величина повного грошового мультиплікатора;

2) збільшується грошова база;

3) зростає норма резервування;

4) зменшується коефіцієнт депонування грошей;

5) збільшується обсяг готівки.

 

№741. Якщо пропозиція грошей в економіці зменшилась на 20% , а грошова база зросла вдвічі, то величина повного грошового мультиплікатора:

1) зменшилась на 40%;

2) зменшилась на 80%;

3) збільшилась на 80%;

4) зменшилась на 60%;

5) збільшилась на 60%.

 

№742. Яке твердження правильне:

1) комерційні банки впливають на пропозицію грошей в економіці завдяки системі повного резервування депозитів;

2) система часткового резервування депозитів повністю запобігає банкрутствам банків у разі виникнення банківської паніки;

3) грошова база – це сума готівки та поточних вкладів;

4) згідно з кейнсіанським підходом, зміна пропозиції грошей безпосередньо впливає на сукупні видатки;

5) пропозиція грошей прямо пропорційна грошовій базі.

 

№743. Яке твердження правильне:

1) згідно з монетаристським підходом, зміна пропозиції грошей впливає на сукупні видатки опосередковано через зміну процентної ставки;

2) обмеження обсягів кредитів, що надаються певним галузям, відносять до ринкових інструментів монетарної політики;

3) виконуючи функцію "кредитора останньої надії", центральний банк погашає державний борг коштом золотовалютних резервів;

4) тривале застосування центральним банком інструментів прямого регулювання пропозиції грошей знижує рівень конкуренції між банками;

5) стимулювання кредитної емісії називають кредитною рестрикцією.

 

№744. Яке твердження правильне:

1) зміна норми резервування може мати негативний вплив на фінансовий стан комерційних банків та економіку в цілому;

2) операції на відкритому ринку – це купівля або продаж центральним банком облігацій та акцій підприємств;

3) облікова ставка – це процентна ставка, за якою центральний банк надає споживчі кредити;

4) стимулювальну монетарну політику називають політикою "дорогих грошей";

5) політика "дешевих грошей" має на меті обмежити рівень інфляції.

 

№745. Якщо центральний банк країни купує у домогосподарств та комерційних банків державні цінні папери, то:

1) пропозиція грошей в економіці зменшується;

2) пропозиція грошей зросте, а обсяг наданих комерційними банками позик зменшиться;

3) обсяг депозитів у комерційних банках зменшиться;

4) пропозиція грошей і можливості кредитування зростуть;

5) процентні ставки зростуть.

 

№746. Яке твердження правильне:

1) пропозиція грошей може не реагувати на зменшення облікової ставки;

2) операції на відкритому ринку найменш дієвий інструмент монетарної політики, бо економіка реагує на них із запізненням;

3) зниження норми резервування є частиною політики "дорогих грошей";

4) позики, які комерційні банки отримують у центральному, називають іпотечними;

5) емісія грошей є частиною політики "дорогих грошей".

 

№747. Стимулювальна монетарна політика, знижуючи процентні ставки, зумовлює:

1) збільшення обмінного курсу національної валюти та скорочення чистого експорту;

2) зменшення курсів цінних паперів, майна та споживчих видатків;

3) зменшення курсів цінних паперів, q Тобіна та інвестиційних видатків;

4) зменшення інвестиційних видатків та сукупного попиту;

5) зменшення обмінного курсу національної валюти та збільшення чистого експорту.

 

№748. Яке твердження правильне:

1) до основних операцій, здійснюваних Національним банком України, належить кредитування фізичних осіб;

2) стимулювальна монетарна політика передбачає збільшення норми резервування і облікової ставки та продаж центральним банком державних цінних паперів;

3) ефективність монетарної політики є вищою за високого рівня незалежності центрального банку;

4) грошова база завжди більша, ніж пропозиція грошей;

5) у короткостроковому періоді монетарна політика відчутно впливає лише на рівень цін.

 Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 549. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия