Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Виникнення писемності


Перші етапи використання знаків (символів) для висловлювання думки були подібними в різних племенах, а саме починаючи від нижчих, первісних елементів-накреслень на тих чи інших предметах до вищих літерних конструкцій. Послідовність застосування типів письма лягла в основу його класифікаційних ознак. Існує чимало варіантів поетапної еволюції письма. Найобгрунтованішим, на наш погляд, є поділ на такі чотири типи:

предметне письмо (зарубки, вузлики, шнури, стріли);

піктографічне (письмо в рисунках або малюнках);

ідеографічне – складна система знаків, що полягає у розчленуванні графічної фрази на окремі поняття. За кожним поняттям закріплювався відповідний рисунок або малюнок (символ), що сприймався конкретно зором зір і ніс відповідну інформацію (сонце, гора, хліб) або відбивав дію (правити, веслувати, бігти). З таких знаків складалася фраза, яка отримала назву ,,ідеографія”, або ,,логографія”;

фонографічне (звукове). Знаки цього письма називаються фонограмами і визначають звукові елементи слова, тобто цілі склади чи окремі звуки (фонеми).

У процесі розвитку та вдосконалення людини з огляду на нагромадження й використання нових знань виникла необхідність у користуванні такими знаками, завдяки яким можна було б точно і чітко поспілкуватися із собі подібними незалежно від часу і відстані. В історії широко відомий обліковий календар перського царя Дарія, що його він нібито залишив своїм підлеглим, ідучи в похід на скіфів. Календар складався з ременя, на якому було зав'язано 60 вузлів. Ті, хто залишився вдома, мали розв'язувати по одному вузлу в день і в такий спосіб визначати, скільки днів залишилося до повернення Дарія. Взагалі вузликове письмо було відоме в Китаї, Монголії, у слов'янських народів. ,,Зав'язати вузлик на пам'ять” – давній звичай, який дійшов до нашого часу.

В історії слов'янської писемності, як і у інших народів, застосовувався вид письма у вигляді зарубок на дерев'яній поверхні. Вони теж відігравали роль документів, в яких закріплювалися відповідні стосунки, і називалися ,,пам'ятними дощечками”, ,,зарубками” або ,,носами”, оскільки їх повсюди носили із собою. Звідси і пішов вислів ,,зарубати на носі”, тобто добре запам'ятати.

До початкового – дописемного – періоду можна віднести й варіативність предметної сигналізації, яка була поширена у багатьох народів для передання різнопланової інформації, з'ясування стосунків та закріплення повідомлень у часі з метою передати їх нащадкам. Так, до останніх відносяться могильні горби, кургани, надгробки. Існувала й індивідуальна розгалужена система предметної сигналізації: знаки власності у вигляді зарубок на корі дерев, спеціальних відмітин на землі, тавра на домашній худобі тощо. Інколи предметні засоби спілкування були досить зручними при переданні інформації на відстані (сигналізація вогнем – смолоскипом чи ще якось, згодом – прапорцями і кольоровими смолоскипом чи ще якось, згодом – прапорцями і кольоровими вогниками). У Давній Русі кожен предметний знак власності мав назву ,,знамено”. Мабуть, звідти і пішла багатовікова традиція використання прапорів.

Усі згадані елементи з'явилися задовго до появи письма і були першим кроком на шляху до якісно нового – писемного – етапу розвитку цивілізації. Уся вищенаведена система атрибутів символічного значення, що несе смислове інформативне навантаження, є досить виразною і віддзеркалює загальний розвиток суспільства. Багато елементів давнини збереглися і донині в традиційній побутовій культурі, народних святах, обрядах тощо.

 Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 3171. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Основные разделы работы участкового врача-педиатра Ведущей фигурой в организации внебольничной помощи детям является участковый врач-педиатр детской городской поликлиники...

Ученые, внесшие большой вклад в развитие науки биологии Краткая история развития биологии. Чарльз Дарвин (1809 -1882)- основной труд « О происхождении видов путем естественного отбора или Сохранение благоприятствующих пород в борьбе за жизнь»...

Этапы трансляции и их характеристика Трансляция (от лат. translatio — перевод) — процесс синтеза белка из аминокислот на матрице информационной (матричной) РНК (иРНК...

Классификация потерь населения в очагах поражения в военное время Ядерное, химическое и бактериологическое (биологическое) оружие является оружием массового поражения...

Факторы, влияющие на степень электролитической диссоциации Степень диссоциации зависит от природы электролита и растворителя, концентрации раствора, температуры, присутствия одноименного иона и других факторов...

Йодометрия. Характеристика метода Метод йодометрии основан на ОВ-реакциях, связанных с превращением I2 в ионы I- и обратно...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.017 сек.) русская версия | украинская версия