Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

М Е Т О Д И Ч Н I В К А З I В К И
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ

 

Кафедра технологiї ресторанного і

оздоровчого харчування

 

 

М Е Т О Д И Ч Н I В К А З I В К И

  ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДУКЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА» для студентів, що навчаються за учбовим планом бакалаврів напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» піднапряму «Технологія харчування» денної та заочної форм навчання  

 

 

  Затверджено Методичною радою спецiальностей 6.05170112 Протокол № вiд ________ р.

 

Одеса ОНАХТ 2012


Методичнi вказiвки до виконання курсової роботи з дисципліни «Технологія продукції ресторанного господарства» для студентів, що навчаються за учбовим планом бакалаврів напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» піднапряму «Технологія харчування» денної та заочної форм навчання / Укл. П.П. Павленкова, А.В. Жмудь, В.В. Атанасова - Одеса: ОНАХТ, 2012.- 50 с.

     

 

Укладачi: П.П. Павленкова, к.т.н. доцент  
  А.В.Жмудь, ассистент В.В. Атанасова, асистент    

 

 

Вiдповiдальний за випуск Зав. кафедрою технології ресторанного і оздоровчого харчування     Л.М. Тележенко, проф., д.т.н.

 

 

1. Основні положення

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на кафедрі технології ресторанного і оздоровчого харчування здійснюється у відповідності з робочим навчальним планом, який розроблено на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напрями підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» піднапряму «Технологія харчування».

Згідно з цими документами в рамках вивчення дисципліни «Технологія продукції ресторанного господарства» передбачено виконання курсової роботи, виконання якої планується на третьому курсі денної форми навчання і на четвертому заочної форми навчання.

Метою виконання курсової роботи є закріплення та поглиблення знань студентів з технології продукції ресторанного господарства, реалізація студентами знань, умінь та навичок при виробництві кулінарної продукції, а також діагностика технологій продукції закладів ресторанного господарства (ЗРГ), спрямована на удосконалення існуючих та розробку нових технологічних процесів.

Майбутні бакалаври – працівники підприємств харчування повинні вміти: - розробляти меню закладу ресторанного господарства, складати функціональні схеми виробництва певної продукції;

- проводити діагностику технологічних процесів виробництва кулінарної продукції;

- управляти технологічними процесами виробництва кулінарної продукції закладів ресторанного господарства, забезпечувати якість та безпечність готової продукції;

- удосконалювати існуючі та розробляти нові технології кулінарної продукції закладів ресторанного господарства.

При виконанні курсової роботи студент повинен:

- користуватися учбовою, науково-технічною і довідковою літературою, а також нормативними документами, що діють у галузі;

- виконувати необхідні технологічні розрахунки, в тому числі і з використанням комп’ютерної техніки;

- формулювати і обґрунтовувати пропозиції по розв’язанню конкретних технологічних завдань.

Курсова робота з технології продукції ресторанного господарства за тематикою, змістом, оформленням повинна відповідати вимогам положення кафедри щодо організації і проведення курсових робіт, курсового та дипломного проектування і загальним вимогам щодо робіт, які подаються до друку.

 

 

2. Структура, зміст і обсяг курсової роботи

 

Курсова робота з технології продукції ресторанного господарства складається з пояснювальної записки обсягом 30 – 40стор. машинописного тексту та графічної частини у вигляді функціональної схеми страви (виробу), що розробляється, на стандартному листі формату А1.

Структура курсової роботи:Дата добавления: 2015-09-06; просмотров: 609. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия