Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Методологічні основи побудови зведених індексів
Зведений індекс показує, як у середньому змінився показник по сукупності елементів. Основою побудови зведених індексів є агрегування, узагальнення інформації. Нехай за даними про ціни на товари (і= 1, 2, 3, ...) за два періоди (t = 0,1) необхідно визна­чити зведений індекс цін:

(p10, p20, p30, …, pn0) та (p11, p21, p31, …, pn1).

Агрегування інформації для зведеного індексу цін Ір можна здійснити трьома способами.

1. У вигляді відношення сум цін (індекс Дюто, 1735 р.):

Поділивши чисельник і знаменник на п, цей індекс можна по­дати як відношення середніх цін.

2. Як середню арифметичну з індивідуальних індексів цін ( індекс Карлі, 1751 р.):

3. Як середню геометричну з індивідуальних індексів ( Джевон, 1863):

Кожний з цих варіантів передбачає рівновагомість товарів у сукупності. Інакше зведений індекс неадекватно характеризува­тиме сукупну зміну цін. Адже не можна визначити середню ціну, наприклад, 1 л вина та 1 кг хліба. Так само без урахування ваго­мості окремих товарів неможливо усереднити індивідуальні ін­декси цін: якщо ціни на хліб зросли на 10%, а на вино — удвічі, то це не означає, що в середньому ціни зросли на 55%.

Отже, при розрахунку зведеного індексу кожному і-му елементу необхідно надати певну „вагу”, яка б ураховувала його відносну значущість. Очевидно, що ваги повинні мати однакову розмір­ність. Кількості товару qi у натуральних одиницях вимірювання не можуть виконувати вагову функцію, а тому вагами є вартості това­рів qipi. Припустимо, що в базисному періоді вартості товарів ста­новили qi0pi0, тоді зважений індекс цін набирає вигляду

Це дві форми одного індексу — середньозважена та агрегатна. Основою середньозваженої форми є індекс Карлі, агрегатної — індекс Дюто.

Аналогічна ситуація виникає при агрегуванні фізичного обся­гу продукції (товарної маси, кількості), якщо елементи сукупнос­ті не сумірні між собою, тобто не мають спільної міри.

У такому разі їх агрегування можливе лише за умови зведення різнорідних елементів до одного порівнянного виду за допомо­гою певних сумірників. Найчастіше сумірниками є вартісні пока­зники — ціна або собівартість одиниці продукції. Наприклад, при визначенні обсягів проданих на біржі товарів — металу, лісома­теріалів, цементу сумірниками виступають ціни. Обсяги продажу записуються як . Якщо за сумірник узяти собівар­тість с, агрегат інтерпретується як грошові витрати і набирає вигляду .

Іноді зручнішим є трудовий сумірник. Наприклад, при визна­ченні обсягів виконаних у сільському господарстві робіт (оранка, боронування, сівба тощо) як сумірник використовують трудоміст­кість, тобто затрати праці на одиницю виконаної роботи (позна­чимо t). Тоді загальний обсяг трудових затрат .

Зведений індекс фізичного обсягу Іq також має дві форми — середньозважену та агрегатну:

Як бачимо з формул наведених індексів Ір та Іq, їх значення залежить від структури агрегату і динаміки окремих його елемен­тів. Тому при визначенні зведеного індексу необхідно передусім обґрунтувати коло елементів, які підлягають агрегуванню в одне ціле. Наприклад, обґрунтовується споживчий кошик (набір спо­живчих товарів) при обчисленні індексу „вартості життя”, перелік товарів і товарних груп при обчисленні індексу оптових цін тощо.

Підсумовування ведеться по всьому визначеному колу еле­ментів як у чисельнику, так і в знаменнику, а тому надалі для простоти викладу навчального матеріалу у формулах зведених індексів ідентифікаційні позначки елементів і не вказуються.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 460. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.02 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7