Студопедия — ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ. 1 У залежності від ступеню участі у виробничій діяльності усі працівники підприємства діляться:
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ. 1 У залежності від ступеню участі у виробничій діяльності усі працівники підприємства діляться:


1 У залежності від ступеню участі у виробничій діяльності усі працівники підприємства діляться:

а) за професіями та спеціальностями;

б) за кваліфікаціями;

в) на промислово-виробничий і непромисловий персонал;

г) на категорії: керівники, спеціалісти, службовці, робітники;

д) інженерно-технічні працівники, службовці, робітники.

 

2 Трудові ресурси – це:

а) сукупність постійних працівників, що отримали необхідну професійну підготовку та мають досвід практичної діяльності;

б) частина працездатного населення, що за своїми віковими, фізичними, освітніми даними відповідає тій чи іншій сфері діяльності;

в) працівники основних, допоміжних та обслуговуючих виробництв, науково-дослідних підрозділів та лабораторій, заводоуправління, складів, охорони;

г) вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідного комплексу спеціальних знань та практичних навичок.

 

3 У відповідності з характером виконуваних функцій персонал підприємства ділиться:

а) на промислово-виробничий і непромисловий персонал;

б) за професіями та спеціальностями;

в) за кваліфікаціями;

г) на категорії: керівники, спеціалісти, службовці, робітники;

д) інженерно-технічні працівники, службовці, робітники.

 

4 Особливістю структури персоналу в машинобудуванні є:

1) висока питома вага робітників;

2) висока питома вага допоміжних робітників;

3) висока питома вага спеціалістів;

4) висока питома вага службовців;

5) низька питома вага спеціалістів.

а) 1, 2; б) 3, 4; в) 2, 3; г) 1, 3; д) 2, 5.

 

5 У залежності від характеру трудової діяльності персонал підприємства ділиться:

а) за професіями та спеціальностями;

б) на промислово-виробничий і непромисловий персонал;

в) за кваліфікаціями;

г) на категорії: керівники, спеціалісти, службовці, робітники;

д) інженерно-технічні працівники, службовці, робітники.

 

6 Підготовка робітничих кадрів здійснюється:

1) на підприємствах; 2) університетах; 3) ПТУ; 4) середніх спеціальних закладах; 5) школах.

а) 1, 2; б) 3, 4; в) 2, 5; г) 2, 3; д) 1, 3.

 

7 До категорії “Спеціалісти” відносяться наступні працівники:

1) інженер-технолог, інженер-конструктор;

2) агент з продажу;

3) стенографістка;

4) економіст, бухгалтер;

5) слюсар, токар, наладчик.

а) 1, 2; б) 1, 4; в) 2, 5; г) 3, 4; д) 2, 3.

 

8 Професія – це:

а) вид діяльності в межах даної професії, який має специфічні особливості і потребує від робітників додаткових спеціальних знань і навичок;

б) вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідного комплексу знань та практичних навичок;

в) кількісне співвідношення окремих категорій працівників;

г) сукупність постійних працівників, що отримали необхідну професійну підготовку.

 

9 До основних виробничих робітників механічного цеху відносяться:

1) токар, фрезерувальник;

2) слюсар-ремонтник;

3) заточувальник;

4) шліфувальник;

5) наладчик

а) 1, 2; б) 1, 4; в) 2, 5; г) 3, 4; д) 2, 3.

 

10 До категорії “службовці” відносяться:

а) працівники, що займаються інженерно-технічними, економічними та іншими роботами;

б) працівники, безпосередньо зайняті у процесі створення матеріальних цінностей;

в) працівники, що здійснюють підготовку та оформлення документів, облік та контроль, господарське обслуговування;

г) працівники, зайняті ремонтом, переміщенням вантажу, перевезенням пасажирів, наданням матеріальних послуг.

 

11 Рівень кваліфікації керівників, спеціалістів та службовців характеризується:

1) тарифно-кваліфікаційними характеристиками;

2) рівнем освіти;

3) досвідом роботи;

4) посадовими окладами;

5) рівнем заробітної плати.

а) 1, 2; б) 3, 4; в) 2, 3; г) 1, 4; д) 2, 5.

 

12 Вкажіть, яке визначення є правильним? Кваліфікація – це:

а) сукупність спеціальних знань та практичних навичок, що визначають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій певної складності;

б) вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідного комплексу знань та практичних навичок;

в) кількісне співвідношення окремих категорій працівників;

г) сукупність постійних працівників, що отримали необхідну професійну підготовку.

 

13 Яке визначення є правильним?

а) робітники – це працівники, що здійснюють підготовку та оформлення документів, облік та контроль, господарське обслуговування;

б) структура персоналу – це кількісне співвідношення окремих категорій працівників;

в) професія – це сукупність спеціальних знань та практичних навичок, що визначають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій певної складності;

г) керівники – це працівники, що займаються інженерно-технічними, економічними та іншими роботами.

 

14 До допоміжних робітників відносяться:

1) токар, фрезерувальник;

2) слюсар-ремонтник, електрик;

3) гардеробники, прибиральниці;

4) двірники, кур’єри;

5) секретарі-друкарки, стенографістки.

а) 2, 3, 4; б) 3, 4, 5; в) 2, 4, 5; г) 1, 2, 3; д) 1, 3, 5.

 

15 Організаційні фактори росту продуктивності праці пов’язані з:

а) впровадженням економічних методів управління, вдосконаленням ціноутворення, фінансово-кредитного механізму;

б) підвищенням рівня концентрації, спеціалізації, кооперування, забезпеченням ефективної організації виробничих процесів, праці та заробітної плати;

в) науково-технічним прогресом;

г) з умовами діяльності людини у виробничих та інших сферах життя.

 

6 Економічні фактори росту продуктивності праці пов’язані з:

а) науково-технічним прогресом;

б) впровадженням економічних методів управління, вдосконаленням ціноутворення, фінансово-кредитного механізму;

в) підвищенням рівня концентрації, спеціалізації, кооперування, забезпеченням ефективної організації виробничих процесів, праці та заробітної плати;

г) з умовами діяльності людини у виробничих та інших сферах життя.

 

17 Резерви росту продуктивності праці – це:

а) рушійні сили або об’єктивні умови, які визначають можливості підвищення продуктивності праці;

б) невикористані можливості;

в) науково-технічний прогрес;

г) покращання умов праці;

д) впровадження економічних методів управління.

 

18 Матеріально-технічні фактори росту продуктивності праці пов’язані з:

а) впровадженням економічних методів управління, вдосконаленням ціноутворення, фінансово-кредитного механізму;

б) науково-технічним прогресом;

в) підвищенням рівня концентрації, спеціалізації, кооперування, забезпеченням ефективної організації виробничих процесів, праці та заробітної плати;

г) з умовами діяльності людини у виробничих та інших сферах життя.

 

19 При плануванні зростання продуктивності праці й середньої заробітної плати необхідно дотримуватися таких пропорцій:

а) темпи зростання середньої заробітної плати мають випереджати темпи зростання продуктивності праці;

б) темпи зростання обох чинників мають бути однаковими;

в) темпи зростання продуктивності праці мають випереджати темпи зростання середньої заробітної плати.

 

20 Резерви росту продуктивності праці у залежності від особливостей їх визначення діляться на:

1) резерви зниження трудомісткості;

2) резерви кращого використання робочого часу;

3) матеріально-технічні;

4) організаційні;

5) економічні;

6) соціальні.

а) 1, 2; б) 3, 4, 5, 6; в) 2, 5; г) 1, 4; д) 2, 3.

21 Технологічну трудомісткість використовують для визначення:

1) чисельності основних виробничих робітників;

2) фонду заробітної плати основних виробничих робітників;

3) тривалості виробничого циклу;

4) продуктивності праці;

5) чисельності керівників, фахівців, службовців.

а) 3, 4, 5; б) 1, 2, 3; в) 2, 4, 5; г) 2, 3, 4; д) 1, 3, 5.

 

22 Для характеристики росту продуктивності праці застосовують наступні показники:

1) натуральні;

2) вартісні;

3) темп росту;

4) темп приросту;

5) індекс.

а) 1, 2, 3; б) 2, 4, 5; в) 3, 4, 5; г) 2, 3, 4; д) 1, 3, 5.

 

23 Факторами росту продуктивності праці є:

1) матеріально-технічні;

2) географічні;

3) економічні;

4) фізичні;

5) організаційні та соціальні.

а) 1, 2, 3; б) 3, 4, 5; в) 1, 3, 5; г) 2, 3, 4; д) 1, 3, 4.

 

24 Яким показником вимірюється продуктивність праці у промисловості та відображається у статистичній звітності?

а) кількістю виробленої продукції за одиницю часу;

б) кількістю виробленої продукції одним працівником за одиницю часу;

в) кількістю виробленої продукції одним працівником промислово-виробничого персоналу за одиницю часу;

 

25 Рівень продуктивності праці характеризують:

1) фондовіддача, фондомісткість;

2) виробіток на одного працівника;

3) трудомісткість продукції;

4) фондоозброєність праці;

5) прибуток.

а) 1, 2; б) 3, 4; в) 2, 3; г) 1, 4; д) 2, 5.

 

26 Для відрядної форми оплати праці характерною є оплата праці у відповідності з:

1) кількістю виготовленої продукції;

2) кількістю відпрацьованого часу;

3) кількістю наданих послуг;

4) із посадовим окладом.

а) 1, 2; б) 3, 4; в) 2, 4; г) 2, 3; д) 1, 3.

 

27 Заробітна плата спеціалістів і службовців визначається на основі:

1) штатного розпису і посадових окладів;

2) розцінок і планового випуску продукції;

3) годинних тарифних ставок і трудомісткості виробленої продукції;

4) контрактів;

5) усі попередні відповіді правильні.

а) 1, 2; б)5; в) 1, 4; г) 2, 4; д) 2, 3.

 

28 Заробітна плата бригади розраховується на основі:

1) середнього тарифного коефіцієнта за розрядом працівників;

2) бригадної розцінки за кожну з операцій;

3) обсягу виконання кожного виду продукції;

4) ставки 1 розряду відрядників.

а) 1, 2; б) 3, 4; в) 2, 4; г) 2, 3; д) 1, 3.

 

29 Тарифна система оплати праці містить:

а) тарифні ставки, тарифні сітки;

б) тарифні ставки, посадові оклади, тарифні сітки;

в) тарифні ставки, тарифні сітки, тарифно-кваліфікаційний довідник;

г) посадові оклади, тарифно-кваліфікаційний довідник;

д) посадові оклади, преміальні положення, тарифно-кваліфікаційний довідник;

 

30 Для почасової форми оплати праці характерною є оплата праці у відповідності з:

а) кількістю відпрацьованого часу кількістю виготовленої продукції;

б) кількістю відпрацьованого часу;

в) кількістю наданих послуг;

г) посадовим окладом.

 

31 Акордна система оплати праці характеризується:

а) збільшенням кількості виробленої продукції;

б) покращанням якості продукції;

в) економією часу при виконанні завдання;

г) ростом продуктивності праці;

д) покращанням використання основних засобів.

 

32 Умовами ефективного використання відрядної оплати праці є:

1) наявність кількісних показників виробітки в натуральних оди­ницях і можливість достовірного обліку результатів праці;

2) науково обґрунтоване нормування праці;

3) створення можливостей для перевиконання норм без порушення технологічного процесу;

4) чітка організація обслуговування робочих місць, яка б виклю­чала простої, якісна і своєчасна технічна підготовка виробництва;

5) на роботах, які важно нормувати та рахувати окремо для кожного працівника.

а) 1, 2, 3, 4; б) 3, 4, 5; в) 1, 2, 4, 5; г) 2, 3, 4, 5; д) 1, 3, 5.

 

33 Для якої категорії працівників доцільно використовувати систему заробітної плати, при яких винагорода виплачується на основі комісійних:

а) основних робітників;

б) допоміжних робітників;

в) спеціалістів;

г) керівників, спеціалістів та службовців;

д) спеціалістів, які забезпечують ресурсоінформаційне постачання виробництва, реалізацію продукції.

 

34 При безтарифній системі заробітна плата кожного працівника залежить від:

1) розцінки за одиницю продукції;

2) кваліфікаційного рівня працівника;

3) фактично відпрацьованого часу;

4) коефіцієнту трудової участі;

5) комісійних.

а) 1, 2, 3; б) 3, 4, 5; в) 2, 4, 5; г) 1, 3, 5; д) 2, 3, 4.

 

35 Для розрахунку фонду тарифної заробітної плати робітників-відрядників необхідно знати:

а) чисельність працюючих, годинну тарифну ставку 1 розряду, дійсний фонд робочого часу;

б) штатний розпис та посадові оклади;

в) годинні тарифні ставки та відпрацьований час.

 

36 На підставі тарифно-кваліфікаційного довідника можна визначити:

1) заробітну плату робітника;

2) розцінку;

3) розряд робітника;

4) складність роботи;

5) тарифний коефіцієнт.

а) 1, 2; б) 2, 4; в) 3, 4; г) 1, 5; д) 2, 3.

 

37 Номінальна заробітна плата – це:

а) виражена в грошовій формі частина суспіль­ного продукту, яка поступає в особисте споживання працівників у від­повідності із кількістю та якістю затраченої ними праці;

б) ціна, яка виплачується за використання праці;

в) сума грошей, одержаних за тиж­день, місяць, рік;

г) це кількість товарів та послуг, які можна придбати за номінальну заробітну плату;

д) “купівельна спроможність” заробітної плати.

 

 

38 Системи відрядної форми оплати праці:

а) проста, преміальна;

б) штатно-окладна; контрактна;

в) контрактна, безтарифна;

г) проста, преміальна, прогресивна, колективна, непряма, акордна;

д) тарифна, безтарифна.

 

39 Тарифна система – це:

а) нормативний документ;

б) тарифний розряд;

в) тарифна ставка;

г) тарифно-кваліфікаційний довідник;

д) система взаємопов’язаних характеристик і показників, за якими диференціюється заробітна плата робітників, відповідно до їх кваліфікації, складності роботи.

 

40 Реальна заробітна плата – це:

1) виражена в грошовій формі частина суспіль­ного продукту, яка поступає в особисте споживання працівників у від­повідності із кількістю та якістю затраченої ними праці;

2) ціна, яка виплачується за використання праці;

3) сума грошей, одержаних за тиж­день, місяць, рік;

4) це кількість товарів та послуг, які можна придбати за номінальну заробітну плату;

5) “купівельна спроможність” заробітної плати.

а) 1, 2; б) 3, 4; в) 2, 4; г) 1, 3; д) 4, 5.

 

41 Планування праці та заробітної плати включає такі показники:

1) чисельність і склад працюючих;

2) тривалість виробничого циклу;

3) фонд заробітної плати;

4) тривалість підготовки виробництва;

5) завдання щодо підвищення продуктивності праці.

а) 1, 2, 3; б) 3, 4, 5; в) 1, 3, 5; г) 2, 3, 4; д) 2, 4, 5.

 

42 Яка із основних форм заробітної плати є економічно найвигіднішою?

а) відрядна; б) почасова; в) відрядна або почасова залежно від умов виробництва.

 

43 Коли вигідно застосувати відрядно-прогресивну оплату праці?

а) коли є „вузькі місця” на виробництві;

б) у випадку наявності кількісних показників виробітки в натуральних оди­ницях і можливість достовірного обліку результатів праці;

в) при науково обґрунтованому нормуванні праці;

г) при створенні можливостей для перевиконання норм без порушення технологічного процесу;

д) на роботах, які важно нормувати та рахувати окремо для кожного працівника.

 

44 Для яких робітників доцільна почасово-преміальна система?

1) токар, фрезерувальник;

2) черговий електрик;

3) черговий сантехнік;

4) наладчик;

5) комірник.

а) 1, 2, 3; б) 3, 4, 5; в) 2, 3, 5; г) 2, 4, 5; д) 1, 3, 5.

 

45 Відрядно-прогресивна система впроваджується:

1) коли необхідно різко стимулювати збільшення обсягу виробництва;

2) коли необхідно зменшити обсяги виробництва;

3) коли необхідно ліквідувати “вузькі” місця у виробництві;

4) і це веде до випередження темпів росту середньої заробітної плати порівняно із темпами росту продуктивності праці;

5) і це веде до випередження темпів росту продуктивності праці порівняно із темпами росту середньої заробітної плати.

а) 1, 2, 3; б) 3, 4, 5; в) 2, 4, 5; г) 1, 3, 4; д) 2, 3, 4.

 

 

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 4274. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Неисправности автосцепки, с которыми запрещается постановка вагонов в поезд. Причины саморасцепов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: постановка в поезда и следование в них вагонов, у которых автосцепное устройство имеет хотя бы одну из следующих неисправностей: - трещину в корпусе автосцепки, излом деталей механизма...

Понятие метода в психологии. Классификация методов психологии и их характеристика Метод – это путь, способ познания, посредством которого познается предмет науки (С...

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ К лекарственным формам для инъекций относятся водные, спиртовые и масляные растворы, суспензии, эмульсии, ново­галеновые препараты, жидкие органопрепараты и жидкие экс­тракты, а также порошки и таблетки для имплантации...

Тема 2: Анатомо-топографическое строение полостей зубов верхней и нижней челюстей. Полость зуба — это сложная система разветвлений, имеющая разнообразную конфигурацию...

Виды и жанры театрализованных представлений   Проживание бронируется и оплачивается слушателями самостоятельно...

Что происходит при встрече с близнецовым пламенем   Если встреча с родственной душой может произойти достаточно спокойно – то встреча с близнецовым пламенем всегда подобна вспышке...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.015 сек.) русская версия | украинская версия