Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Модуль 4.
85. Технології реабілітації.

86. Технології терапії.

87. Сутність категорії «соціальний захист».

88. Методи і технології соціального захисту (підтримки) на­селення в сучасних умовах.

89. Технології соціального захисту та підтримки безробітних.

90. Сутність проблем сучасної сім'ї.

91. Технології роботи з сім'єю.

92. Рівні технологій роботи з неблагополучною у виховному плані сім'єю.

93. Проблема дезадаптації дітей та підлітків у сучасному суспільстві.

94. Технології соціальної роботи з дезадаптованими дітьми і підлітками.

95. Специфіка соціальних проблем жінок.

96. Соціальна робота з жінками у західних країнах.

97. Технології соціальної роботи з жінками в умовах сучас­ної України.

98. Проблеми молоді і державна молодіжна політика.

99. Технології соціальної роботи з молоддю.

100. Підхід до проблеми інвалідності в сучасних умовах.

101. Технології соціальної реабілітації дітей з обмеженими мож­ливостями та з сім'ями, які виховують дітей-інвалідів.

102. Люди літнього та старого віку як соціальна спільність.

103. Участь людей літнього віку в житті сучасного суспільства.

104. Соціальна робота з людьми літнього та старого віку.

105. Компетентність соціального працівника в роботі з людь­ми похилого віку.

106. Злочинність як соціальна і психологічна проблема.

107. Технології роботи в пенітенціарних закладах із засудже­ними.

108. Особливості роботи з неповнолітніми засудженими.

109. Технології соціальної роботи з колишніми засудженими.

110. Сучасні підходи до реабілітації злочинців.

111. Сутність технології паблік рилейшнз (ПР).

112. Технології зв'язку з громадськістю в практиці соціальної роботи.

 

 

МОЖЛИВІ ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ

1. Проблема оптимізації добору соціальних технологій.

2. Сучасність та перспективи розвитку технологізації соціальної роботи.

3. Роль і місце технологій у соціальній роботі.

4. Проблеми технологізації соціальної роботи.

5. Технології соціальної роботи з прийомною сім’єю.

6. Особливості технологій реалізації соціальної діагностики.

7. Особливості технологій реалізації профілактики і соціальної адаптації.

8. Технології соціальної роботи з кризовими сім’ями.

9. Особливості технологій реалізації соціальної терапії і соціальної реабілітації.

10. Проблеми новаторства в технології соціальної роботи: закономірності, механізм, процедура, методи.

11. Проблеми класифікації технологій соціальної роботи.

12. Технології соціальної роботи серед дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав.

13. Технології соціальної роботи з розвитку творчих здібностей дітей та молоді.

14. Особливості технологій соціальної роботи з важковиховуваними школярами.

15. Особливості технологій соціального проектування.

16. Технології соціальної роботи серед учнівської молоді.

17. Технології соціальної роботи серед студентської молоді.

18. Особливості соціальних технологій вироблення життєвих вмінь.

19. Технології соціальної роботи з профілактики торгівлі людьми.

20. Технології соціальної роботи з дітьми вулиці.

21. Проблеми наукової організації праці в соціальній роботі.

22. Сутність та значення технологій соціального передбачення.

23. Проблеми добору технологій соціальної роботи з молодими жінками.

24. Соціальні технології посередництва.

25. Технології соціальної роботи з жертвами деструктивних культів.

26. Технології зв’язку з громадськістю.

27. Оптимізація технологій соціальної експертизи.

28. Технології соціальної роботи з неповною сім’єю.

29. Технології соціальної роботи з сім’ями алкоголіків.

30. Технології соціальної роботи з конфліктною сім’єю.

31. Технології соціальної роботи з інвалідами.

32. Технології соціальної роботи з жертвами сімейного насильства.

33. Технології соціальної роботи з особами, що звільнилися з місць позбавлення волі.

34. Технології соціальної роботи з дітьми та молоддю, схильною до вживання наркотичних засобів.

35. Технології соціальної роботи з людьми, що переживають життєву кризу.

36. Технології оптимізації групової соціальної роботи.

37. Технології соціальної роботи з попередження суїциду серед неповнолітніх.

38. Технології соціальної роботи по створенню привабливого іміджу закладу соціальної допомоги.

39. Технології соціальної роботи з формування громадської активності молоді.

40. Технології соціальної роботи з людьми похилого віку.

41. Технології соціальної роботи з жертвами стихійних катаклізмів.

42. Технології соціальної роботи з неповнолітніми, що перебувають у ВТК.

43. Технології соціальної роботи з молоддю в релігійній громаді.

44. Технології соціальної роботи з профілактики дитячого бродяжництва.

45. Консультативна допомога за методом телефону довіри.

46. Теорія ролей у соціальній роботі.

47. Соціально-радикальна модель соціальної роботи.

48. Філософія соціальної допомоги.

49. Соціальна технологізація як процес оптимізації соціальної дійсності.

50. Технології соціальної роботи у Російській імперії.

51. Технології соціальної роботи з дітьми з комп’ютерною ігровою залежністю.

52. Технології соціальної роботи з жертвами насильства.

53. Технології соціальної роботи ресоціалізації колишніх засуджених.

 

ТАБЛИЦІ ТА СХЕМИ ДО курсу

Таблиця 1. Сутнісно-змістовні аспекти соціальних технологій

Сутнісний аспект соціальних технологій Види соціальних технологій Змістовні характеристики соціальних технологій
Соціальний інститут • економічні; • політичні; • соціальні; • культурні (виховно-освітні); • релігійні і ін. • форма спільної діяльності людей; · форма організації; • норми; • цінності
Соціальний процес • технології функціонування; • технології розвитку: еволюційні і революційні • час; • простір; • складові; • механізм; • результат
Соціально-перетворююча діяльність • одноцільові і багатоцільові; • суб’єкт-суб’єктні і суб’єкт-об'єктні; ресурсозберігаючі і ресурсоспоживаючі; • короткострокові і довгострокові; • ефективні і неефективні • мета; • суб'єкт; • об'єкт; • методи; • ресурси; • час; • ефективність; • результат
Соціальна система • прості і складні; • стійкі і дисипативні; • функціональні і структурні; • внутрішні і зовнішні • мета; • склад; • структура; • функції; • середовище

Таблиця 2. Класифікація соціальних технологій

 

Підстава класифікації Різновиди соціальних технологій і їх характеристика
За типом соціального процесу • економічні, такі, що моделюють господарсько-економічну діяльність; · екологічні, орієнтовані на моделювання взаємодії людини з природою; • власне соціальні, регулюючі соціальну сферу суспільства; • політичні, такі, що оперують політичними процесами; • культурологічні, такі, що представляють явища і процеси у сфері культури; • духовно-ідеологічні, моделюючі ідеологічні і духовні процеси; • інформаційні, такі, що відображають інформаційні процеси; • управлінські, орієнтовані на оптимізацію управлінських процесів; • комплексні, такі, що відображають явища у всіх сферах їх прояву
По масштабу об'єкту технологізації • глобальні, направлені на регулювання глобальних проблем сучасної цивілізації; • континентальні, орієнтовані на рішення проблеми континенту; • національні, вирішальні проблеми в межах країни; • технології оновлення суспільної системи, орієнтовані на зміну соціально-економічної системи суспільства; • технології трансформації підсистем суспільства, що моделюють зміну конкретних підсистем; • технології трудової асоціації, регулюючі різні аспекти життєдіяльності трудового колективу; • технології людського капіталу, орієнтовані на розвиток особи, людських ресурсів
По ступеню новизни · інноваційні (новаторські) нововведення; • традиційні, такі, що є відомими апробованими і сталими формами діяльності; • ретро (рутинні), тобто запозичені з минулого
За типом виконуваної функції • пізнавальні, що є деякими алгоритмами пізнання; • діагностичні, такі, що забезпечують діагностику соціальних проблем; • інформаційні, орієнтовані на отримання, передачу, зберігання і переробку інформації; • повчальні, такі, що здійснюють процес навчання в аспекті тієї або іншої педагогічної доктрини; • ігрові імітації реальної діяльності, що є засобом; • управлінські, такі, що здійснюють процес управління; • діяльності, моделі тих або інших видів діяльності; • технології противенства, що забезпечують перемогу в боротьбі; • миротворчі, орієнтовані на мирне рішення соціальних проблем
По характеру дії • що формують, направлені на формування певних соціальних процесів; • стимулюючі, орієнтовані на підтримку або розвиток соціальних процесів; • стримуючі, або такі, що перешкоджають, задають певні межі соціальних процесів; • деструктивні, або такі, що руйнують, направлені на підрив і усунення певних процесів
По ступеню жорсткості і здібності до саморозвитку • жорсткі, детерміністські, схеми яких представляються однозначними; • адаптивні, тобто такі, що пристосовуються до умов, які змінюються; • такі, що розвиваються, тобто такі, що володіють здібністю до саморозвитку, кардинального оновлення структур і функцій
За типом цільової орієнтації • стратегічні, орієнтовані на досягнення дальньої мети на тривалих етапах розвитку; • тактичні, орієнтовані на досягнення ближньої мети в конкретних ситуаціях; • оперативні, орієнтовані на досягнення поточної мети і рішення задач, що виникають при цьому

Схема 1. Технологічний процес у соціальній роботі

Вибір технології вирішення
Розробка технології вирішення    
Вирішення проблеми
Оцінка вирішення проблеми

 

Таблиця 3. Класифікація технологій соціальної роботи

Критерій Класифікація
Обсяг Цілісні – орієнтовані на загальний цикл роботи від виявлення проблеми до її вирішення; Часткові – спрямовані на вирішення окремого завдання
Призначення (ціль) Цільове призначення; комплексне
Структура Загальні (функціональні); конкретні
Суб'єкт Лише починає працювати у соціальній сфері; має певний досвід роботи; висококваліфікований спеціаліст
Об'єкт За соціальною ознакою – учень, студент, військовослужбовець, сім'я і т. ін.; За віковою ознакою – дитина, підліток, юнак, людина похилого віку; За кількісною ознакою – окрема особистість, група, колектив.
Критерій Класифікація  
Місце застосування Освітній заклад; спеціалізований центр; територіальний центр; центр зайнятості; місце проживання та ін.
Спосіб реалізації Провідний метод (гра, психодрама, консультація та ін.); сукупність методів

Схема 2. Психологічні основи технологій соціальної роботи

       
   

 


Схема 3.Процес сімейної терапії

ПЛАНУВАННЯ

А. Запрошені особи

Б. Порядок денний

2. ОЦІНЮВАННЯ

А. Укладання угоди на оцінювання

Б. Розв'язання проблем, пов'язаних із залученням до терапії

В. Завершення оцінювання і формулювання оцінки

Г. Створення альянсу між сім'єю та консультантом

Д. Формулювання проблем і зворотний зв'язок


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 963. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.026 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7