Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Шляхи зниження собівартості продукції
 

Вибір шляхів зниження собівартості ґрунтується на класифікації резервів та знанні факторів, які забезпечують умови для зниження окремих видів витрат та собівартості в цілому.

Резерви зниження собівартості на підприємстві визначаються тех­ніко-економічними та організаційними умовами роботи підприємств.

До них відносяться:

І) підвищення продуктивності праці;

2) покращання використання обладнання, інструменту;

З) використання економічних видів сировини, матеріалів, палива, енергії;

4) скорочення норм витрачання матеріалів;

5) механізація і автоматизація виробництва;

б) вдосконалення технології та організації виробництва;

7) скорочення витрат на управління та обслуговування.

Під факторами зниження собівартості продукції розуміють умови, які забезпечують ці зниження.

Фактори, які дозволяють використати резерви, діляться на народно­господарські, галузеві та внутрівиробничі.

До народногосподарських і галузевих факторів відносяться:

І) покращання використання природних ресурсів;

2) зміна складу і якості природної сировини;

З) зміна розміщення виробництва.

До внутрішньовиробничих факторів відносяться:

1 Підвищення технічного рівня виробництва:впровадження нової техніки і технології; механізація та автоматизація виробничих проце­сів; вдосконалення техніки та технології, що використовуються на під­приємстві; покращання використання та застосування нових видів сиро­вини і матеріалів; зміна конструкцій та технічних характеристик виро­бів.

2 Покращання організації виробництва і праці: вдосконалення управління виробництвом; покращання організації виробництва та праці; розвиток спеціалізації виробництва; покращання матеріально-технічного постачання та використання матеріальних ресурсів; скорочення транспорт­них витрат.

3 Зміна обсягу та структури продукції: відносне зменшення умовно-постійних витрат та амортизаційних відрахувань в результаті росту обсягу виробництва; зміна структури (номенклатури та асортименту) продукції; підвищення її якості .

 

Контрольні запитання

1 У чому економічна суть витрат, собівартості, вартості?

2 Як класифікуються витрати підприємства?

3 Класифікація витрат за економічними елементами та статтями калькуляції.

4 Класифікація витрат за методом включення до собівартості одиниці продукції.

5 Класифікація витрат за мірою однорідності.

6 Класифікація витрат за ступенем впливу обсягу виробництва.

7 Які витрати підприємства відносяться до змінних? Дайте характеристику поведінки змінних витрат.

8 Які витрати підприємства відносяться до постійних? Дайте характеристику поведінки постійних витрат.

9 Види собівартості продукції згідно Національних стандартів бухгалтерського обліку.

10 Види собівартості в управлінському обліку.

11 Показники плану собівартості продукції.

12 Шляхи зниження собівартості продукції.Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1072. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия