Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема 10. Перехідна економіка
 

№411. Яке завдання не потрібно виконувати у процесі переходу від адміністративно-командної до ринкової економіки:

1) зміцнення державної монополії на зовнішню торгівлю;

2) приватизація державного майна;

3) розвиток ринкової інфраструктури;

4) стимулювання розвитку підприємництва.

 

№412. Яке завдання не потрібно виконувати у процесі переходу від адміністративно-командної до ринкової економіки:

1) приватизація державного майна;

2) демонополізація економіки;

3) зміцнення державної монополії на зовнішню торгівлю;

4) розвиток ринкової інфраструктури;

 

№413. Якого заходу не передбачає “шокова терапія” як радикальний шлях переходу до ринкової економіки:

1) прискореної лібералізації цін на товари і послуги;

2) радикальної приватизації державної власності;

3) активізації державного сектора економіки;

4) швидкого формування фінансової інфраструктури.

 

№414. Якого заходу не передбачає “шокова терапія” як радикальний шлях переходу до ринкової економіки:

1) прискореної лібералізації цін на товари і послуги;

2) активізації державного сектора економіки;

3) радикальної приватизації державної власності;

4) макроекономічної стабілізації.

 

№415. Яка ознака не властива адміністративно-командній економіці:

1) повна державна власність на всі капітальні блага;

2) заборона підприємництва як одного із джерел доходів;

3) стимулювання ініціативи, пошуку та ризику;

4) директивне планування економіки.

 

№416. Яка ознака не властива адміністративно-командній економіці:

1) повна державна власність на всі капітальні блага;

2) зрівнювання доходів більшості споживачів;

3) стимулювання ініціативи, пошуку та ризику;

4) директивне планування економіки.

 

№417. Командно-адміністративну систему характеризують такі ознаки:

1) приватна власність, прагнення максимізації прибутку та приросту обсягів виробництва, контрольований ринок, обмежена роль уряду;

2) державна власність, керований ринок, прагнення максимізації прибутку, керівна роль уряду;

3) вільний ринок, приватна власність, прагнення максимізації обсягів виробництва, обмежена роль уряду;

4) державна власність, адміністративне ціноутворення, прагнення максимізації обсягів виробництва, визначальна роль уряду.

 

№418. Що не притаманне для командної економіки радянського типу:

1) відсутність дійових економічних стимулів, особливо до праці і нововведень;

2) використання прибутку як показника, яким оцінюють успішність діяльності підприємств;

3) надмірна централізація управління;

4) неспроможність освоїти інтенсивний шлях економічного зростання.

 

№419. Яке твердження неправильне:

1) ринкова економіка унеможливлює директивне централізоване державне управ­ління;

2) економіку, у якій уряд поряд із ринком відіграє активну роль, називають змі­шаною;

3) командна економіка радянського типу в певні історичні періоди змогла швидко нагромадити ресурси, усунути безробіття, забез­печити відповідний рівень освіти і медичного обслуговування;

4) Україна обрала шлях “шокової терапії” в переході до ринку.

 

№420. Що не притаманне командній економіці як економічній системі:

1) нарощування виробництва переважно екстенсивним чином та низька ефектив­ність використання ресурсів;

2) відсутність економічного показника, яким оцінюють успішність діяльності під­приємств;

3) наявність дійових економічних стимулів до праці, нововведень та змагальності;

4) нездатність директивного планування забезпечити належну координацію госпо­дарського життя.

 

№421. Яке твердження неправильне:

1) командна економіка унеможливлює функціонування ринкового механізму;

2) ринкову економіку, в якій уряд відіграє ак­тивну роль, називають змішаною;

3) командна економіка радянського типу змогла мобілізувати ресурси для приско­реного розвитку важкої та військової промисловості;

4) у розвинутих країнах нині переважає державний сектор економіки.

 

№422. Яке з тверджень є правильним:

1) під лібералізацією економіки розуміють розширення державного контролю в багатьох сферах життя суспільства;

2) згідно з марксистським підходом, цінності суспільства та наявні форми політичного правління визначають основні способи організації економіки;

3) у схемі кругопотоку домогосподарства продають економічні ресурси;

4) в адміністративно-командній системі спонукальним мотивом діяльності підприємств є максимізація прибутку.

 Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 294. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия