Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

РОЗДІЛ І. ПРОФІЛАКТИКА ПРАВОПОРУШЕНЬ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ - ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Первичная профилактика П. с. п. состоит в предупреждении болезней, сопровождающихся поражением клапанного аппарата сердца, т.е. она совпадает с профилактикой ревматизма, инфекционных эндокардитов, атеросклероза, сифилиса и более редких форм патологии, осложняющихся пороками сердца. При возникновении этих заболеваний формирование порока сердца может быть предупреждено их ранним эффективным лечением. Существенное значение для профилактики П. с. п., связанных с ревматическим и инфекционным эндокардитами, имеют закаливание организма, осуществляемое с детства (см.Закаливание), санация очагов хронической инфекции (особенно при хроническом тонзиллите, отите, синусите, кариесе зубов).

Вторичная профилактика, т.е. система мероприятий, направленных на предотвращение прогрессирования органических изменений клапанного аппарата сердца и нарушений насосной функции сердца, проводится в рамках консервативного лечения больных с компенсированными П. с. п. и предупреждения рецидивов ревматизма, осуществляемой по программе, действующей в единой государственной системе профилактики и лечения ревматизма.

Вступ

Актуальність проблеми. Одним із найбільш актуальних і соціально значущих завдань, що стоять перед нашим суспільством сьогодні, безумовно, є пошук шляхів зниження зростання злочинності серед дітей та молоді та підвищена ефективність їх профілактики. Необхідність якнайшвидшого вирішення цього завдання обумовлена не тільки тим, що в країні продовжує зберігатися досить складна криміногенна обстановка, але, перш за все тим, що в сфери організованої злочинності втягується все більше і більше малолітніх та неповнолітніх; кримінальними угрупованнями, створеними підлітками, скоюються небезпечні злочини і число їх неухильно зростає. Злочинність молодшає і приймає стійкий рецидивуючий характер. Така криміналізація молодіжного середовища позбавляє суспільство перспектив встановлення в недалекому майбутньому соціальної рівноваги і благополуччя. Головна роль у вирішенні цієї надзвичайно гострої проблеми відводиться педагогіці, хоча, звичайно, вирішити її можна лише комплексно, із залученням усіх сил суспільства. Однак, інтеграція зусиль суспільства може здійснитися лише в рамках науково обгрунтованої, забезпеченої ефективними технологіями системи профілактичних впливів, що забезпечують формування особистості з твердими і правильними життєвими установками. Перш за все, необхідно вивчити причини, джерела, що обумовлюють правопорушення, і на цій основі побудувати таку систему профілактичної діяльності, яка забезпечила б поступове скорочення правопорушень. Важливим напрямком у системі попередження злочинності є комплексна розробка проблеми ранньої профілактики правопорушень молодших школярів. Попередити правопорушення можна, якщо до профілактичної роботи залучити родину, найближче оточення. Найбільш істотною причиною правопорушень неповнолітніх є недоліки в їх моральному вихованні. Отже, попередження правопорушень лежить перш за все в педагогізації різних сфер морального впливу в процесі виховання дітей та підлітків.

Профілактика правопорушень молодших школярів є передусім проблемою педагогічною, бо вона пов’язана з вирішенням певного кола виховних завдань. Тому в цій справі особливе місце повинна зайняти рання профілактика, яка має розпочинатися вже з дитячого садка й початкових класів школи, коли закладаються основи характеру, ставлення до оточуючих, поведінки в побуті.

Актуальність дослідження проблеми організації профілактики правопорушень серед молодших школярів обумовлена ростом негативних тенденцій в дитячому і підлітковому середовищі . На дитину в сучасній ситуації впливає велика кількість негативних чинників зовнішнього і внутрішнього характеру. Накопичений в Україні і за кордоном досвід профілактики правопорушень серед молодших школярів , незважаючи на його значущість , є недостатньо результативним , що обумовлено дією ряду протиріч : в практиці ця суперечність виражається в тому , що , з однієї сторони, є достатньо велика кількість заходів профілактичного характеру , а з іншої - недостатній облік дитячих інтересів і потреб ,
відсутність аналізу причин правопорушень серед учнів і профілактичної діяльності процесуального характеру . Протиріччя , існуючі в практиці , доповнюються ще двома видами протиріч : в теорії і між теорією і
практикою .

В теорії : з однієї сторони, пильна увага учених до розробки проблеми профілактики , з переносом акценту на профілактику адиктивної поведінки дітей, а з іншого боку , - недостатня увага до профілактики правопорушень серед молодших школярів.

Між теорією і практикою суперечність полягає в тому , що практика випробовує потреби в конкретних розробках технології організації профілактичного процесу , а в педагогічної науці переважають теоретичні узагальнення і концептуальні ідеї , які найчастіше відірвані від дійсної практики і не спираються на особливості особистості і своєрідність ситуації розвитку сучасного учня . Таким чином , ці протиріччя визначають актуальність вибраної теми : «Технології профілактики правопорушень дітей молодшого шкільного віку у навчальному процесі».

Об'єктом дослідження : процес профілактики правопорушень дітей молодшого шкільного віку.

Предмет дослідження : технологічне забезпечення профілактики правопорушень серед дітей молодшого шкільного віку.

Мета дослідження полягає в обгрунтуванні необхідних умов технологічного забезпечення профілактики правопорушень у молодших школярів.

Відповідно до мети дослідження було поставлено такі завдання:

1. Розкрити теоретико-методологічні основи профілактики правопорушень у дітей молодших молодшого шкільного віку.

2. Здійснити аналіз стану профілактики правопорушень у молодших школярів у сучасній школі.

3. Описати приклади застосування різних видів технології та методів профілактики правопорушень у молодших школярів.

Для реалізації поставлених завдань використовувалися такі методи дослідження:

1. теоретичний аналіз наукових джерел з проблеми дослідження;

2. вивчення досвіду вчителів;

3. комплексне використання таких методів дослідження, як спостереження, бесіда; кількісний і якісний аналіз експериментальних даних.

Структура роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (52 найменування), 1 додатку. Основний зміст роботи викладено на 53 сторінках.

 

 

РОЗДІЛ І. ПРОФІЛАКТИКА ПРАВОПОРУШЕНЬ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ - ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМАДата добавления: 2015-10-12; просмотров: 253. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия