Студопедия — Мовні штампи та канцеляризми. Тавтологія і плеоназм
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Мовні штампи та канцеляризми. Тавтологія і плеоназм


Стандартність текстів офіційно-ділового і наукового стилів на рівні мовних засобів передбачає використання готових, перевірених практикою словесних формул, які легко сприймаються і точно описують ситуацію, що неодноразово повторюється. Стандартизація мови дає змогу скоротити кількість зайвої інформації, швидко та ефективної опрацювати. За даними інженерної психології, стандартизований текст сприймається в 8-10 разів швидше, ніж оригінальний.

Стандартизація мовних засобів відбувається здебільшого на синтаксичному та лексичному рівнях. Стандартні речення – це тип речень загального зразка, з чітко визначеним порядком розміщення його складових частин, членів речення і словесного наповнення конкретної синтаксичної моделі. Наприклад: Заслухавши та обговоривши...; Рішення остаточне і оскарженню не підлягає.

Основними лексичними засобами стандартизації мови ділових паперів є канцеляризми і кліше.

Канцеляризм – слово, стійке словосполучення, граматична форма, конструкція, що є специфічними одиницями офіційно-ділового стилю літературної мови, зокрема його адміністративно-канцелярського підстилю. Відзначаються сухістю, без емоційністю, словотвірною одноманітністю (доповідна записка; витяг з протоколу; довести до відома; надати допомогу тощо).

Сучасна тенденція розвитку багатьох мов – усунення канцеляризмів, які роблять мовлення комунікативно неповноцінним, утруднюють спілкування і створюють певний дискомфорт. Наприклад, вислів На сьогоднішній день відповідні роз’яснення Національного банку та ДПА України з цього питання відсутні можна подати в такому відредагованому варіанті: Відповідних роз’яснень Нацбанку та ДПАУ щодо цього досі немає.

Особливо часто канцеляризми потрапляють у наукову мову через недоречне використання прислівникових сполук, позбавляючи її емоційності і стислості (у справі, по лінії, за рахунок, в частині тощо). Наприклад: В частині задоволення потреб населення... замість Щодо задоволення потреб населення..; або Розвантаження товарів проводять на основі використання стрічкового конвеєра замість Розвантаження товарів відбувається з використанням стрічкового конвеєра.

Механічне перенесення словесних формул, термінологічних сполук з ділових паперів в усне мовлення, публіцистичний чи художній стиль породжує мовний штамп. Штамп (трафарет, шаблон, мовний стереотип з негативним забарвленням) – типовий вислів, зручний для певних ситуацій, який в результаті багаторазового повторення втратив свою образність і стилістичну виразність (розвиток науки і техніки, в умовах економічної кризи, битва за врожай, блок пропозицій, пакет законів тощо). Уживання мовних штампів у невідповідному контексті вважають порушенням мовної норми. Наприклад: Нам треба зустрітися з метою обговорення питання... замість Нам треба зустрітися, щоб обговорити...; або Я прибув на мітинг замість Я прийшов (приїхав) на мітинг. У художньому тексті штампи виконують роль стилістичного засобу створення комічного (Возний із п’єси „Наталка Полтавка” І Котляревського освідчується в коханні Наталці словами: „Не в состоянії поставить на вид тобі сили любові моєї!..”).

Кліше – мовний засіб, стандартний зворот, регулярно повторюваний у певних умовах і контекстах; мовний стереотип з позитивною функцією (доброго дня, як здоров’я, як справи, передайте мої вітання тощо). Кліше механічно відтворюється, а не створюється щоразу в процесі мовлення.

Багатослів’я або мовна надмірність найчастіше виявляється в уживанні зайвих слів. Наприклад: З цією метою фірма використовує наявні підсобні приміщення (якщо приміщень немає, то й використовувати їх не можна); Перевіркою було встановлено, що існуючі розцінки в багатьох торгових точках нашого міста були значно завищені (розцінки, які не існують, не можуть бути ні завищеними, ні заниженими). Щоб уникнути багатослів’я, треба передусім боротися з тавтологією і плеоназмом.

Плеоназм – сполучення близьких за значенням слів (переважно іншомовних і питомих українських), з яких одне або кілька логічно зайві (вільна вакансія, пам’ятний сувенір, головний лейтмотив, інтервал перерви, внутрішній інтер’єр, габаритні розміри, надзвичайно екстраординарний тощо). Вони свідчать не тільки про мовну недбалість автора, а й часто вказують на нечіткість уявлення про предмет мовлення або дослідження, а також про відсутність чіткого розуміння сенсу слів, узятих із чужої мови. Неправильне або паралельне використання чужомовної лексики призводить, як правило, до зайвих повторів, наприклад: промислова індустрія, форсувати будівництво прискореними темпами. Ця стилістична фігура характерна для народної творчості (тишком-нишком, ждати-чекати, люба-мила, братик-голубчик, цілющий-живущий).

Інший різновид багатослів’я – тавтологія. Тавтологія – неусвідомлений, мимовільний або, навпаки, навмисний повтор у межах словосполучення, речення того самого чи одно- або різнокореневих слів із тотожним, аналогічним і подібним значенням (вільна вакансія, пам’ятний сувенір, головний лейтмотив, свій власний бізнес, грати в гру тощо). Тавтологія в художньому мовленні використовується для посилення експресивних відтінків позначуваних ними понять. Здебільшого це словосполучення фразеологічного типу (тьма-тьменна, з діда-прадіда, з давніх-давен). Багато таких лексичних одиниць знаходимо в народній творчості.

Отже, тавтологічні звороти можуть бути і стилістичними засобами, і вадою тексту.Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 15075. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Психолого-педагогическая характеристика студенческой группы   Характеристика группы составляется по 407 группе очного отделения зооинженерного факультета, бакалавриата по направлению «Биология» РГАУ-МСХА имени К...

Общая и профессиональная культура педагога: сущность, специфика, взаимосвязь Педагогическая культура- часть общечеловеческих культуры, в которой запечатлил духовные и материальные ценности образования и воспитания, осуществляя образовательно-воспитательный процесс...

Устройство рабочих органов мясорубки Независимо от марки мясорубки и её технических характеристик, все они имеют принципиально одинаковые устройства...

Демографияда "Демографиялық жарылыс" дегеніміз не? Демография (грекше демос — халық) — халықтың құрылымын...

Субъективные признаки контрабанды огнестрельного оружия или его основных частей   Переходя к рассмотрению субъективной стороны контрабанды, остановимся на теоретическом понятии субъективной стороны состава преступления...

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ ОМС 001. Основными путями развития поликлинической помощи взрослому населению в новых экономических условиях являются все...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия