Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема 11. Зовнішня торгівля і зовнішньоторговельна політика
 

№776. Відмінність між імпортними митом і квотою полягає в тому, що лише мито:

1) зменшує обсяги міжнародної торгівлі;

2) підвищує ціни;

3) забезпечує надходження до бюджету;

4) знижує життєвий рівень населення;

5) усі відповіді неправильні.

 

№777. З одиниці ресурсів Багатія може виробляти 3 т борошна або 6 т цукру, а Бідасія – 1 т борошна або 4 т цукру. Якщо міжнародна спеціалізація країн відбувається на засадах порівняльної переваги, то:

1) Багатія експортуватиме цукор та імпортуватиме борошно

2) Багатії не вигідно експортувати борошно та імпортувати цукор;

3) Бідасія експортуватиме борошно та імпортуватиме цукор;

4) Бідасії вигідно експортувати цукор та імпортувати борошно;

5) усі відповіді неправильні.

 

№778. Якщо продуктивність праці з виробництва експортованого товару у першій країні вища, ніж у другій, то перша країна:

1) має абсолютну перевагу;

2) має порівняльну перевагу;

3) виробляє цей товар з нижчою альтернативною вартістю, ніж друга країна;

4) виробляє цей товар з вищою альтернативною вартістю, ніж друга країна;

5) правильні пункти а і в.

 

№779. Країна має порівняльну перевагу у виробництві продукту, якщо:

1) виробляє цей продукт з нижчими витратами, ніж інші країни;

2) має перевагу у природно-кліматичних умовах виробництва цього продукту;

3) має історичні традиції у виробництві цього продукту;

4) виробляє цей продукт з нижчою альтернативною вартістю, ніж потенційний торговельний партнер;

5) усі відповіді неправильні.

 

№780. Яке твердження про квоту правильне:

1) знижує зайнятість у галузях, які захищають;

2) знижує рівень корупції в країні;

3) посилює конкуренцію на національному ринку;

4) вигідна усім групам населення;

5) жодне.

 

№781. Яка із форм торговельних бар’єрів не є політичною перешкодою для лібералізації міжнародної торгівлі:

1) імпортна квота;

2) ліцензування експорту та імпорту;

3) бюрократична тяганина під час митних процедур;

4) субсидування експорту;

5) добровільне обмеження експорту.

 

№782. Що не є аргументом прихильників протекціонізму:

1) підтримання і зміцнення галузей, які випускають стратегічні товари, важливі для економічної безпеки, оборони країни або ведення війни;

2) підтримання вітчизняних виробників збільшує сукупний попит у країні та стимулює зростання рівнів виробництва і зайнятості;

3) захист молодих галузей вітчизняної економіки забезпечує прискорений їх розвиток;

4) протекціоністські заходи знижують ціни у вітчизняній економіці;

5) усі твердження правильні.

 

№783. Абсолютна перевага країни у виробництві певного продукту означає, що ця країна:

1) здатна продавати більшу кількість цього продукту на власному ринку, ніж її конкуренти на своїх ринках;

2) має змогу розширити випуск цього продукту;

3) має перевагу у забезпеченні певними видами ресурсів для виробництва цього продукту;

4) експортує більше цього продукту, ніж її конкуренти;

5) усі відповіді неправильні.

 

№784. Яке твердження з позиції теорії Гекшера-Оліна неправильне:

1) країни експортуватимуть ті товари, виробництво яких потребує значних витрат відносно надлишкових факторів;

2) країни імпортуватимуть товари, у виробництві яких довелось би широко використовувати відносно дефіцитні фактори;

3) якщо відношення між кількістю даного фактора та іншими факторами в країні вище, ніж у інших країнах, то цей фактор є відносно надлишковим для даної країни;

4) ціна надлишкового фактора у країні буде нижчою порівняно з іншими країнами;

5) відносна ціна продукту, у виробництві якого у країні використовують дешевший фактор виробництва більшою мірою, ніж інші фактори, буде вищою, ніж деінде.

 

№785. Що не є визначником національного ромба в концепції міжнародної спеціалізації країни Майкла Портера:

1) кількість та якість певних факторів виробництва;

2) умови внутрішнього попиту, його кількісні та якісні параметри;

3) наявність у національній економіці високорозвинутих близьких суміжних галузей, що забезпечують експортоорієнтовані виробництва сировиною, матеріалами, півфабрикатами, інформацією тощо;

4) правильне співвідношення державного і приватного секторів у національній економіці;

5) стратегія і структура фірм, рівень і характер конкуренції на внутрішньому ринку.

 

№786. Хто з основних економічних суб’єктів країни виграє від запровадження ввізного мита на певний продукт:

1) вітчизняні виробники цього продукту;

2) споживачі;

3) держава;

4) правильні відповіді 1 і 2;

5) правильні відповіді 1 і 3.

 

№787. Що не є втратою споживачів від запровадження ввізного мита на певний продукт:

1) зменшення обсягів закупівель продукту;

2) оплата розвитку неефективних вітчизняних виробництв;

3) сплата мита;

4) оплата приросту прибутку вітчизняних фірм;

5) оплата витрат вітчизняних фірм на виробництво додаткової кількості цього продукту.

 

№788. Від запровадження вивізного мита на певний продукт несуть втрати такі економічні суб’єкти країни:

1) держава;

2) вітчизняні виробники в цілому;

3) споживачі;

4) правильні відповіді 2 і 3;

5) правильні відповіді 1 і 3.

 

№789. Яке твердження не випливає із моделі торгівлі двох країн, що виробляють однаковий продукт:

1) унаслідок міжнародної торгівлі виробники у країні-експортері виграють;

2) споживачі в країні-експортері програють;

3) виробники в країні-імпортері програють;

4) споживачі в країні-імпортері виграють;

5) загалом зовнішня торгівля забезпечує приріст добробуту в країні-імпортері, але знижує добробут в країні-експортері.

 

№790. Яке твердження неправильне:

1) основні домовленості, досягнуті в межах ГАТТ, знищують мито по всьому світові, лібералізують правила, що регулюють обмін послугами, створюють нові механізми захисту інтелектуальної власності, скасовують квоти на готовий одяг, текстиль і т.д.;

2) дедалі важливішу роль у міжнародній торгівлі відіграють „азійські тигри”;

3) рівень заборгованості країни вважають дуже високим, якщо він більший за її річний ВВП;

4) рівновага у світовій торгівлі у моделі двох країн досягається в точці, в якій крива торговельних можливостей однієї країни перетинається з кривою торговельних можливостей іншої країни;

5) теорему Рибчинського підтверджує так звана „голландська хвороба”.

 

№791. Активне сальдо платіжного балансу збільшиться, якщо в країні:

1) знижуються реальні процентні ставки;

2) зростають темпи інфляції;

3) підвищуються темпи економічного зростання;

4) відбуваються усі названі процеси;

5) усі названі процеси не можуть збільшити активне сальдо платіжного балансу.

 

№792. Коли нині кажуть, що країна девальвувала свою валюту, то мають на увазі, що:

1) внутрішня купівельна спроможність валюти знизилася;

2) уряд підвищив ціну, за яку закуповуватиме золото;

3) уряд зменшив кількість грошей, що перебуває в обігу;

4) уряд знизив фіксований курс валюти стосовно інших валют;

5) усі твердження неправильні.

 

№793. Що не враховують у поточному рахунку платіжного балансу країни:

1) експорт товарів;

2) вартість гуманітарної допомоги, яку отримала країна із інших країн для надання допомоги потерпілим від повеней;

3) доходи резидентів від фінансових активів за кордоном;

4) зміни в активах країни за кордоном;

5) враховують усі.

 

№794. Дефіцит платіжного балансу країни можна профінансувати через:

1) позики за кордоном;

2) використання золотовалютних резервів країни;

3) девальвацію національної валюти;

4) правильні відповіді 1 і 2;

5) усі відповіді правильні.

 

№795. Яке твердження не відповідає теорії абсолютної переваги:

1) абсолютна перевага означає здатність країни виробляти більшу, порівняно з конкурентами, кількість одиниць товару з певного обсягу ресурсів за конкретного рівня технології.

2) країна повинна експортувати ті товари, які вона виробляє з меншими витратами;

3) країна імпортує товари, які інші країни виробляють з більшими витратами;

4) країна імпортує товари щодо яких торговельні партнери володіють абсолютними перевагами;

5) торгівля між країнами є взаємовигідною, якщо світова ціна товару вища, ніж внутрішня ціна у країні-експортері та нижча, ніж в країні-імпортері.

 

№796. Яке твердження не відповідає теорії порівняльної переваги:

1) навіть, якщо одна із країн володіє абсолютною перевагою у виробництві всіх товарів, торгівля між країнами може бути взаємовигідною;

2) країна експортує товари, які вона виробляє з вищою альтернативною вартістю;

3) країна імпортує товари, альтернативна вартість виробництва яких нижча у торговельного партнера;

4) відмінність в альтернативних вартостях виробництва товарів у різних країнах є основною для взаємовигідної торгівлі;

5) країна володіє порівняльною перевагою, якщо здатна виробляти товар з нижчою, аніж торговельний партнер, альтернативною вартістю.

 

№797. Яке твердження неправильне:

1) згідно з теорією Гекшера-Оліна, країни експортують продукти інтенсивного використання надлишкових факторів виробництва;

2) у теорії конкурентних переваг М.Портера вагомими чинниками визнають діяльність уряду та випадкові події;

3) згідно з теорією технологічного розриву, країна втрачає панівну позицію на ринку товару, коли решта країн зуміла відтворити виготовлюваний нею продукт;

4) згідно з теорією конкурентних переваг М.Портера, кластери послаблюють позицію країни у міжнародному поділі праці;

5) основні чинники, які визначають сприятливість середовища для реалізації конкурентних переваг країни, в теорії М.Портера називають "національним ромбом".

 

№798. Мито, яке встановлюють у вигляді фіксованої суми з одиниці виміру об’єкта оподаткування, називають:

1) специфічним;

2) спеціальним;

3) фіскальним;

4) адвалорним;

5) комбінованим.

 

№799. Мито, яке застосовують щодо товарів, які не виготовляються в межах країни, називають:

1) компенсаційним;

2) захисним;

3) фіскальним;

4) антидемпінговим;

5) спеціальним.

 

№800. Зазвичай одним із наслідків запровадження ввізного мита є:

1) зниження ціни імпортного товару, який обкладається митом;

2) підвищення якості вітчизняної продукції;

3) отримання державним бюджетом додаткових доходів;

4) збільшення добробуту споживачів вітчизняних аналогів імпортного товару;

5) збільшення імпорту товару, який обкладається митом.

 

№801. Яке твердження правильне:

1) на відміну від ввізного мита імпортні квоти не загострюють проблему корупції в країні;

2) у відповідь на субсидування експорту країною – зовнішньоторговельним партнером – країна-імпортер може ввести компенсаційне мито;

3) державну політику захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції називають фритредерством;

4) імпортні квоти не є перешкодою для іноземних виробників, які збільшують свою частку на вітчизняному ринку за рахунок зниження цін на ввезену продукцію;

5) антидемпінгове мито не може перевищувати різниці цін товару в країні походження та на ринку країни-імпортера.

 

№802. Що не є аргументом прихильників протекціонізму:

1) протекціонізм забезпечує ефективний захист від недобросовісної конкуренції з боку імпортерів;

2) для забезпечення стабільності економіки доцільною є диверсифікація виробництва, в тому числі за рахунок розвитку неконкурентоспроможних у міжнародному вимірі галузей;

3) зменшення імпорту стимулює попит на вітчизняні товари, а тому сприяє збільшенню рівня зайнятості;

4) місцеве виробництво окремих груп товарів виправдане з позиції забезпечення обороноздатності країни;

5) протекціонізм створює передумови для монополізації ринку місцевими виробниками та зменшення нерівності у доходах.

 

№803. Яке твердження неправильне:

1) обсяг пропозиції національної валюти обернено пропорційний її обмінному курсу;

2) попит на валюту країни формують іноземці, яким вона потрібна для придбання товарів, послуг та активів у цій країні;

3) зниження обмінного курсу національної грошової одиниці збільшує привабливість товарів місцевого виробництва для іноземців;

4) збільшення обмінного курсу національної грошової одиниці робить імпортні товари привабливішими для резидентів;

5) пропозицію валюти країни формують її резиденти, які прагнуть купувати товари, послуги та активи за кордоном.

 

№804. Якщо обмінний курс національної валюти знижується, то для підтримання фіксованого курсу можна вдатись до:

1) політики "дорогих грошей";

2) скасування обов’язкового продажу валютного виторгу експортерів;

3) стримувальної фіскальної політики;

4) скасування торговельних бар'єрів;

5) придбання центральним банком іноземної валюти.

 

№805. Яке твердження неправильне:

1) непрогнозованість плаваючих валютних курсів спричиняє ризики у міжнародній торгівлі;

2) підтримка фіксованих валютних курсів вимагає адекватних резервів іноземної валюти;

3) плаваючі валютні курси автоматично коригують дефіцити і надлишки платіжних балансів;

4) валютний контроль є основою системи плаваючих валютних курсів;

5) для складання платіжного балансу використовують метод подвійного бухгалтерського запису.

 

№806. Що не обліковується у поточному рахунку платіжного балансу:

1) імпорт послуг;

2) дивіденди, сплачені нерезидентам на належні їм акції;

3) експорт товарів;

4) технічна допомога, отримана з-за кордону;

5) продаж авторських прав нерезидентам.

 

№807. Що не обліковується у рахунку капіталу та фінансів платіжного балансу;

1) кредити міжнародних фінансових організацій;

2) проценти за державними облігаціями, сплачені нерезидентам;

3) придбання резидентами акцій зарубіжних фірм;

4) купівля патентів за кордоном;

5) комерційні кредити, надані нерезидентами суб’єктам підприємницької діяльності.

 

№808. До резервних активів не належать:

1) монетарне золото;

2) готівкова іноземна валюта;

3) спеціальні права запозичення;

4) облігації в іноземній валюті, емітовані урядами зарубіжних країн;

5) акції зарубіжних банків, номіновані в іноземній валюті.

 

№809. Яке твердження неправильне:

1) резервні активи використовуються центральним банком для усунення диспропорцій платіжного балансу;

2) прямі інвестиції передбачають лише отримання доходу, без участі в управлінні підприємством;

3) гуманітарну допомогу, отриману з-за кордону, обліковують у поточному рахунку платіжного балансу;

4) сальдо статті "резервні активи" платіжного балансу називають балансом офіційних розрахунків;

5) портфельні інвестиції обліковують у рахунку капіталу та фінансів платіжного балансу.Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 506. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.007 сек.) русская версия | украинская версия