Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Визначення економічної ефективності ветеринарних заходів

 

В результаті проведення ветеринарних заходів по профілактиці, ліквідації хвороб тварин, проведенні хірургічних операцій і лікувальних заходів ми попереджуємо можливі збитки.

Економічний збиток, попереджений в окремому господарстві вна­слідок профілактики та ліквідації хвороб тварин (Пзт) визначають за фо­рмулою:

Пз1 = Мсг х Кз1 х Кзб - З, де:

Мсг - загальне поголів'я сприйнятливих тварин, гол.;

Кз1 - коефіцієнт можливого захворювання тварин в неблагополучних гуртах;

Кзб - питома величина економічного збитку в розрахунку на одну захворілу тварину, грн.;

З - фактичний економічний збиток в господарстві, грн.

 

Економічний збиток, попереджений в господарстві внаслідок прове­дення лікувальних заходів (Пз2) визначають за формулою:

Пз2 = Мл х Кл х Ж х Ц - З, де:

Мл - кількість тварин, яких лікували, гол.;

Кл - коефіцієнт летальності;

Ж- середня жива маса однієї тварини, кг.;

Ц - закупівельна ціна одиниці продукції, грн.;

З - фактичний економічний збиток в господарстві, грн.

 

Економічний збиток, попереджений внаслідок профілактики та лік­відації хвороб тварин в районі (Пз3) визначають за формулою:

Пз3 = (Мер х Кз2 - Мзр) х Кзб, де:

Мер - кількість сприйнятливих тварин в районі, гол.;

Кз2 - коефіцієнт можливого захворювання тварин в районі;

Мзр - кількість захворілих тварин в районі, гол.;

Кзб - питома величина економічного збитку в розрахунку на одну захворілу тварину, грн.

 

Збиток, попереджений внаслідок хірургічної операції тварин (Пз4) визначають за формулою:

Пз4=Мп х Ц-Вф, де:

Мп - кількість прооперованих тварин;

Ц - середня вартість тварин (балансова або за закупівельними ці­нами), грн.;

Вф - можлива грошова виручка при вимушеному забої прооперо­ваних тварин.

При визначенні економічної ефективності ветеринарних заходів встановлюють коефіцієнти та питомі величини економічного збитку, що спричиняють хвороби і витрати на ветеринарні заходи

Коефіцієнт можливої захворюваності (Кз1) в неблагополучному ста­ді і районі (Кз2) визначають шляхам ділення числа захворілих тварин, відповідно, на поголів'я неблагополучних стад господарства чи району.

Кзі = Мзг : Мсг;

Кз2 = Мзр : Мер, де:

Мсг - загальне поголів'я сприйнятливих тварин в окремому госпо­дарстві, гол.;

Мер - загальне поголів'я сприйнятливих тварин в районі, гол.;

Мзг- число захворілих тварин в окремому господарстві, гол.;

Мзр - число захворілих тварин у районі, гол.

 

Коефіцієнт летальності (Кл) встановлюють діленням числа загиблих тварин на число захворілих.

Кл = М : Мз, де:

М - кількість загиблих, вимушено забитих, знищених тварин, гол.;

Мз - число захворілих тварин, гол.

 

Питому величину економічного збитку, спричиненого захворюван­ням, визначають на одну захворілу тварину (Кзб) розділивши загальну суму складових частин економічного збитку на число захворілих тварин.

Кзб = 3 : Мз, де:

3 - загальна сума економічного збитку, грн.;

Мз - число захворілих тварин, гол.

 

 

Економічний ефект, одержаний внаслідок здійснення профілактич­них, оздоровчих і лікувальних заходів (Ее) визначають за формулою:

Ее = Пз + Дв + Ев - Вв, де:

Пз - попереджений економічний збиток, грн.;

Дв - вартість, одержана додатково за рахунок збільшення кількості і підвищення якості продукції, грн.;

Ев - економія трудових і матеріальних витрат внаслідок застосу­вання більш ефективних засобів і методів проведення ветеринарних заходів, грн.;

Вв - витрати на ветеринарні заходи, грн.

 

Додаткову вартість (Дв), одержану додатково за рахунок збільшен­ня кількості і підвищення якості продукції, внаслідок застосування більш ефективних засобів і методів профілактики хвороб тварин, їх лікування визначають за формулою:

Дв = (Врн - Врт) х Ор, де:

Врт і Врн - вартість виробленої чи реалізованої продукції за діючими закупівельними цінами, відповідно, при застосуванні традиційних (базо­вих) і нових (більш ефективних) засобів, у розрахунку на одну обробле­ну тварину (одиницю роботи), грн.;

Ор - число оброблених тварин новими засобами (об'єм роботи), гол., м .Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 2537. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.017 сек.) русская версия | украинская версия