Студопедия — Управління взводом на марші. Бойове, тилове та технічне забезпечення маршу взводу
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Управління взводом на марші. Бойове, тилове та технічне забезпечення маршу взводу


Управління взводом на марші командир взводу здійснює з бойової машини, знаходячись в голові колони. Основу управління складають рішення на марш і вказівки, отримані від старшого командира. Для забезпечення управління командир взводу використовує встановлені сигнали оповіщення, управління і взаємодії відповідно до розробленої таблиці сигналів. Радіозасоби на марші працюють на прийом. При зустрічі з противником, із зав'язкою бою, командир взводу управляє шляхом подачі команд по радіо відкритим текстом. При цьому найменування підрозділів і посади командирів вказуються позивними, а пункти місцевості — від орієнтирів і умовними (кодованими) найменуваннями. При створенні противником радіоперешкод командир взводу подає команду (сигнал) переходу на запасну частоту. При несправності радіостанції командир взводу управляє сигнальними засобами. При підготовці і в ході здійснення маршу на основі прийнятого рішення і вказівок старшого командира командир взводу організовує забезпечення маршу, що включає бойове, а також вирішує ряд питань технічного і тилового забезпечення. Бойове забезпечення у взводі організується і здійснюється з метою підтримки високої бойової готовності, збереження боєздатності і створення необхідних умов для успішного і своєчасного виконання поставленої задачі. Воно включає: розвідку, охорону, захист від зброї масового ураження, маскування, інженерне і хімічне забезпечення.

Розвідка на марші ведеться з метою своєчасного добування необхідних розвідувальних відомостей про противника і місцевість. Основний спосіб ведення розвідки на марші — спостереження. Головним джерелом отримання даних про місцевість і противника на марші є інформація, що отримується від командира і від органів розвідки. Дані про місцевість і про противника в безпосередній близькості на марші можуть бути отримані спостереженням, а при діях в похідній охороні — і від дозорного відділення (танка). Командир взводу зобов'язаний організувати безперервне кругове спостереження за повітряним, наземним противником, а також за місцевістю і сигналами командира роти. Спостереження ведеться особисто командиром взводу; з кожної бойової машини (танка) — командиром відділення (танка). Командир взводу визначає відділенню (екіпажу) сектор (напрям) спостереження, крім того, призначає спостерігача за сигналами командира роти, а при діях в похідній охороні — додатково спостерігача для прийому сигналів від дозорного відділення (танка).

Охорона у взводі організується з метою не допустити проникнення розвідки противника, виключити його раптовий напад на підрозділи, що охороняються і забезпечити їм вигідні умови для організованого вступу в бій.

При здійсненні маршу в колоні головних сил охорона у взводі організується за наказом старшого командира, а при проходженні окремою колоною, при діях в похідній охороні — рішенням командира взводу. У цьому випадку для безпосередньої охорони і огляду місцевості від похідної застави (головного дозору) в напрямі руху (у бік загрозливого флангу або на загрозливий напрям) може висилатися дозорне відділення (танк) на відстань, що забезпечує спостереження за його діями і підтримку вогнем. Для забезпечення негайного відбиття противника, що напав або його розвідки зброя повинна знаходитися завжди в боєготовності, а екіпажі в готовності до її негайного застосування.

Захист від зброї масового ураження і хімічне забезпечення взводу на марші сприяють успішному виконанню поставленої задачі. З цією метою командир взводу визначає порядок і способи ведення радіаційної, хімічної і бактеріологічної (біологічної) розвідки з урахуванням організації її старшим командиром. Звичайно цю розвідку веде спеціально підготовлене і оснащене необхідними приладами відділення (екіпаж). При діях в похідній охороні взвод може посилюватися хіміками-розвідниками. Сповіщення особового складу взводу про повітряного противника, про безпосередню загрозу і початок застосування противником ядерної, хімічної і бактеріологічної (біологічної) зброї, а також про радіоактивне, хімічне і бактеріологічне (біологічне) зараження здійснюється єдиними і постійно діючими сигналами. Ці сигнали, а також порядок дій по них командир взводу зобов'язаний довести до усього особового складу перед початком маршу. При необхідності подолання зон з високими рівнями радіації використовуються системи захисту від зброї масового ураження, що є на машинах і засоби індивідуального захисту. Після подолання зони зараження часткова спеціальна обробка проводиться по команді командира взводу (старшого командира), а при зараженні особового складу отруйними речовинами — негайно. Повна спеціальна обробка в цьому випадку проводиться, як правило, в районі відпочинку або після прибуття в призначений район. При застосуванні противником запалювальної зброї і при вимушеному подоланні району пожеж командир взводу вживає заходів щодо збереження особового складу і бойової техніки, а при виході з цих районів організує гасіння вогню на машинах, надання необхідної допомоги потерпілим і доставку їх в медичний пункт батальйону. Взвод повинен бути завжди готовий до дій по ліквідації наслідків застосування противником зброї масового ураження.

Маскування в забезпеченні скритності здійснення маршу є одним з важливих шляхів зменшення втрат від ударів повітряного і наземного противника. Воно організовується командиром взводу відповідно до отриманої задачі і обстановки, що склалася з метою укриття своїх підрозділів від всіх видів і засобів розвідки противника як в районах розташування, так і при здійсненні маршу. Командир взводу при організації маскування на марші враховує заходи, що проводяться старшим командиром, і відповідно до обстановки визначає і здійснює додаткові заходи. Для визначення заходів маскування командиру необхідно добре знати і довести до усього особового складу демаскуючі ознаки, а також своєчасно застосовувати заходи до їх усунення або послаблення.

Витягування колони необхідно проводити швидко, використовуючи невидимі для спостереження дороги. Забороняється робота радіостанцій на передачу. Не треба користуватися світлом фар і приладами нічного бачення при русі на відкритих ділянках місцевості. Надійним засобом маскування світла фар є використання світломаскувальних пристроїв і підкузовного підсвічування. Від радіолокаційної розвідки противника добре приховує рух колони вздовж околиць населених пунктів і шосе з посадками дерев вздовж узбіччя, а також безпосередньо поруч із залізницею. Сліди від машин в районах відпочинку і зосередження до світанку повинні знищуватися. Розведення вогнищ не допускається.

Маскування у взводі проводиться своїми силами постійно і у всіх умовах обстановки. Бойова техніка і машини маскуються під фон навколишньої місцевості. Усунення демаскуючих ознак і відновлення порушеного маскування здійснюються негайно.

Інженерне забезпечення організовується і проводиться з метою створення взводу необхідних умов для успішного здійснення маршу і підвищення захисту особового складу і бойової техніки від всіх засобів ураження.

При діях в похідній охороні взвод може посилюватися інженерно-саперним підрозділом, а іноді і інженерними засобами. Своїми силами взвод може обладнати і замаскувати свою техніку в районі зосередження і готувати шляхи витягнення колони, на марші — прокласти шлях обходу зруйнованої ділянки дороги або усунути перешкоди на маршруті. Для виконання задач інженерного забезпечення маршу взвод використовує навісне обладнання, мінні трали, табельні засоби маскування, місцеві матеріали і шанцевий інструмент.

При здійсненні маршу в голові колони або при діях в похідній охороні взвод веде інженерну розвідку маршруту своїми силами (дозорними відділеннями, танками) і силами приданого інженерно-саперного підрозділу.

Технічне і тилове забезпечення маршу командир взводу організовує на основі рішення командира роти і вказівок старшого командира. При цьому командир взводу уточнює: об'єм технічного обслуговування, місце і час його проведення; терміни, місця і порядок поповнення пальним, охолоджуючою рідиною, продовольством та іншим майном і норми їх витрат; місця проходження підрозділів технічного забезпечення і тилу в ході маршу; порядок евакуації (ремонту) несправної бойової техніки і організації харчування особового складу.

При підготовці до маршу командир взводу перевіряє справність озброєння і бойової техніки, приладів нічного бачення і засобів зв'язку, заправлення пальним і мастильними матеріалами і охолоджуючою рідиною, наявність і правильність укладання боєприпасів, засобів спеціальної обробки і іншого майна.

Командир взводу повинен прослідкувати за забезпеченням особового складу гарячою їжею, а також продумати порядок організації його відпочинку, особливо механіків-водіїв (водіїв), що несуть на марші найбільше навантаження. Доцільно мати у взводі підготований заздалегідь розбірний каркас (під брезент) і металеву піч, що полегшує організацію відпочинку в непогоду і в зимових умовах.

Організація маршу починається з отриманням командиром взводу бойового наказу або бойового розпорядження. Порядок і зміст роботи командира взводу по організації маршу визначаються отриманою задачею, наявністю часу і конкретною обстановкою, що склалася. Отримавши задачу, командир взводу з’ясовує її, визначає порядок підготовки до маршу, оцінює обстановку, намічає спостерігачів і чергові вогневі засоби, віддає бойовий наказ і організовує взаємодію. Потім він керує підготовкою особового складу, озброєння і бойової техніки взводу до маршу і вирішує питання технічного і тилового забезпечення.

З’ясувавши отриману задачу, командир взводу визначає послідов­ність і терміни виконання робіт по підготовці до маршу і віддає вказівки командирам відділень (танків) про порядок і час їх виконання.

ВКАЗІВКИ КОМАНДИРА ВЗВОДУ НА ПІДГОТОВКУ ДО МАРШУ
(ВАРІАНТ)

1. Дозаправка машин ПММ і охолоджуючою рідиною організувати з _____, і закінчити в _____.

2. Перевірити наявність і правильність укладання боєприпасів. Поповнити боєприпаси до _____.

3. Перевірити наявність і укладання засобів індивідуального захисту і спеціальної обробки, речового і медичного майна і до _____ поповнити до норми.

4. Перевірити справність озброєння і бойової техніки і до _____ завершити роботи по проведенню технічного обслуговування машин і підготовці їх до маршу.

5. Гарячу їжу отримати в _____. Недоторканний запас продовольства поповнити до норми під час видачі гарячої їжі.

6. Командирам відділень підготувати схему маршруту і представити до ______.

7. Про готовність до маршу командирам відділень доповісти в _____.

Бойовий наказ на марш командир взводу віддає, як правило, всьому особовому складу взводу.

У бойовому наказі командир взводу вказує:

- відомості про противника;

- завдання взводу: маршрут руху, район зосередження (відпочинку) або рубіж і час прибуття в призначений район або виходу на вказаний рубіж, шикування колони, дистанцію між машинами, швидкість руху, а під час здійснення маршу в передбаченні вступу в бій з противником і порядок дій при зустрічі з ним;

- які підрозділи ідуть попереду і позаду взводу, порядок підтримання взаємодії і зв'язку з ними;

- час готовності до маршу;

- своє місце і заступника.

БОЙОВИЙ НАКАЗ КОМАНДИРА ВЗВОДУ НА МАРШ
(ВАРІАНТ)

1. Противник, зазнавши поразки, відходить в _____. напрямі, одночасно висуває резерви з глибини. Зустріч з його передовими підрозділами можлива на рубежі ___________________________________.

2. ________________ здійснює марш в колоні роти за ____________ і до _______ зосереджується в районі ______________________. Маршрут руху _______________________________________________________. Колону взводу вишикувати: (Вишикувати???) ________________________________. Дистанція між машинами _______. Швидкість руху — _______________.

При нальоті повітряного противника вогонь відкривати по моїй команді і по командах командирів відділень (танків).

При зустрічі із наземним противником взвод розгортається на правому (лівому) фланзі, в центрі бойового порядку роти і у взаємодії з ________________ рішучо атакує противника і опановує рубіж, що забезпечує вигідні умови для знищення його резервів і виконання поставленої задачі.

3. Попереду здійснює марш ________________, за __________________________. Взаємодію і зв'язок на марші підтримувати встановленими сигналами, із зав'язкою бою — по радіо.

4. Готовність до маршу — ______________.

5. Я — в голові колони взводу. Заступник — командир _____ відділення (танка).

Після віддачі бойового наказу командир взводу організує взаємодію.

Під час організації взаємодії командир взводу вказує:

порядок спостереження і зв'язку; порядок дій взводупідчас нальоту авіації противника і при застосуванні ним зброї масового ураження, високоточної та запалювальної зброї, а також засобів дистанційного мінування; порядок користування приладами нічного бачення (світломаскувальними пристроями), додержання маскування Та дисципліни маршу; сигнали оповіщення, управління та взаємодії, а під час здійснення маршу в передбаченні вступу в бій і порядок узгодження дій відділень (танків) між собою та сусідами.

Командир відділення (танка), одержавши завдання на марш у складі взводу, перевіряє знання особовим складом одержаного завдання, сигналів оповіщення, управління та взаємодії, порядок дій за ними і призначає спостерігача за сигналами, які подаються командиром взводу.

Під час підготовки до маршу командир взводу (відділення, танка) зобов'язаний перевірити справність машин, озброєння, приладів нічного бачення, засобів захисту та пожежегасіння, засобів зв'язку та світломаскування, заправлення пальним, наявність та правильність укладки боєприпасів, засобів спеціальної обробки, шанцевого інструменту, перевізного комплекту розміну­вання та засобів підвищення прохідності. Про готовність до маршу він доповідає командиру роти (взводу).Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 2649. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Классификация холодных блюд и закусок. Урок №2 Тема: Холодные блюда и закуски. Значение холодных блюд и закусок. Классификация холодных блюд и закусок. Кулинарная обработка продуктов...

ТЕРМОДИНАМИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 1. Особенности термодинамического метода изучения биологических систем. Основные понятия термодинамики. Термодинамикой называется раздел физики...

Травматическая окклюзия и ее клинические признаки При пародонтите и парадонтозе резистентность тканей пародонта падает...

Вопрос 1. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации К коллективным средствам защиты относятся: вентиляция, отопление, освещение, защита от шума и вибрации...

Задержки и неисправности пистолета Макарова 1.Что может произойти при стрельбе из пистолета, если загрязнятся пазы на рамке...

Вопрос. Отличие деятельности человека от поведения животных главные отличия деятельности человека от активности животных сводятся к следующему: 1...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия