Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Передача звуків
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
І и ї
1. На початку слова (загальні/власні назви): ідея, Індія, Ізраїль, інструктор, інспекція, ілюзія. 2. Після приголосних та й (загальні/власні назви): аудієнція, клієнт, Віардо, тріумф, радій, дієта, стронцій. 3. У кінці слів на -ія (загальні/власні назви): Греція, мерія, артерія, хімія, грація. 4. Після приголосних, перед наступними приголосними і в кінці слів (власні назви): Капрі, Лісабон, Ніл, Дідро, Севілья, Грімм, Сочі, Анрі. 5. Після приголосних у кінці невідмінюваних слів (загальні назви): журі, мерсі, таксі, шасі. 6. В усіх інших випадках після букв б, п, в, м, ф, г, к, х, л, н перед наступними приголосними (загальні назви): бізнес, пюпітр, фінанси, гігант, кіно, хірург, ніша, вірус. Винятки: бурмистер, вимпел, єхидна, імбир, кипарис, лиман, миля, мирт, нирка, спирт, химера; башкир, гиря, калмик, кинджал, киргиз, кисет, кишлак; диякон, єпископ, митрополит, християнство. 1. Після д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р (“Де ти з’їси цю чашу жиру” – «Правило дев’ятки»),перед приголосними (загальні назви): диплом, методика, стимул, позиція. 2. У географічних назвах на -ида, -ика, -ри перед приголосними: Америка, Мадрид, Флорида, Рим, але: Ріо-де-Жанейро, Австрія. 3. У географічних назвах після дж, ж, ч, ш, щ, ц перед приголосними: Алжир, Лейпциг, Чилі, алеВіші, Шіофок. 4. У ряді інших географічних назв після д, т та в інших випадках за традиційною вимовою (і в похідних):Китай (китаєць), Сирія, Аргентина, Тибет, Пакистан, Кордильєри, Бразилія, Брати-слава, Єгипет, Палестина, Сицилія, Ватикан. 1. Тільки після голосних (загальні / власні назви):   Каїр, мозаїка, наївний, Куїнджі, руїни, атеїст, Ізраїль, Ізмаїл.
Примітка! У складних словах на початку 2-ї частини та після префікса пишеться і: староіндійський, антиісторичний, дезінфекція, розіграш, безідейний.У словах, запозичених з французької мови, після шиплячих пишеться у, а не ю: брошура, журі, парашут, а також парфуми.

Е Є
1. Після букв, що позначають тверді приголосні: легенда, декан, педагог, ректор, телефон. 2. На початку слова: етап, екзамен, енергія. 3. Після а, о, у в серединіслова: силует, проект. 4. У префіксах де-, ре-: реконструкція, денаціоналізація, девальвація. 1. Після апострофа, м’якого знака, букв е, і, й: п’єдестал, портьєра, абітурієнт, Фейєрбах (але діез). 2.На початку слова, коли іншомовне евимовляється в українській мові як звукосполучення йе: Європа, єгер, єнот, Євпаторія.

Вправа 55. Поясніть правопис поданих слів, обґрунтуйте свою відповідь.

Белетристика, ват, грип, інтелект, колектив, комісія, метал, брутто, контрреволюція, бонна, Торрічеллі, лот, дилер, Міссурі, аташе, фіксувати, Ніцца, папір, діалектика, радіус, Замбезі, Россіні, література, мозаїка, Ізмаїл, Ізраїль, дифтонг, Сардинія, силует, Чикаго, речитатив, зиґзаґ, безідейний, Балтика, Париж.

Вправа 56. Наведені слова запишіть українською мовою. Поясніть написання и, і, ї.

Альтернатива, аппендицит, аферист, героика, депрессия, дирижер, интеллигент, инцидент, позитивизм, президиум, привилегированный, репрессия, сенсация, специфический, ультиматум, цивилизация, эрудиция, дилогия, антипод, винегрет.

Вправа 57. Перепишіть слова, вставте, де треба, пропущені букви, поясніть правопис.

Ауд…тор…я, груп…а, ф…з…ка, л…кц…я, а…тестат, каб…нет, сем…нар, консультац…я, автор…тет, барок…о, Ка…р, ц…стерна, д…скус…я, д…спут, пр…ор…тет, д…дакт…ка, д…сц…пл…на, конт…нгент, в…з…т, тер…тор…я.

Вправа 58.Із поданих пар слів оберіть слова, які написані правильно, та запишіть їх. Прокоментуйте свій вибір.

Джинси – джінси, династія – дінастія, шифр – шіфр, Алжир – Алжір, Калькута – Калькутта, Шілер – Шиллер, біль – білль, єхідна – єхидна, руссоїст – русоіст, жюрі – журі.

Вправа 59. У поданих словах вставте літеру е або є. Прокоментуйте свій вибір.

Студ...нт, л...кція, каф...дра, проф...сор, доц....нт, ат...стат, с...мінар,...кскурсія, муз...й, фой..., р...жим, абон...м...нт, ...ф...ктивний, кол...кція, п...дагогіка, р...ф...рат, ко...фіці...нт, ре...стр, д...бют, бар...ль...ф, ...нтузіазм, стип...ндія, дис...ртація, т...риторія, ...пископ, фе...рверк, ...н...ргія, кар’...ра, пінц...т, г...ній, ...зуїти, ід...нтичний, тра..кторія, ...пізод, орі...нтир.

Вправа 60. Перекладіть поданий текст, порівняйте написання слів іншомовного походження в російській та українській мовах.

Историко-экологические аспекты освоения Азовского моря

Тысячи лет обитает человек на берегах Азовского моря и, естественно, это в значительной степени сказалось на природной среде.

Антропогенная нагрузка выражалась в интенсивном развитии в бассейне Азовского моря энергетики, угольной, металлургической и химической отраслей промышленности, водного транспорта, сельского хозяйства и коммунального хозяйства. И уже с конца 30-х годов ХХ века начали проявляться первые признаки неблагополучия, а начиная с 80-х годов отчетливо обозначились причины надвигающейся экологической катастрофы.

Колоссальное воздействие на естественный ход океанографических и биологических процессов в водоеме оказало зарегулирование стока крупных рек Дона и Кубани.

Существенным является биотоническое загрязнение, которое заключается в появлении несвойственных Азовскому морю гидробионтов. Это некоторые виды моллюсков, кишечнополостных. Особенно опасным явлением стало вторжение в Азовское море экзотических видов гидробионтов (С.Боєв).

Вправа 61. Доберіть 10-15 слів іншомовного походження, пов’язаних з вашою майбутньою спеціальністю; запишіть їх і поясніть правопис.

Тест № 28. Знайдіть відповідники у словах іншомовного походження:

1) після букв д, т, з, с, л, н; 2) після букв б, п, в, м, ф, г, к, х, ж, ч, ш, р; 3) після букв д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р; 4) після букв б, п, в, м, ф, г, к, х, л, н; 5) після букв д, т, з, с, ц, л, н; 6) після букв б, п, в, м, ф, г, к, х. а) м’який знак пишеться; б) апостроф пишеться; в) літера И пишеться; г) літера І пишеться.  

Тест № 29. Вставте потрібну літеру на місці пропуску:

1) б…знес 2) п…юпітр 3) фінанс…ст 4) Ізма…л 5) ілюз…он 6) цез…й 7) баз…с 8) Ку…нджі 9) Ч…каго 10) Австр…я 11) к…таєць 12) дез…нфекція 13) порт…єра 14) ін…єкція 15) Х…юстон 16) Н…ютон 17) комп…ютер 18) медал…он 19) Антракт…да 20) Ват…кан 21) мад…яр 22) параш…т 23) ж…рі 24) Ват…кан 25) Ш…офок   а) и б) і в) ї г) м’який знак ґ) апостроф д) інші літери е) нічого не треба вставляти

Тест № 30. Чи відбувається подвоєння в поданих словах:

1) грип… 2) тон…а 3) труп…а 4) ал…ея 5) піаніс…имо 6) бал…істичний 7) інтермец…о 8) бюл…етень 9) ван…а 10) вет…о 11) дол.…ар а) так б) ні в) інший варіант

Тест № 31. Чи правильно записані подані іншомовні слова:

1) католицизм, кипарис, колібрі, колізія, батальйон, п’єдестал; 2) круіз, маіс, маоізм, мультіплікація, провінциалізм, рант’є; 3) стоїцизм, сюіта, таксист, таксі, шкіпер, кон’юнктура, кювет; 4) шовінізм, шрифт, штатив, дезінформация, дос’є, медальон; 5) акумулятор, артиллерист, силует, Пакістан, ксьондз, паціент. а) так; б) ні; в) є одна помилка; г) є дві помилки; д) є три помилки.

Вправа 62. Перекладіть подані іншомовні слова, складіть з ними словосполучення, поясніть правопис: аппарат; группа; диаграмма; диссоциация; дроссельный; миллиметр; калориметрирование; киловатт; классификация; коэффициент; кристаллический; масса; металл; пластмасса; прессовый; процесс; симметричность; сумма; ферромагнитный; целлюлозный; швеллер; эмиссия; эффективный; алгебраический; алюминий; барий; дендритный; диаметр; гелиосварка; деформация; индуктивный; ионизация; калий; кинетический; консистенция; материал; натрий; осциллятор; потенциал; рутиловый; статический; стационарный; стерильность; стронций; термический; титан; цилиндр; ювенальный; эмпирический; физиологический.Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 558. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия