Студопедия — ПЕРЕДМОВА. Сучасна історична наука складається з окремих розділів, спеціальних дисциплін і наук
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПЕРЕДМОВА. Сучасна історична наука складається з окремих розділів, спеціальних дисциплін і наук


Сучасна історична наука складається з окремих розділів, спеціальних дисциплін і наук. Її органічними частинами є археологія, етнографія, джерелознавство, історіографія, історія інших наук. У зв’язку з дослідженням різноманітних історичних джерел склалася ціла група спеціальних історичних дисциплін: археографія, палеографія, дипломатика, хронологія, історична метрологія, геральдика та інші. Диференціація історичної науки, вдосконалення засобів дослідження призводить до зростання ролі спеціальних історичних дисциплін, які зараз можна по праву назвати фундаментальними для історичної науки.

Спеціальні історичні дисципліни збірна назва ряду наукових дисциплін, що вивчають певні види або окремі сторони форми й змісту історичних джерел. Основною метою курсу є ознайомлення студентів із предметом і методами спеціальних історичних дисциплін. Пропонований курс побудований відповідно до Державного освітнього стандарту. З великого діапазону спеціальних історичних дисциплін для вивчення в Уманському державному педагогічному університеті виділене коло дисциплін, які мають найбільше значення під час аналізу джерел, які студенти залучають до процесу підготовки курсових і випускних кваліфікаційних робіт, а також у подальшій викладацькій діяльності під час вивчення різних розділів історичної науки, краєзнавства. Завданнями дисципліни є вивчення змісту, історії розвитку й сучасного стану спеціальних історичних дисциплін: палеографії, хронології, метрології, сфрагістики, геральдики, дипломатики, нумізматики, боністики, вексилології, фалеристики, ономастики й ряду інших, а також функцій цих історичних дисциплін у пізнанні минулого. Особлива увага приділяється комплексному використанню спеціальних історичних дисциплін для оволодіння навичками зовнішньої критики документів: їхнього датування, встановлення дійсності, авторства, місця написання. Розкриваються можливості використання спеціальних історичних дисциплін для вирішення самостійних питань базового історичного дослідження в сфері соціально-економічної, політичної історії, а також історії культури й мистецтва. Знайомство з основними проблемами, що стоять перед спеціальними історичними дисциплінами, а також із прийомами критики джерел і методикою дослідження, які використовуються в окремих дисциплінах, є необхідним етапом у навчанні студентів під час засвоєння ними завдань історичного джерелознавства в цілому.

Опанування матеріалу зі спеціальних історичних дисциплін допоможе студентам розширити їх світогляд, активізувати їх творче мислення, сприятиме формуванню професійної майстерності, допоможе самостійно поповнити знання, сприятиме прищепленню навичок дослідницької роботи.

Вивчення дисципліни має важливе і особливе місце в плані підготовки майбутніх учителів історії. Знання спеціальних історичних дисциплін можуть бути використані майбутніми вчителями для поглибленого викладання історії в школі. Дані цих дисциплін значно підвищують інтерес до історії, служать своєрідними історичними ілюстраціями.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити – 108 годин, з них 40 год. лекційних, 32 год. – семінарські заняття, 18 год. – самостійної роботи і 18 год. відведено на індивідуальні заняття.

У даному посібнику дано коротку характеристику кожній із цих наук, розкрито їх предмет і завдання, зроблено спробу розкрити зміст дисциплін курсу,, Спеціальні історичні дисципліни”.

Посібник розрахований на викладачів, студентів історичного факультету, вчителів історії загальноосвітніх шкіл

 Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 1759. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Философские школы эпохи эллинизма (неоплатонизм, эпикуреизм, стоицизм, скептицизм). Эпоха эллинизма со времени походов Александра Македонского, в результате которых была образована гигантская империя от Индии на востоке до Греции и Македонии на западе...

Демографияда "Демографиялық жарылыс" дегеніміз не? Демография (грекше демос — халық) — халықтың құрылымын...

Субъективные признаки контрабанды огнестрельного оружия или его основных частей   Переходя к рассмотрению субъективной стороны контрабанды, остановимся на теоретическом понятии субъективной стороны состава преступления...

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ МОЗГА ПОЗВОНОЧНЫХ Ихтиопсидный тип мозга характерен для низших позвоночных - рыб и амфибий...

Принципы, критерии и методы оценки и аттестации персонала   Аттестация персонала является одной их важнейших функций управления персоналом...

Пункты решения командира взвода на организацию боя. уяснение полученной задачи; оценка обстановки; принятие решения; проведение рекогносцировки; отдача боевого приказа; организация взаимодействия...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия