Студопедия — Фракційна переробка нафти
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Фракційна переробка нафти


До другої світової війни основним енергоносієм було вугілля, а після війни почався бурхливий розвиток нафтодобувної промисло­вості. Завдяки цьому нафта в 70-ті pp. XX ст. стала домінуючим енергоносієм. В 1960 р. була створена організація країн-експор-терів нафти ОПЕК (з метою підвищення прибутку від збуту нафти). В перші 10 років свого існування ОПЕК мало впливала на світові ціни нафти. Але в 1970... 1980 pp. зусиллями ОПЕК та одного з най­більших експортерів нафти — СРСР ціни на нафту були збільшені в 17 разів та досягали 350 дол/т (для порівняння пшениця коштує близько 200 дол/т). Такі ціни у 10...20 разів перевищувала собівар­тість її видобутку на Близькому Сході і ціни утримувались недовго та почали знижуватися. В останні 10 років вони більш-менш стабілізувалися на рівні (110...130) дол/т, тобто знизилися втричі.

Нафта складається з різних вуглеців (алканів, аиклоалканів, аре-нів — ароматичних вуглеців — та їх гібридів) та сумішей, які міс­тять, крім вуглецю та водню, гетероатоми — кисень, сірку й азот.

Нафта дуже різниця за кольором (від світло-коричневого до темно-бурого) та за густиною — від досить легкої (650..700) кг/м до важкої (980...1050) кг/м , в різній мірі насичена газоподібними вуглецями.

Нафта складається із суміші різних вуглеводів (від пентану до важких вуглеводів), мінеральних і механічних домішок (піску, глини), органічних сполук, що містять сірку, кисень, азот тощо.

До мінеральних домішок належить вода, в якій розчинені солі NaCl, CaCl , МgСl тощо.

За вмістом сірки нафти поділяють на малосірчисті (0,1-0,5% сірки), сірчисті (0,5-3%) і багатосірчисті (3-5% сірки). Сірка спричиняє корозію обладнання як у процесі перероблення нафти, так і під час використання нафтопродуктів.

Перед тим як подати нафту до перероблення, з неї вилучають гази, воду, мінеральні солі, механічні домішки та сірку.

Гази відділяють у резервуарах з пониженим тиском. Відділені гази спрямовують на перероблення, внаслідок чого отримують газовий бензин, етан, пропан, бутан. Потім з нафти вилучають пісок і глину. Для цього до нафти додають деемульгатори. Знесо­люють нафту за допомогою електричного струму. Сірку та сірко­водень вилучають за допомогою розчинів лугів або амоніаку.

Очищену від домішок нафту переробляють, для отримання пального, мастил, розчинників, окремих вуглеводів тощо.

Нафтопродукти. У процесі перероблення нафти отримують пальне й паливо (рідинне та газове), мастила, розчинники, окремі вуглеводи (етилен, пропілен, метан, ацетилен, бензол, толуол то­що), тверді і напівтверді суміші вуглеводів (парафін, вазелін), бітуми та пек, сажу, нафтові кислоти та їх похідні тощо.

Рідинне пальне поділяють на карбюраторне, реактивне, ди­зельне. До карбюраторного пального належать авіаційні і авто­мобільні бензини, а також тракторне пальне.

Реактивне пальне складають гасові фракції різного складу або суміші з бензиновими фракціями. Це пальне використовують в авіаційних реактивних двигунах.

Дизельне пальне складається із газойлів (від "газ" і англ. "oil") і солярових фракцій. Його використовують в авіаційних двигу­нах внутрішнього згоряння.

Паливо. Котельне паливо — це мазут. Його використовують на теплових електростанціях, в промислових печах. Газове паль­не — це суміш пропану та бутану в різних співвідношеннях. Йо­го використовують для комунально-побутових потреб.

Мастила використовують для змащування машин і механізмів. Залежно від призначення мастила поділяють на індустріальні (ве­ретенні, машинні тощо), турбінні, компресорні, трансмісійні, ізо­ляційні, моторні. Спеціальні мастила використовують не для зма­щення поверхонь виробів (деталей, вузлів, механізмів), а як гальмівну рідину в гальмівних сумішах, гідравлічних установах, а також як електроізоляційне середовище в трансформаторах, кон­денсаторах тощо. Назва цих мастил свідчить про місце їх викори­стання, наприклад, трансформаторне, конденсаторне тощо.

Окремі вуглеводні складові нафти використовують для ви­робництва полімерів і продукції органічного синтезу.

Крім цього з нафти отримують бітуми, пеки, кислоти, па­рафіни, вазеліни тощо.Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 826. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Сущность, виды и функции маркетинга персонала Перснал-маркетинг является новым понятием. В мировой практике маркетинга и управления персоналом он выделился в отдельное направление лишь в начале 90-х гг.XX века...

Разработка товарной и ценовой стратегии фирмы на российском рынке хлебопродуктов В начале 1994 г. английская фирма МОНО совместно с бельгийской ПЮРАТОС приняла решение о начале совместного проекта на российском рынке. Эти фирмы ведут деятельность в сопредельных сферах производства хлебопродуктов. МОНО – крупнейший в Великобритании...

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ ПЛОСКОЙ ФИГУРЫ Сила, с которой тело притягивается к Земле, называется силой тяжести...

Функциональные обязанности медсестры отделения реанимации · Медсестра отделения реанимации обязана осуществлять лечебно-профилактический и гигиенический уход за пациентами...

Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени На основании ведомости объемов работ по объекту и норм времени ГЭСН составляется ведомость подсчёта трудоёмкости, затрат машинного времени, потребности в конструкциях, изделиях и материалах (табл...

Гидравлический расчёт трубопроводов Пример 3.4. Вентиляционная труба d=0,1м (100 мм) имеет длину l=100 м. Определить давление, которое должен развивать вентилятор, если расход воздуха, подаваемый по трубе, . Давление на выходе . Местных сопротивлений по пути не имеется. Температура...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия