Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Чоп'як В.В., Потьомкіна Г.О., Гаврилюк А.М
Основна:

1. Закон України від 116.04.91р. №959-12 “Про зовнішньоекономічну діяльність”, зі змінами /Методичний посібник “Зовнішньоекономічна діяльність”. “Баланс-Клуб”, 2002.

2. Закон України від 19.03.96р. № 93/96- ВР “Про режим іноземного інвестування”, зі змінами. /Спецвипуск “Баланс”,2001.

3. Закон України від 23.09.94р. № 185/94-ВР “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”, зі змінами/ Спецвипуск “Баланс”, 2002.

4. Закон України від 23.12.98р. №351- 14 “Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності” зі змінами. / Спецвипуск “Податки та бухгалтерський облік”, 2003.

5. Закон України від 04.10.2001р. №2761-3 “Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах”. Спецвипуск “Податки та бухгалтерський облік” , 2003, №18.

6. Закон України від 19.09.01р. № 1576 “Про господарські товариства” / “ Баланс” , 2002, №7.

7. Закон України від 21.12.2000р. №2181-3 “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” / “Баланс”, 2001, №40.

8. Закон України від 05.02.92р. 3 2097-12 “ Про Єдиний митний тариф ”, зі змінами.

9. Закон України від 22.12.98р. № 332- 14 “Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну.”

10. Закон України від 16.02.97р. № 723/97-ВР “Про лізинг”, зі змінами.

11. Митний кодекс України від 11.07.2002р. №92-4 , зі змінами.

12. Декрет КМУ від 19.02.93р. № 15-93 “Про систему валютного регулювання та валютного контролю”, зі змінами.

13. П(С)БО №21 “Вплив змін валютних курсів”, затверджене наказом МФУ від 10.08.2000р. №193, зі змінами / Спецвипуск “Баланс”, 2001, №12.

14. Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів, затверджене наказом Держмитслужби України від 28.02.03р. № 129, зі змінами.

15. Порядок митного оформлення об’єктів лізингу (оренди) , переміщуваних через митний кордон України, затверджений наказом Держмитслужби України від 16.02.2000р. №83.

16. Порядок декларування митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України, затверджене постановою КМУ від 28.08.03р. №1375/ Вісник податкової служби України,2003, №35,с.4-11.

17. Бутинець Ф.Ф. та ін. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності .-Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 544с.

18. Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В. Облік зовнішньоекономічної діяльності:Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - 3-тє вид., доп. і перероб -Житомир: ПП "Рута", 2006. - 388 с.

19. Каленський М.М. Місце і роль митного оподаткування в податковій системі держави / Вісник податкової служби України, 2004, №4, с. 60-64.

20. Карпушенко М.Ю., Гордієнко НІ, Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник (для студентів економічних спеціальностей). Харків: Страйд, 2006. - 304 с.

21. Валютні операції: порядок здійснення та облік:-8-те вид., перераб. і доп.-Х.:Фактор, 2008.-256 с.

 

Додаткова:

1. Андренко О.А. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи ≪ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ≫ (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 - ≪Облік і аудит≫ ) /Укл.: Андренко О.А. –Х: ХНАМГ, 2009. – 41с

2. Дупай М. М., Денчук П. Н., Питель С. В., Хомин П. Я. Облік та аналіз діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин. Навч. посібн. для студентів спец “Облік і аудит” – Тернопіль: Астон, 2003. – 200 с.

3. Налоги и бухгалтерский учет http://www.factor.kharkov.com.

Вісник податкової служби України http://www.visnuk.com.ua

 

 

 

Чоп'як В.В., Потьомкіна Г.О., Гаврилюк А.М.Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 363. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.005 сек.) русская версия | украинская версия