Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Лекція 2. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО


План:

1. Предмет і завдання джерелознавства.

2. Основні види джерел історичного дослідження.

3. Загальні прийоми і методи дослідження історичних джерел. Характерні особливості дослідження писемних джерел.

 

Література:

Введенський А., Дядиченко В., Стрельський В. Допоміжні історичні дисципліни. Короткий курс. – К.: Рад. школа, 1963. – 208 с.

Специальные исторические дисциплины. – К.: МО Украины, 1992. – 323 с.

Спеціальні історичні дисципліни: довідник: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.Н. Войцехівська (кер. кол. авт.), В.В. Томазов та ін. – К.: Либідь, 2008. – С. 173-180.

 

Предмет і завдання джерелознавства

Історія людського суспільства вивчається на підставі фактів, зафіксованих в історичних джерелах, а також фактів сучасних, щоденного життя, на підставі уважного і глибокого вивчення процесів, що відбуваються в реальній дійсності. Розвиток історичної науки неможливий без знання джерел. Лише на підставі їх глибокого вивчення можна зрозуміти процес історичного розвитку в цілому, викласти ті або інші факти і події, дати їм певні характеристики, тобто створити повноцінні історичні праці.

Тематика історичних досліджень, яка щороку розширюється, безперервне поповнення різних розділів історичної науки новими відомостями і джерелами, що вимагають наукового аналізу й критики з усією гостротою ставлять питання про прийоми і методи вивчення і використання цих матеріалів.

Отже розвиток історичної науки вимагає збагачення фонду джерел і розвитку спеціальної наукової дисципліни, що встановлює прийоми і принципи їх вивчення і використання – джерелознавства.

Предметом вивчення джерелознавства є історичні джерела, закономірності їх виникнення і відбиття в них об’єктивної дійсності.

Історичні джерела – це пам’ятки того або іншого історичного періоду, які в тій або іншій формі фіксують історію людського суспільства, відбивають реальні явища суспільного життя.

Незважаючи на виключно складну обстановку, в якій жили і створювали свою культуру український та інші народи, вони зусиллями своїх кращих представників змогли врятувати і зберегти величезну кількість документальних джерел. Завдяки праці і турботі російських, українських та інших вчених наша країна має по суті велику скарбницю рукописних та інших видів історичних джерел.

Роботи по дослідженню й опису джерел висунули у ХІХ і на початку ХХ ст. ряд видатних фахівців, праці яких в цій галузі відомі усьому світові.

 Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 1645. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Типовые ситуационные задачи. Задача 1.У больного А., 20 лет, с детства отмечается повышенное АД, уровень которого в настоящее время составляет 180-200/110-120 мм рт Задача 1.У больного А., 20 лет, с детства отмечается повышенное АД, уровень которого в настоящее время составляет 180-200/110-120 мм рт. ст. Влияние психоэмоциональных факторов отсутствует. Колебаний АД практически нет. Головной боли нет. Нормализовать...

Эндоскопическая диагностика язвенной болезни желудка, гастрита, опухоли Хронический гастрит - понятие клинико-анатомическое, характеризующееся определенными патоморфологическими изменениями слизистой оболочки желудка - неспецифическим воспалительным процессом...

Признаки классификации безопасности Можно выделить следующие признаки классификации безопасности. 1. По признаку масштабности принято различать следующие относительно самостоятельные геополитические уровни и виды безопасности. 1.1. Международная безопасность (глобальная и...

ТЕОРИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЛИЧНОСТИ В современной психологической литературе встречаются различные термины, касающиеся феноменов защиты...

Этические проблемы проведения экспериментов на человеке и животных В настоящее время четко определены новые подходы и требования к биомедицинским исследованиям...

Классификация потерь населения в очагах поражения в военное время Ядерное, химическое и бактериологическое (биологическое) оружие является оружием массового поражения...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.022 сек.) русская версия | украинская версия