Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема № 7.2. уКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА В другій половині ХХ Ст.
Мета заняття:

Навчальна: розкрити ускладненість напрямків розвитку української культури в ХХ ст., в умовах кризового стану сучасної цивілізації, розкрити специфіку культурно-історичного розвитку України у окремі періоди доби.

Розвиваюча: розвиток пізнавальних інтересів курсантів, їх комунікативних здібностей, умінь аргументовано обстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему, толерантно ставитися до протилежних думок, користуватися науковою термінологією, аналізувати,оцінювати, пояснювати, давати різнобічну характеристику особистостям української культури, розкривати внутрішні мотиви їхніх дій.

Виховна: виховання наполегливості в здобутті знань із дисципліни, потреби у постійному культурному розвитку й моральному вдосконаленні, виховувати на зразках історії української культури несприйняття проявів тоталітаризму у суспільно-політичному та культурному житті.

 

Опорні поняття: : тоталітаризм, десталінізація, постіндустріальне суспільство, науково-технічна революція, "українізація", русифікація, соціалістичний реалізм, «відлига», «шестидесятники», дисидентство, «самвидав», репресії.

П Л А Н

1. Українська культура в період «відлиги». Шестидесятники.

2. Умови розвитку культури в 60-х - 80-х рр. Наростання кризових явищ у культурі.

3. Основні здобутки та втрати української культури радянського періоду.

питання для самоконтролю та самоперевірки:

· Наведіть приклади кризових проявів у розвитку світової культури ХХ ст.

· Якими чинниками було визване поширення тоталітаризму у ХХ ст.?

· Яку роль науково-технічний проґрес відіграє у розвитку суспільства індустріальної та постіндустріальної цивілізації у ХХ ст.?

· Чим можна пояснити значне поширення і вплив масової культури у ХХ ст.

· З чим пов'язане зростання ролі особистості і культури на сучасному етапі розвою людської цивілізації.

· Назвіть засади нової ідеології культури – "соціалістичного реалізму". Як риси "соціалістичного реалізму" позначились на творчості найбільш відомих діячів української культури?

· Які основні ідеї статті І.Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація»?

· Що нового принесли в літературу та мистецтво «шестидесятники»?

· Що таке «відлига» та які твори діячів української культури з’явились у цей час?

· Автором яких творів є Ліна Костенко?

· Які романи вийшли з-під пера М.Стельмаха та О.Гончара?

· Наведіть приклади посилення політики русифікації України в 60-х - 80-х рр. ХХ ст.

· Охарактеризуйте основні напрямки державної політики в сфері освіти в 60-х - 80-х рр. ХХ ст.

· У чому проявлявся периферійний характер республіканської науки в 60-х - 80-х рр. ХХ ст.? Які причини та наслідки такого стану науки? Якими були умови розвитку літератури та мистецтва в 60-х - 80-х рр. ХХ ст.? Яку тематику влада вважала особливо актуальною та чому?

· З іменами яких літераторів пов’язані найважливіші досягнення української літератури в 60-х - 80-х рр. ХХ ст.?

· Охарактеризуйте творчість Василя Стуса та Івана Світличного. Як склалася їх доля?

· Проаналізуйте стан образотворчого мистецтва України в 60-х - 80-х рр. ХХ ст. Назвіть найяскравіших художників і скульпторів цього періоду.

 

теми рефератів та доповідей:

1. Визначальні фактори розвитку культури ХХ століття.

2. Модернізм та постмодернізм.

3. Видатні українські композитори ХХ ст.

4. Українське театральне мистецтво у ХХ ст.

5. Стан української культури в другій половині 40-х років ХХ ст.

6. Характерні особливості літературної творчості українських поетів-"шестидесятників" (Ліна Костенко, Василь Симоненко, Василь Стус, Іван Драч та інші).

7. Дисидентський рух 60-70-х років ХХ ст.

8. Мистецтво України 60-80-х років ХХ ст.

 

рекомендована Література:

Основна література:

1. Бичко А.К., Гнатенко П.І., Фєоктістов А.Н. та ін. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. Курс лекцій. - К., 1993.

2. Білик Б.І., Горбань Ю.А., Калакура Я.С. та ін. Історія української та зарубіжної культури. Навч. посібник. Київ, 1999, розд. 8.1; 9.1.

3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ-ХХ століття. К., 1996.

4. Історія української культури. Т.1-4. — К.: Наукова думка, 2001-2006.

5. Культурологія: теорія та історія культури. Навчальний посібник / За ред. І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула – Київ., 2004.

6. Культурологія: українська та зарубіжна культура. Навчальний посібник / M. M. Закович - К.: Знання, 2007.- 567 c.

7. Культурология. Учебник под ред. Ю.Н.Колонина и М.С.Кагана., М. 2008.

8. Лобас В.Х. Українська та зарубіжна культура. – К., 2000.

9. Мєдникова Г.С. Українська і зарубіжна культура ХХ ст.: Навч. посіб. – К., 2002.

10. Попович М. Нарис історії культури України. – К., Артек, 1999.

11. Українська та зарубіжна культура: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. – К., 2003.

12. Учебный курс по культурологии. Под ред. Г.В. Драча. Ростов- на – Дону, 1996.

13. Художня культура світу: Європейський культурний реґіон: Навч. посіб. /Н.Є. Миропольська та ін. – К., 2001.

14. Шевнюк О.Л. Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. – К., 2002.

 

Додаткова література:

1. Горєлов М. Передвісники незалежної України. – К., 1996.

2. Забужко О.С. Філософія української ідеї та європейський контекст. - К., 1993.

3. История русского и советского искусства. Под ред Д.В. Сарабьянова. –М., 1979.

4. І.Дзюба. Інтернаціоналізм чи русифікація // Вітчизна. - 1990. - №№5-8.

5. Культурология. ХХ век : Антология. – М.: Юрист, 1995.

6. Лосєв І.В. Історія і теорія світової культури: Європейський контекст. - К., 1995. –с. 206- 223.

7. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури // Дніпро, 1991. - №1. – С.148-177.

8. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К., 1997.

9. Попович М. Нарис історії культури України. – К., Артек, 1999.

10. Самосознание европейской культуры ХХ века. Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. – М., 1991.

11. Толочко П.П. Несповідимі путі України: Вибрані науково-популярні та публіцистичні праці за 1998—2003 рр. — К.: «АртЕк», 2004.

12. Українська суспільно-політична думка в 20 ст. – Документи і матеріали. – К., 1983.

13. Шаповал Ю.І. Людина і система. Штрихи до портрету тоталітарної доби в Україні. – К., 1994.

14. Історія українського радянського кіно: У 3 т. - К., 1986.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 361. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.032 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7