Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Через що реалізується податкова політика?
1) податковий механізм;

2) податкові пільги;

3) податковий менеджмент.

10. Податковий механізм - це:

1) право­ве та організаційне забезпечення створення та функціонуван­ня податкової системи держави;

2) система форм та методів управ­ління податковою системою з метою реалізації податкової політики;

3) сукупність прийомів та методів реалізації податкової політики.

 

11. До принципів побудови оптимальної податкової системи можна віднести:

1) принцип платоспроможності;

2) принцип нейтральності;

3) принцип повноти;

4) принцип вигоди та адміністра­тивної зручності;

5) принцип визначальної бази.

 

12. Функція планування податкової системи - це:

1) ком­плекс заходів, спрямованих на перевірку ефективності функ­ціонування чинної податкової системи держави з метою вне­сення до неї необхідних коригувань;

2) ко­ригування чинної податкової системи з метою підвищення її ефективності;

3) розробка законодавчих нормативних актів, які ре­гламентують порядок організації й функціонування податко­вої системи держави на основі обраної податкової політики держави.

 

13. Функція організації податкової системи - це:

1) ком­плекс заходів, спрямованих на перевірку ефективності функ­ціонування чинної податкової системи держави з метою вне­сення до неї необхідних коригувань;

2) ко­ригування чинної податкової системи з метою підвищення її ефективності;

3) розробка законодавчих нормативних актів, які ре­гламентують порядок організації й функціонування податко­вої системи держави на основі обраної податкової політики держави;

4) практичне втілення розроблених у процесі реалізації функції планування заходів щодо організації й функціонування подат­кової системи держави.

 

14. Функція стимулювання суб’єктів господарювання - це:

1) ком­плекс заходів, спрямованих на перевірку ефективності функ­ціонування чинної податкової системи держави з метою вне­сення до неї необхідних коригувань;

2) ко­ригування чинної податкової системи з метою підвищення її ефективності;

3) задоволення суспільних інтересів за допомогою сплати суб’єктами господарської діяльності і населенням податків до бюджету;

4) практичне втілення розроблених у процесі реалізації функції планування заходів щодо організації й функціонування подат­кової системи держави.

 

15. Принцип вигоди та адміністра­тивної зручності:

1) втрати в результаті сплати податків мають співвідноситися для платників податків з тими вигодами і суспільними благами, які вони отримують за рахунок фінансових і податкових надходжень;

2) тягар оподаткування має розподілятись відповідно до платоспроможності платника податків (розміру доходу, обсягу споживання, вартості майна тощо).

16. Система органів управління оподаткуванням включає:

1) органи законодавчої та виконавчої влади;

2) органи оперативного управління в податковій сфері;

3) науково-дослідні заклади;

4) недержавні організації;

5) представництва.

17. Які з перелічених груп органів можна віднести до вповноважених органів у сфері податкового менеджменту:

1) органи, вповноважені ухвалювати нормативно-правові акти у сфері оподаткування;

2) органи, які беруть участь у розробці нормативно-право­вих актів у сфері оподаткування;

3) органи, що здійснюють контроль у сфері оподаткування;

4) органи, які надають роз’яснення у сфері податкового за­конодавства.

 

18. Які органи можна віднести до органів, які беруть участь у розробці нормативно-право­вих актів у сфері оподаткування:

1) Президент;

2) депутати Верховної Ради;

3) Кабінет Міністрів України;

4) Національний банк Укра­їни;

5) міністерства і відомства;

6) митні органи;

7) органи Пенсій­ного фонду України.

 

19. Недержавні організації, які беруть участь в управлінні податковими відносинами включають:

1) громадські організації платників податків;

2) науково-дослідні заклади;

3) Міністерство фінансів;

4) аудиторські, юридичні, консультативні фірми;

5) представництва.

 

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 366. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.007 сек.) русская версия | украинская версия