Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Вправи на СРС. Тест № 20. Розташуйте подані реквізити інструкції в потрібному порядку:
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Тест № 20. Розташуйте подані реквізити інструкції в потрібному порядку:

1) назва виду документа;

2) заголовок;

3) гриф затвердження;

4) індекс;

5) дата;

6) текст;

7) місце видання;

8) підпис;

9) види погодження.

Вправа 31. Напишіть резюме, мета якого заміщення вакантної посади за вашою майбутньою спеціальністю.

Тест № 21. Дайте відповідь на питання, що таке резюме:

1) документ, в якому коротко подається інформація про ваші особисті освітні та професійні дані;

2) документ, який створюється з метою розпорядження щодо призначення, звільнення на роботу тощо;

3) документ, в якому подано відомості про майбутні події та потребу в послугах;

4) документ, що укладається між двома та більше організаціями для проведення спільних досліджень тощо;

5) документ, що закріплює взаємні права та обов’язки всіх учасників створення асоціацій.

Тест № 22. До реквізитів резюме належать:

1) назва документа;

2) прізвище, ім’я та по батькові особи, яка складає резюме;

3) мета складання резюме;

4) досвід роботи;

5) відомості про родину;

6) місце проживання;

7) освіта;

8) знання мов;

9) контактний телефон.

Вправа 32. Від поданих іменників за допомогою суфікса ‑ськ(ий) утворіть прикметники.

Запоріжжя, Донецьк, Буг, Рига, козак, таджик, Сиваш, чуваш, печеніг, скіфи, якути, татари, німець, чех, латиш, Волга, Кавказ, Карпати, Норвегія, Балхаш, Іртиш, Петербург, студент, читач, університет, Лейпциг, Кременчук, киргиз, Париж.

Вправа 33. Від назв міст утворіть назви вищих навчальних закладів.

(Бердянськ) педагогічний інститут, (Запоріжжя) університет, (Вінниця) медичний інститут, (Луганськ) сільськогосподарський інститут, (Дніпропетровськ) університет, (Донецьк) медичний інститут, (Дрогобич) педагогічний інститут, (Кривий Ріг) гірничорудний інститут, (Луцьк) педагогічний інститут, (Миколаїв) кораблебудівний інститут, (Полтава) інженерно-будівельний інститут, (Харків) фармацевтичний інститут, (Чернівці) університет, (Чернігів) педагогічний інститут, (Хмельницький) технологічний інститут, (Тернопіль) фінансово-економічний інститут.

Вправа 34. За допомогою суфікса -ин-(а) утворіть, де можна, назви територій (Рівненський – Рівненщина).

Київський, Волинський, Черкаський, Дніпропетровський, Полтавський, Хмельницький, Вінницький, Запорізький, Івано-Франківський, Донецький, Закарпатський, Одеський, Львівський, Миколаївський, Херсонський, Чернігівський, Кіровоградський, Сумський, Луганський, Житомирський.

Вправа 35. Перекладіть слова українською мовою.

Амурский, казанский, запорожский, овручский, таджикский, волжский, рижский, румынский, уральский, французский.

Вправа 36. Утворіть вищий ступінь порівняння прикметників та прислівників: дорогий, дужий, високий, вузький, низько, високо, дорого.

Вправа 37. Від поданих іменників утворіть прикметники. Поясніть наявність або відсутність спрощення.

Кількість, якість, контраст, злість, захист, область, цінність, тиждень, щастя, турист, лейборист, сучасність, користь, форпост, масло, баласт, кістка, хвастати.

Вправа 38. На місці крапок, де потрібно, поставте пропущені букви. Поясніть правопис слів.

Пристрас…ний, прихвос…ні, со…нце, чес…ний, мес…ник, сер…це, антифашис…ський, влас…ний, очис…ний, дилетан…ський, доблес…ний, кож…ний, повіс…ці, пос…лати, ровес…ник, свис…нути, совіс…ний, ус…ний, хрус…нути, ціліс…ний, словес…ний, шіс…десят, зліс…ний, у кіс…ці, ях…смен, капос…ний.

Вправа 39. Перекладіть українською мовою, поясніть правопис.

І. Радостный, страстный, участник, счастливый, буревестник, костлявый, проездной, невестке, корыстный, защитник, безжалостный, стелить, блеснуть, недельный, солдатский, хлестнуть, каждый, городской, качественный, целостный, компостный, завистливый, гигантский, мгла.

ІІ. Полезная деятельность, качественные и количественные показатели, защитные сооружения, устная информация, территориальная целостность, президентский аппарат, контрастное виденье мира, сжатое изложение материала, эмигрантское окружение, студенческая конференция по вопросу, агентство недвижимости, балластный отчет, доброе сердце, местный житель, проездной билет, туристский поезд, ненавистный враг, гигантский завод, комендантский час, президентский налог, устный рассказ, жалостный вид, участник симпозиума, каждый студент, бесстрастный оратор, радостное путешествие, агентство аэрофлота, контрастный цвет, яркое солнце.

Вправа 40. Доберіть синоніми до поданих слів. Поясніть їх правопис: ввічливий, пристрасний, щасливий, тижневий, корисний, хвастливий.

Вправа 41. Випишіть із поданих речень слова, в яких слід вставити пропущені літери, доберіть споріднені, покажіть зміни, які відбуваються в системі приголосних. Наприклад, кричний (криця: ч/ц) метал.

У гіган…кій роботі з підготовки до освоєння космосу значна роль належить зварювальникам. Вода розкладається в ду(г/з)і на вільний водень і кисень; останній з'єднується з металом, утворюючи окисли. У практи(к/ц)і газового зварювання знайшли широке промислове застосування зварювальні пальники інжекторні або низького тиску. Для точкового зварювання характерна висока продуктивність, що набагато переви…ує продуктивність автомати…ного дугового зварювання, разом з тим, цей процес високоекономі…ний, тому що відсутня витрата зварювальних матеріалів, а витрата електроенергії незначна. У закордонній практи(к/ц)і газополуменевий метод загартування використовується при оброб(к/ц)і виробів масового виробни…тва. У кни…і подаються відомості про основні етапи розвитку одного з найбільш поширених технологі…них процесів – зварювання. Навесні 1802 р. у петербур…кому кабінеті талановитого російського академіка Василя Володимировича Петрова здійснюється відкриття, яке стало початком цілої революції в нау…і. У своїй книзі він описав результати спостере…ення за плавленням і випаровуванням металів у дуговому полум'ї. Промисловість, залізни…ний транспорт, техніка, що бурхливо розвивалися в другій половині ХIХ століття, гостро потребували порівняно дешевого й простого способу з’єднання металів, ремонту поламаних та зно(с/ш)ених деталей.Ни(щ/жеописаний спосіб електри…ного відливання металу, що відрізняється засобами й цілями від відомих способів застосування електричного струму до виплавляння чи обробки металів, характеризується суттєво тим, що одним чи обома електродами служать при цьому способі стрижні з самого матеріалу, призначеного до відливання чи заливання раковин та ін., а також сукупністю побудови регуляторів, які вживаються при цьому способі (Серенко О.М. Зварювання. Вступ до спеціальності : [підручник] / О.М. Серенко, В.О. Роянов. – Маріуполь : ПДТУ, 2008. – 260 с.).

Питання для самоперевірки

1. Назвіть основні етапи розвитку ділової української мови в ХХ столітті. Чим вони характерні?

2. Дайте визначення таким поняттям: бланк, реквізити документа. Назвіть, які ви знаєте реквізити.

3. Який документ називається заявою? Види заяв.

4. Яка мета складання резюме? Які основні вимоги щодо його складання?

5. Що ви знаєте про відмінювання прізвищ слов’янського походження?

6. Які основні вимоги щодо написання прізвищ українською мовою?

7. Як творяться чоловічі й жіночі імена по батькові?

8. Поясніть, в яких групах приголосних відбувається спрощення? Наведіть приклади.

9. Розкажіть про основні випадки чергування приголосних звуків. Наведіть приклади.Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 493. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.021 сек.) русская версия | украинская версия