Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема 5. Монетарна економіка
 

№577. Якщо пропозиція грошей і рівень цін постійні, то у разі збільшення доходу:

1) попит на гроші і процентна ставка збільшаться;

2) попит на гроші зменшиться, а процентна ставка збільшиться;

3) збільшиться попит на гроші і зменшиться процентна ставка;

4) зменшаться попит на гроші і процентна ставка;

5) усі відповіді неправильні.

 

№578. Яке твердження правильне:

1) з підвищенням процентної ставки попит на гроші для операцій збільшується;

2) зі зниженням процентної ставки попит на гроші для операцій зменшується;

3) зі зменшенням номінального ВВП попит на гроші для операцій зменшується;

4) зі збільшенням номінального ВВП попит на гроші для операцій зменшується;

5) усі відповіді неправильні.

 

№579. Якщо номінальний ВВП зменшиться, то:

1) і попит на гроші для операцій, і сукупний попит на гроші не зміняться;

2) попит на гроші для операцій збільшиться, але сукупний попит на гроші зменшиться;

3) і попит на гроші для операцій, і сукупний попит на гроші збільшаться;

4) і попит на гроші для операцій, і сукупний попит на гроші зменшаться;

5) усі твердження неправильні.

 

№580. Зі зниженням реальної процентної ставки:

1) попит на гроші для операцій збільшиться, а сукупний попит на гроші не зміниться;

2) попит на гроші для операцій зменшиться, а сукупний попит на гроші збільшиться;

3) попит на гроші для операцій не зміниться, а величина сукупного попиту на гроші збільшиться;

4) попит на гроші як активи збільшиться, а сукупний попит на гроші не зміниться;

5) попит на гроші як активи не зміниться, а сукупний попит на гроші збільшиться.

 

№581. Яка з операцій центрального банку збільшує пропозицію грошей у національній економіці:

1) підвищення норми резервування;

2) підвищення ставки рефінансування;

3) продаж іноземної валюти населенню та комерційним банкам;

4) купівля державних цінних паперів на відкритому ринку;

5) усі твердження неправильні.

 

№582. Якщо українська гривня і російський рубль вільно плавають і попит на українську гривню зростає, то це означає, що:

1) пропозиція українських гривень зменшилась або зменшиться;

2) ціна української гривні у валюті Росії знизиться;

3) пропозиція російських рублів зменшилась;

4) ціна російського рубля в українській валюті знизиться;

5) усі твердження неправильні.

 

№583. Реальний обмінний курс не залежить від:

1) номінального обмінного курсу;

2) рівня цін у вітчизняній економіці;

3) рівня цін у торговельного партнера;

4) номінального ВВП торговельного партнера;

5) залежить від усіх чинників.

 

№584. Кількісне рівняння обміну твердить, що:

1) кількість грошей ´ рівень цін = швидкості обігу грошей ´ реальний ВВП;

2) кількість грошей ´ реальний ВВП = швидкості обігу грошей ´ рівень цін;

3) кількість грошей ´ швидкості обігу грошей = рівень цін ´ реальний ВВП;

4) кількість грошей ´ швидкості обігу грошей = рівень цін ´ номінальний ВВП;

5) усі твердження неправильні.

 

№585. Коли нині кажуть, що країна девальвувала свою валюту, то мають на увазі, що:

1) внутрішня купівельна спроможність національної грошової одиниці знизилась;

2) уряд підвищив ціну, за якою закуповуватиме золото;

3) уряд зменшив кількість грошей, що перебуває в обігу;

4) уряд знизив фіксований курс валюти стосовно інших валют;

5) усі твердження неправильні.

 

№586. Зростання курсу гривні щодо польського злотого створює сприятливі умови для:

1) збільшення українського експорту в Польщу;

2) збільшення польського експорту в Україну;

3) взаємного скорочення імпорту обох країн;

4) розширення торгівлі цих країн з іншими країнами;

5) усі відповіді неправильні.

 

№587. Що не є складовою сучасної грошової системи:

1) найменування грошової одиниці;

2) види державних паперових грошових знаків і розмінної монети, що мають законну платіжну силу;

3) регламентація безготівкового грошового обігу;

4) державний аппарат, що регулює грошовий обіг;

5) золотий вміст грошової одиниці.

 

№588. Яка ознака не характеризує золотомонетний стандарт:

1) обов’язкове перебування золотих монет у грошовому обігу;

2) встановлення золотого вмісту грошової одиниці;

3) вільне ввезення золота в країну та вивезення золота з неї;

4) жорстке співвідношення між запасом золота у країні та внутрішньою кількістю грошей;

5) різкі коливання курсів валют.

 

№589. Яка ознака не характеризує сучасні грошові системи країн:

1) хронічне знецінення грошей;

2) офіційне визначення золотого вмісту грошової одиниці;

3) широкий розвиток безготівкового обігу і скорочення обігу готівки;

4) зростання ролі держави в стабілізації грошового обігу;

5) перебування в обігу лише паперових грошей і монет з неблагородних металів.

 

№590. Демонетизація золота означає, що:

1) держава розпродує своє монетарне золото;

2) припиняється тезаврація золота приватними особами;

3) золото перестає виконувати функції грошей;

4) припиняють карбування монет із золота;

5) усі відповіді неправильні.

 

№591. Кількісне рівняння обміну не містить:

1) кількість грошей в обігу;

2) швидкість обігу грошей;

3) рівень цін;

4) номінальну процентну ставку;

5) обсяг національного продукту в реальному вираженні.

 

№592. Різницею між номінальною процентною ставкою і реальною процентною ставкою є:

1) податок;

2) інфляція;

3) сеньйораж;

4) чистий експорт;

5) усі відповіді неправильні.

 

№593. З рівняння Фішера випливає, що зростання рівня інфляції на один відсоток збільшує на один відсоток:

1) реальну процентну ставку;

2) пропозицію грошей;

3) номінальну процентну ставку;

4) номінальний обмінний курс;

5) усі відповіді неправильні.

 

№594. За інших однакових умов процентна ставка за позикою є меншою, якщо:

1) ймовірність неповернення позики є високою;

2) позика є довгостроковою;

3) позика не забезпечена заставою;

4) процентні доходи не оподатковуються;

5) кредитор несе додаткові витрати на отримання достовірної інформації про фінансову поведінку позичальника.

 

№595. Яке твердження правильне:

1) прямий взаємозв’язок між рівнем інфляції та номінальною процентною ставкою називають ефектом Кейнса;

2) на грошовому ринку купують та продають довгострокові боргові інструменти;

3) реальні процентні ставки ex post та ex ante рівні між собою, якщо фактичний темп інфляції дорівнює очікуваному;

4) реальна процентна ставка є сумою номінальної ставки та темпу інфляції;

5) реальна процентна ставка ex post більша за ставку ex ante на величину очікуваного темпу інфляції.

 

№596. Якщо номінальна процентна ставка 8%, очікуваний темп інфляції 3%, а фактичний 4%, то реальна процентна ставка ex post дорівнює:

1) 4%;

2) 5%;

3) 12%;

4) 11%;

5) 7%.

 

№597. Які змінні містить кількісне рівняння обміну:

1) кількість грошей в обігу, швидкість обігу грошей, рівень цін, реальну процентну ставку;

2) кількість грошей в обігу, швидкість обігу грошей, валютний курс, номінальну процентну ставку;

3) швидкість обігу грошей, рівень цін, номінальну процентну ставку, реальний обсяг виробництва;

4) реальний обсяг виробництва, валютний курс, реальну процентну ставку ex post, кількість грошей в обігу;

5) рівень цін, швидкість обігу грошей, реальний обсяг виробництва, кількість грошей в обігу.

 

№598. З кількісної теорії грошей випливає, що попит на гроші зростає, якщо:

1) реальний обсяг виробництва зменшується;

2) рівень цін зменшується;

3) рівень цін та швидкість обігу грошей зростають на однаковий відсоток;

4) рівень цін зростає;

5) реальний обсяг виробництва та швидкість обігу грошей зменшуються на однаковий відсоток.

 

№599. Яке твердження правильне:

1) регулювання пропозиції грошей в економіці називають фіскальною політикою;

2) кількість грошей в економіці вимірюють з допомогою монетного паритету;

3) грошовий агрегат М0 охоплює готівку та дрібні строкові вклади;

4) грошова одиниця кожної країни є її валютою;

5) грошовий агрегат М0 охоплює готівку та великі строкові вклади.

 

№600. Якщо основою валютного курсу є монетний паритет, британський фунт стерлінгів містить 0,25 унцій золота, долар США – 0,05 унцій, то обмінний курс фунта стерлінгів становить:

1) 0,2 дол. США;

2) 5 дол. США;

3) 0,3 дол. США;

4) 0,2 унції золота;

5) 0,3 унції золота.

 

№601. Яке твердження правильне:

1) основою валютного курсу в сучасній економіці є номінальний золотий вміст грошових одиниць;

2) зниження центральним банком обмінного курсу національної грошової одиниці за системи фіксованих валютних курсів називають ревальвацією;

3) зростанняобмінного курсу національної грошової одиниці за умов плаваючих валютних курсів називають девальвацією;

4) за умов системи керованого плавання центральні банки коригують обмінний курс національної грошової одиниці з допомогою валютних інтервенцій;

5) обмінний курс вільно конвертованих валют може бути визначений лише на підставі золотого вмісту грошових одиниць.

 

№602. Яке твердження правильне:

1) британське числення валютного курсу передбачає визначення кількості національної валюти, необхідної для купівлі іноземної грошової одиниці;

2) європейське числення валютного курсу інакше звуть оберненим котируванням;

3) із збільшенням реального обмінного курсу експорт зменшується, а імпорт зростає;

4) відносну ціну товарів, вироблених у двох країнах називають номінальним валютним курсом;

5) найбільшу частку золотовалютних резервів країн-учасниць Міжнародного валютного фонду складають спеціальні права запозичення.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 1251. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.037 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7