Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Поняття про пароніми та їх значення

Слова, різні за написанням і звучанням, але близькі чи однакові за значенням, називаються синонімами(від гр. synōnymos – однойменний). Наприклад, відносини – стосунки, взаємини, взаємовідносини; чагарник – кущ, заросль; фарбувати, красити, малювати тощо.

Синонімічне багатство нашої мови – невичерпне джерело урізноманітнення вислову, хоча не завжди ми користуємося всім мовним багатством, віддаючи перевагу якомусь одному слову. Наприклад, «лінію зіткнення неба з землею» називають переважно обрій, або горизонт, а між тим існують інші назви цього поняття: небозвід, небосхил, крайнебо, круговид, кругозір, кругогляд, виднокруг, видноколо, виднокрай, небокрай тощо.

Синоніми відрізняються своїми відтінками значень, стилістичним та емоційно-експресивним забарвленням, можливістю поєднання з іншими словами, частотою вживання. Наприклад, слово бібліотека, запозичене з грецької мови, вживається частіше, ніж власне українське слово книгозбірня й т.ін.

Синоніми, об’єднані за одним спільним, єдиним поняттям утворюють синонімічний ряд. Кожний такий ряд має своє центральне, стрижневе слово, наприклад, багато – чимало, купа, сила, безліч, сила-силенна, тьма, видимо-невидимо, хмара, достобіса.

Розрізняють синоніми лексичні (що відрізняються відтінками значень: рецензія – відгук, дискусія – обговорення, тло – фон, відсоток – процент) і стилістичні (що відрізняються більш або менш виразним емоційним забарвленням і приналежністю до того чи іншого стилю: осягати – розуміти, метикувати; їжа – живлення; говорити – балакати).

Таким чином, при доборі слова із синонімічного ряду, слід прагнути досягнення точності висловлювання; зважати, до якого стилю належить те чи інше слово; яке воно має емоційне-експресивне значення; до якої групи лексики належить (просторічна, жаргонна чи літературна; функціонує це слово в активному чи пасивному словниковому складі.

NB!Офіційно-діловому стилю властива нейтральна лексика, позбавлена емоційно-експресивного забарвлення. Наприклад, у словосполученні «товариство з обмеженою відповідальністю» не вдалим буде застосування таких означень, як: вузькою, однобічною, недалекою, вузьколобою.

Дуже часто плутають значення близькозвучних слів, відносячи їх до синонімів. Наприклад: дільниця і ділянка, громадський і громадянський тощо. Такі слова є паронімами.

Пароніми (від гр. para біля, коло та onyma ім’я) – слова, близькі за звуковим складом і вимовою, але різні за значенням. Наприклад, кампанія – компанія, афект – ефект, негода – незгода, мимохідь – мимохіть тощо.

Пароніми бувають синонімічні (близькі за значенням: повінь – повідь, тяжкий – важкий) та антонімічні(протилежні за значенням: еміграція – імміграція, кепський – лепський, експорт – імпорт, еволюція – революція).

Слід звернути увагу на те, що звукова близькість паронімів призводить до неприпустимого вживання одного слова замість іншого. Наприклад, однокореневі слова завдання і задача мають суттєву відмінність. Задача – це питання, яке розв’язується шляхом обчислення (у математиці, фізиці, хімії тощо), а завдання – певний обсяг роботи, який треба здійснити, певне доручення. Отже, утворюючи словосполучення, правильними будуть такі варіанти: поставлено важливі завдання і швидко розв’язав задачу.

Вправа 68.Оберіть правильний варіант.

Аптека працює круглу чи цілу добу? Треба перевернути чи перегорнути сторінку? Котра чи яка зараз година? Слід підписати чи передплатити журнал? Збори починаються зараз чи тепер? Туфлі треба одягти, взути чи обути? Сукню слід одягнути чи одіти? Білет чи квиток на поїзд? А на екзамені дістався білет чи квиток? Змінити до себе ставлення чи відношення? Прокинувся чи проснувся зі сну? Музикальний чи музичний твір? Здібності музичні чи музикальні? Мати уявлення чи уяву про науку? Видати збірку чи збірник віршів? Поштовий ящик чи скринька для газет? Читати вслух чи вголос? Книгу в шухлядку кладуть чи ставлять? Приятель старий чи давній? Рішення правильне чи вірне? Дійсний чи справжній друг? Висновок витікає, випливає чи слідкує? Усе дійсно чи справді добре? Чинне чи діюче законодавство?

Вправа 69. Поєднайте слова, дібравши в дужках відповідний синонім.

Заробіток (марний,худий, мізерний); навчатися (успішно, вдало, щасливо); слова (вправні, влучні); матеріальні (перешкоди, труднощі, ускладнення); колектив (складати, формувати, утворювати); кваліфікацію (удосконалювати, поліпшувати, підвищувати); вчинок (лицемірний, штучний, фальшивий); кімната (містка, простора, об’ємиста); слухати (пильно, чуйно, зосереджено, уважно); привертати (увагу, зацікавлення, зосередження); страх (панічний, тривожний, неспокійний); переклад (однозначний, правильний, однаковий); справа (непроглядна, темна, неясна).

Вправа 70.Замість крапок вставте подані слова: положення, становище, стан.

Міжнародний …; освітній … науки; …фінансів; офіційний …; … справ; знайти вихід із цього …; матеріальний …;… здоров’я; надзвичайний …; дивний ….

Вправа 71.Виправте помилки в поданих реченнях.

1. Порушення правил техніки безпеки на виробничих ділянках може призвести до непередбачених результатів. 2. Він постійно мішає зосереджуватися на роботі. 3. При оформленні підписки на газети слід мати такі документи. 4. Він дуже тактично поводився із колегами. 5. У нього відсутнє посвідчення про одруження. 6. Ми вже відкрили вхідні двері для вас. 7. Це був старий військовий. 8. Він з усіма знаходив усезагальну мову. 9. Хіба можна зрівняти їхні здібності. 10. Відбувалася чергова виборча компанія.

Вправа 72.Утворіть словосполучення із поданими паронімами.

Абонент – абонемент, питання – запитання, писемний – письмовий, здатний – здібний, чільний – почесний, професійний – професіональний, допомога – підмога, зброя – знаряддя – їжа – страва, адрес – адреса, континент – контингент, талан – талант, коштувати – вартувати, обмін – бартер, завідуючий – завідувач, особовий – особистий, кампанія – компанія, пам’ятник – пам’ятка, особовий – особистий, особа – лице, поверховий – поверхневий, гривня – гривна, військовий – воєнний.

Вправа 73.Перекладіть подані словосполучення українською мовою, подаючи точні відповідники.

Характерно для нас; отдавать предпочтение; ввиду изложенного; пренебрегать чем-то; ни под каким видом; очутиться в таком положении; нанести ущерб; привести примеры; принимать участие; разработать мероприятия; повестка дня; согласно приказу; прилагать усилия; на следующий вторник; в следующий раз; в течение следующего года; следующие выводы; запомните следующие признаки; следовать по его маршруту; текущий счет; текущий ручей; текучесть кадров; текущий ремонт.

Вправа 74. Замініть кожне зі словосполучень одним синонімічним словом.

Урочистий обід; висока кам’яна стіна; кругле оптичне скло для одного ока; ряд полиць для книжок; зигзагоподібна електрична іскра; хірургічне втручання; кидати зерно в землю; вирок суду; водний потік; перша весняна квітка; черговий сторож в установі; перевірка законності діяльності; твір живопису; цінна рідкісна річ; звільнення на певний час від роботи; вчинки заради розваги; існування всього живого; рідка приправа.

Тест № 34. Доберіть відповідні слова до поданих паронімів:

а) культурний; б) культурологічний.   1) середовище; 2) журнал; 3) освіта; 4) завдання; 5) людина.

Поняття про текст,Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 1617. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.021 сек.) русская версия | украинская версия