Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Група Світового банку
 

Група Світового банку (The World Bank Group) – це сукупність багатосторонніх організацій розвитку, які належать і підзвітні урядам країн-членів організацій. Банк засновано 27 грудня 1945.

Група Банку має неполітичне спрямування. Статутами її організацій забороняється при прийнятті рішень брати до уваги політичні міркування або втручатися у політичні справи країн-членів організацій.

Загальна мета полягає в скороченні бідності в усьому світі шляхом зміцнення економіки бідних країн

Коли Світовий банк розпочинав свою діяльність, спрямовану на прискорення ліквідації наслідків Другої Світової війни, до його складу входило 38 країн. З того часу їх кількість зросла до 184 – зараз це майже усі країни світу.

Група Світового банку — група із п'яти міжнародних організацій, що надає позики, як правило бідним країнам..

До складу Групи Світового банку входять:

1. Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР(створений в 1945)

2. Міжнародна асоціація розвитку (МАР, 1960)

3. Міжнародна фінансова корпорація (МФК, 1956)

4. Багатостороння агенція з гарантій інвестицій (БАГІ, 1988)

5. Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів (МЦУІС, 1966)

 

Термін «Світовий банк» в цілому відноситься до МБРР і МАР, в той час як Група Світового банку використовується для позначення усіх п'яти установ колективно.

 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) англ. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) — спеціалізована установа ООН, міждержавний інвестиційний інститут, заснований одночасно із МВФ відповідно до рішень Міждународної валютно-фінансової конференції в Бреттон-Вудсі в 1944 р. Угода про МБРР, що є одночасно і його уставом, офіційно набуло чинності в 1945 р., але банк почав функціонувати з 1946 р. Місцезнаходження МБРР — Вашингтон.

До складу учасників банку входить 188 країн; Україна — учасник з 1992 р.

Міжнародний банк реконстру́кції та розвитку — основна кредитна установа Світового банку. Метою діяльності МБРР є сприяння країнам-членам у розвитку їхньої економіки за допомогою надання довгострокових позик і кредитів, гарантування приватних інвестицій. МБРР — найбільший кредитор проектів розвитку в країнах, що розвиваються із середнім рівнем доходів на душу населення. Всі позики банку надаються під гарантії урядів країн-членів під процентну ставку, що змінюється кожні 6 місяців, як правило, на 15-20 років з відстрочкою платежів по основній сумі позики від трьох до п'яти років.

Вищими органами МБРР є Рада керуючих і Директорат як виконавчий орган. На чолі банку - президент. Сесії Ради проводяться раз на рік паралельно із сесіями МВФ. Членами банку можуть бути тільки члени МВФ, голоси також визначаються квотою країни в капіталі МБРР (85,2 млрд дол.).

Джерелами ресурсів банку крім акціонерного капіталу є розміщення облігаційних позик, головним чином на американському ринку, і кошти, отримані від продажу облігацій.

 

Міжнародна асоціація розвитку (МАР) The International Development Association (IDA) - це фонд Світового банку, призначений для найбідніших країн світу.

МАР є одним з найбільших джерел допомоги у світі, кошти якого спрямовуються на підтримку заходів з розвитку охорони здоров'я та освіти, інфраструктури та сільського господарства, економіки та інститутів в найменш розвинених країнах світу.

Відповідність критеріям для отримання допомоги МАР визначається на підставі відносної бідності країни, виходячи з того, чи знаходиться її валовий національний дохід на душу населення нижче встановленого порогового рівня.

Приблизно п'ята частина фінансування МАР надається у формі грантів, а інша частина - у формі безпроцентних довгострокових кредитів. Кредити МАР надаються на термін 20, 35 і 40 років, передбачаючи 10-річний пільговий період до початку платежів в погашення основної суми.

В даний час 79 країн, у тому числі 39 країн Африки, відповідають критеріям для отримання ресурсів МАР. У цих країнах проживає 2,5 млрд людей, 1,5 млрд з яких живе менш ніж на 2 долари США в день. • Крім того, МАР надає підтримку ряду країн, в тому числі кільком малим острівним державам, душовий дохід яких перевищує пороговий рівень, але які не володіють кредитоспроможністю, необхідної для залучення позик від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР). Деякі країни, такі як Індія і Пакистан, відповідають критеріям для отримання допомоги МАР на підставі рівня свого душового доходу, однак є досить кредитоспроможними для отримання певних позик від МБРР. Їх називають «країнами зі змішаним статусом», оскільки вони отримують кошти як від МАР, так і від МБРР.

Фінансування МАР здійснюється в основному за рахунок внесків урядів країн-членів, в тому числі країн, які отримували допомогу МАР в минулому і країн із середнім рівнем доходу, таких як Китай і Єгипет. • Додаткові кошти надходять за рахунок трансфертів Групи організацій Світового банку і здійснюваних позичальниками платежів в погашення раніше наданих кредитів МАР.

 

Міжнародна фінансова корпорація (МФК) International Finance Corporation (IFC) є найбільшою установою в області глобального розвитку, яка працює виключно з приватним сектором країн, що розвиваються.

Метою МФК є створення можливості для людей уникнути бідності і покращити своє життя шляхом:

- мобілізації фінансових ресурсів для розвитку приватного підприємництва;

- підтримки відкритості і конкуренції ринків в країнах, що розвиваються;

- підтримки контрагентів приватного сектора;

- допомоги у створенні робочих місць і надання основних послуг для бідних та незахищених верств населення.

Для досягнення своїх цілей МФК пропонує рішення, спрямовані на стимулювання розвитку за допомогою заходів на рівні компаній (прямі інвестиції, консультаційні послуги, а також Компанія МФК з управління активами); шляхом сприяння прийняттю колективних заходів в глобальному масштабі; зміцнення систем управління та розробки стандартів; а також створення сприятливих умов для ведення господарської діяльності.

 

Багатостороння агенція з гарантій інвестицій (БАГІ) Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) нараховує 175 членів. Україна стала членом БАГІ з 1995 р.

БАГІ сприяє залученню прямих іноземних інвестицій в країни, що розвиваються для стимулювання економічного зростання, скорочення бідності і поліпшення умов життя населення.

Проекти, підтримувані БАГІ, спрямовані на створення робочих місць, систем водо-та енергопостачання та інших об'єктів базової інфраструктури, зміцнення фінансових систем, мобілізацію податкових надходжень, передачу досвіду і технологічних ноу-хау, а також надання допомоги країнам у екологічно стійкому освоєнні природних ресурсів.

БАГІ зосереджена на наступних напрямках:

- інвестиції в найбідніші країни світу (відповідні критеріям кредитування МАР). Країни цієї категорії, як правило, найбільше потребують іноземних інвестицій і саме в цих країнах інвестиції приносять найбільший ефект, але приватні страхові компанії не надають їм необхідного обслуговування;

- інвестиції в країни, що постраждали від конфліктів;

- інвестиції в складні проекти, переважно з розвитку інфраструктури і видобувних галузей промисловості. Недостатні можливості державного фінансування означають, що приватні інвестиції відіграють критично важливу роль, особливо в найбільш бідних країнах;

- підтримка інвестицій по лінії «Південь-Південь» («Юг-Юг»). Інвестиції, які здійснюють одні країни, що розвиваються в інші, складають постійно зростаючу частку потоків інвестицій, а економічна інтеграція між країнами, що розвиваються може служити потужним інструментом впливу.

 

Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів (МЦУІС) International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) — нараховує 158 членів. Україна - член з 2000р.

Основна мета МЦУІС — сприяти притоку іноземних капіталів шляхом створення умов для примирення й урегулювання спорів між урядами й іноземними інвесторами.

Організаційна структура складається з Адміністративної ради й Секретаріату. Адміністративна рада є керівним органом МЦВІС.

МЦУІС забезпечує організаційні та процедурні основи для незалежних погоджувальних комісій і третейських судів.

 

 Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 942. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия