Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Консолідація в банківському секторі
 

Консолідація - вид об'єднання декількох установ в одну, при якому установи, що об'єднуються, втрачають юридичну самостійність, а новостворена може виступати на ринку під новою назвою і з новою символікою.

Причини консолідації банківських установ полягають в очікуванні певнх змін (рис. 9.1)

 

 

Рис. 9.1 Причини консолідації банківських установ

Консолідована банківська установа- це група установ, яка утворена шляхом злиття, приєднання, поглинання, придбання або виділення материнським банком інших установ фінансово-кредитного або реального сектора економіки з виокремленням дочірніх, асоційованих структур, філій, регіональних дирекцій або інших балансових інституцій.

Типи консолідованих банківських установ

1. З позиції виокремлення капіталу:

1.1. група юридичного об'єднання – із виділенням філіальної мережі;

1.2. група економічного об'єднання – із виділенням дочірніх структур, асоційованих підприємств.

2. З позиції сектора економіки елементів групи:

2.1. горизонтальна група – консолідована банківська установа, яка містить у своєму складі виключно банки, які функціонують в подібних умовах;

2.2. концентрична група - консолідована банківська установа, яка містить у своєму складі виключно банки, операції яких не мають суттєвих відмінностей, але ж сегмент ринку, до якого вони належать, різний.

2.3. вертикальна група - консолідована банківська установа, яка може містити у своєму складі універсальні та спеціалізовані банки, а також небанківські фінансові установи;

2.4. конгломеративна група - консолідована банківська установа, яка містить у своєму складі установи фінансово-кредитного та реального секторів економіки.

Банківські об'єднання утворюються банками (чисто банківські об'єднання) або іншими установами за участю банків (об'єднання змішаного типу) для координації та узгодження дій, підвищення ефективності своєї політики, захисту професійних інтересів.

Основними видами банківських об'єднань у світовій банківській практиці є наступні.

Банківський концерн - це монопольне об'єднання акціонерних банків, в якому головне акціонерне товариство володіє контрольним пакетом акцій юридично самостійних банків (дочірніх товариств).

Банківський холдинг - об'єднання змішаного типу. До його складу, крім банків, входять різні парабанківські установи (страхові, лізингові, факторин­гові та інші компанії). Мета створення – керувати, контролювати діяль­ність об'єднання в цілому і кожної зі складових зокрема, оптимізуючи прибу­ток.

Вирізняють однобанківські холдингові компанії та багатобанківські холдингові компанії (фінансові концерни).

Банківський трест - це монопольне об'єднання банків, яке утворюється шляхом об'єднання власності банків, що входять до його складу. При цьому останні втрачають юридичну, комерційну самостійність і підпорядковуються єдиному органу управління. Утворення базується на пайових засадах.

Асоційовані об'єднання мають добровільний характер членства на підставі спільних інтересів на відміну від корпоративних об'єднань. Характерні риси асоційованих об'єднань:

- вільний вибір форми організації та виходу зі складу учасників об'єднання;

- делегування ряду повноважень управлінню об'єднання на підставі рішень, що приймаються його членами;

- договірна форма організації відносин між учасниками та асоціацією.

До асоційованих об'єднань комерційного типу належать картелі, консорці­уми, синдикати, а об'єднань некомерційного типу - асоціації, спілки та ліги.

Банківський картель - об'єднання великих банків, в основі якого лежить угода про розподіл сфер діяльності (узгодження і проведення єдиної політики щодо встановлення процентних ставок та виплати дивідендів, умов кредитуван­ня тощо). Зберігається незалежність банків, які входять до складу картелі.

Банківський консорціум (синдикат) - група банків, тимчасово організована одним із банків, як правило, найбільшим - главою консорціуму - з метою проведення спільних кредитних операцій та з метою зниження кредитного ризику. Зберігається незалежність банків, які входять до складу консорціуму (синдикату).

Банківська корпорація - це юридична особа (банк), засновниками та акціонерами якого можуть бути виключно банки; створюється з метою концентрації капіталів банків-учасників корпорації, підвищення їх загальної ліквідності та платоспроможності, а також забезпечення координації та нагляду за їх діяль­ністю (банки зберігають юридичну самостійність у межах, обумовлених їх ста­тутами).

Банківська холдингова компанія - фінансова холдингова компанія, в якій переважною діяльністю фінансових установ, що є її дочірніми та асоційованими компаніями, є банківська діяльність.

Банківські спілки та асоціації - це неприбуткові договірні об'єднання банків, що не мають права втручатися в діяльність банків-членів асоціації (спілки). Створюються з метою захисту та представлення інтересів своїх членів, розвитку міжрегіональних та міжнародних зв'язків, забезпечення наукового та інформаційного обміну і професійних інтересів, розробки рекомендацій щодо банківської діяльності.

 Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 1554. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия