Студопедия — Взвод у розвідувальному дозорі
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Взвод у розвідувальному дозорі


Розвідувальний дозор (РД) у складі посиленого взводу висилається від батальйону (роти), що діє в складі розвідувального загону (РО).

Взвод у РД (ОРД) на марші одержує напрямок (маршрут) розвідки.

У дозорі на марші взвод діє на бойових машинах і тільки у виняткових у пішому порядку.

Головна задача дозору, не вплутуючи в бій з розвідкою й охороною противника, докласти всіх зусиль і уміння до того, щоб вийти до його головних сил і розвідати їх.

При з'ясуванні бойової задачі й оцінці обстановки командир дозору повинний зрозуміти і зосередити основну увагу на вивченні головних питань:

- де знаходиться і що робить основне угруповання противника на напрямку майбутніх дій взводу до моменту початку розвідки;

- які розвідувальні зведення і до якого часу повинний добути дозор;

- де і до якого часу закінчити розвідку, коли і куди докласти добуті зведення і що робити після виконання задачі;

- вивчити по карті місцевість на напрямку майбутніх дій, намітити по карті маршрут руху основних сил дозору;

- визначити похідний порядок дозору і порядок руху окремих його елементів на різних рубежах і ділянках місцевості;

- визначити задачі, маршрути руху, об'єкти огляду місцевості і порядок дій дозорних машин (відділень, піших дозорів) у ході розвідки;

- визначити рубежі ймовірної зустрічі із противником і порядок дій дозору на кожнім
рубежі.

У бойовому наказі командир взводу вказує:


- основні зведення про противника з наказу старшого начальника і свої висновки про нього на напрямку дій взводу;

- загалом основну задачу, що виконує старший начальник, що висилає дозор;

- напрямок (об'єкт) розвідки, задачу дозору, його похідний порядок і час проходження вихідного пункту;

- задачі відділенням (танкам) і засобам посилення;

- готовність взводу до виконання задачі, час і місце початку ведення і закінчення розвідки;

- своє місце і заступника.

Після віддачі бойового наказу командир взводу вказує:

- порядок дій дозору, дозорних відділень (піших дозорів) до зустрічі із противником і при зустрічі з ним;

- порядок організації і підтримки зв'язку усередині дозору і зі старшим начальником, що вислав дозор;

- сигнали оповіщення, керування, взаємодії і порядок дій по них;

- зведення про сусідніх і діючих перед підрозділах розвідки;

- способи і сигнали взаємного упізнання своїх військ;

- порядок проходження лінії фронту своїх військ, пропуск і відкликання;

- задачі, виконувані засобами підтримки в інтересах дозору за рішенням старшого начальника, що вислав дозор.

Командир взводу, призначеного в РД, повинний твердо пам'ятати, що краще ретельно роз'яснити поставлену задачу особовому складу взводу і пояснити, як її виконати до виходу в розвідку, чим робити це в ході її ведення в складній обстановці.

Ведення розвідки взводом у РД на марші. Дозор і вислані від нього дозорні відділення діють в напрямку руху чи убік від нього на видаленні 400–1000 м, що забезпечує зоровий зв'язок і вогневу підтримку дійсним вогнем озброєння. Поставлені завдання вирішуються двома способами:

1) на значної відстані від противника, коли зустріч з ним малоймовірна, вони можуть рухатися уздовж доріг з максимально можливою швидкістю. Місцевість і місцеві предмети оглядаються по ходу руху;

2) з підходом до району (рубежу) ймовірної зустрічі з передовими підрозділами противника вони пересуваються поза дорогами, потай, від одного укриття до іншого, ведучи спостереження і не виявляючи себе.

При необхідності, особливо на закритій, і сильно пересіченій місцевості, коли спостереження з машин ускладнено або є ознаки наявності противника, для більш ретельного огляду місцевих предметів зі складу дозорного відділення можуть бути виділені піші дозорні (1–2 солдата) на відстані до 300 м (що забезпечує їхнє прикриття дійсним вогнем автомата). Особовий склад відділення в цей час знаходиться в готовності до прикриття вогнем дії дозорних. З виконанням задачі дозорні приєднуються до основних сил дозорного відділення. При цьому особливо ретельно оглядаються населені пункти, узлісся лісу, гаю, чагарники й інші місця, де можливі потайливе зосередження противника і його раптовий напад із засідки.

Розвідка на марші має цілий ряд особливостей, що завжди необхідно мати у виді командиру взводу, призначеному в розвідку:

- варто уникати руху по дорогах (особливо по шосейним і магістральним), тому що на них можливі мінно-вибухові й інші інженерні загородження;

- у районах можливої зустрічі із противником рух взводу повинен здійснюватися стрибками глибиною 2–4 км(узалежності від глибини можливого спостереження на даній місцевості);


- після закінчення огляду місцевості командир дозору визначає наступну спостережливу позицію і стрімко виводить на неї дозор з максимально можливою швидкістю, щоб продовжувати спостереження і просування вперед у напрямку розвідки;

- особливу увагу командир дозору повинний звертати на постійну взаємодію і зв'язок з підрозділами похідної охорони, тому що вони мають задачу не допустити проникнення розвідки противника до своїх головних сил, а наша розвідка може зустрітися з нею раніше похідної охорони і попередити його про появу і наміри противника;

- дозор ніколи не повинний вступати в боротьбу з повітряними цілями противника, для того щоб не виявити себе і не привернути до себе увагу наземного противника, виключення можуть скласти повітряні десанти, викинуті безпосередньо в районі дій дозору.

При веденні розвідки на марші в передбаченні зустрічного бою командир дозору постійно повинний пам'ятати, що його основною задачею є виявленняголовних сил противника і визначення їхнього складу, напрямку і характеру подальших дій.

Першим, хто зустрінеться із противником у ході маршу, буде дозорне відділення, що, виявив противника, негайно займає укриття, доповідає командиру дозору встановленим сигналом і продовжує спостереження за його подальшими діями.

У випадку раптової зустрічі із противником, коли неможливо ухилитися від бою, дозорне відділення відкриває вогонь із усіх видів зброї і пересувається убік одного з флангів, затягуючи за собою противника.

Командир дозору, постійно спостерігаючи за діями і сигналами дозорного відділення, при зустрічі його із противником потай висувається до дозорного відділення.

Дозор при зустрічі з підрозділами розвідки, похідною охороною і головними силами противника потай обходить їх чи пропускає. Командир дозору, визначивши силу, склад і напрямок руху противника, доповідає старшому начальнику, інформує командира похідної охорони.

Якщо противник, який зустрівся дозору, має переважаючі сили й обстановка не дозволяє уникнути зіткнення з ним, то весь склад дозору відкриває вогонь із усіх видів озброєння, сміло атакує, використовуючи раптовість нападу, захоплює полоненого і під прикриттям свого вогню відходить, використовуючи вигідні складки місцевості.

У ході розвідувальних дій на марші дозор веде розвідку місцевості і різних об'єктів, що можуть бути використані для улаштування засідок чи зайняття оборони.

При розвідці маршрутів і колонних шляхів командир дозору основну увагу звертає на прохідність по них усіх видів бойової техніки (по ширині, висоті, масі, радіусам поворотів, крутості підйомів і спусків), а також на можливість руху гусеничних машин уздовж дороги. При цьому особливо ретельно визначаються стан мостів, їхня вантажопідйомність, можливість посилення підручними засобами, пропускна здатність (двосторонній рух), наявність обходів в брід в випадку руйнування.

При розвідці ділянок загороджень і руйнувань головна увага звертається в першу чергу на встановлення розмірів і границь цих ділянок, пошуку шляхів їхнього обходу, а при неможливості обходу визначається обсяг робіт з їхнього подолання. Для цього командир дозору ставить бойові машини в укриття в готовності до відкриття вогню, щоб забезпечити прикриття саперів, хіміків і особового складу дозору при виконанні необхідних робіт з устаткування і позначення проходів.

При виявленні зараженої ділянки командир дозору подає команду надягти засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) і дає розпорядження дозорному відшукати шляхи обходу і позначити їх. Якщо обійти заражену ділянку не представляється можливим, то командир дозору подає команду на подолання його по найкоротшому шляху з найменшими рівнями радіації (концентрацією ОР) з максимально можливою швидкістю. Після подолання зараженої ділянки, якщо дозволяє обстановка, особовий склад по команді командира дозору проводить часткову спеціальну обробку, продовжуючи виконання поставленої задачі.

При розвідці водної перешкоди. З підходом до ріки дозор у першу чергу встановлює наявність противника на своєму і протилежному берегах, характер загороджень на берегах і у воді, підходів до зрізу води і виходів на протилежному березі, стан і прохідність заплави, ширину і глибину ріки, швидкість плину, характер ґрунту дна ріки, наявність бродів, розвідує ймовірні місця десантних переправ танків під водою, наявність і стан найближчих мостів і підручних переправних засобів. Якщо на водяній перешкоді маються переправи, то дозор визначає їхній стан і вантажо­підйомність.

Оскільки імовірність зустрічі з охороною противника можлива на підступах до водяної перешкоди, дозор повинний висуватися до неї обережно і потай. Знайшовши противника, командир дозору встановлює його силу, склад і характер дій, доповідає про цьому старшому начальнику і потай виходить до водяної перешкоди, використовуючи для цього проміжки між підрозділами противника і не зайняті їм ділянки місцевості.

Розташувавши основні сили дозору в укриттях на березі в готовності до відкриття вогню, командир дозору переправляє дозорне відділення на протилежний берег, де воно займає зручне місце і веде спостереження.

Якщо протилежний берег водяної перешкоди обороняється против­ником, командир дозору повинний знайти не зайнятий чи противником ділянка, що слабко обороняється, переправитися на протилежний берег і продовжувати виконання поставленої задачі.

У випадку неуспіху переправи дозору, необхідно вогнем усього дозору спробувати розкрити систему вогню противника, розташування його вогневих засобів на протилежному березі до підходу наших передових підрозділів, а з їхнім підходом і при взаємодії з ними переправитися на протилежний берег і продовжувати ведення розвідки в зазначеному напрямку.

Доповіді командира дозору про результати розвідки повинні бути обов'язково правдивими, короткими, ясними і своєчасними. Командир дозору в будь-якій обстановці повинний доповідати негайно в наступних випадках:

- при виявленні засобів масової поразки;

- при зустрічі із противником;

- при виявленні нових засобів боротьби і зразків озброєння;

- при різких змінах обстановки;

- при використанні в ході розвідки 0, 75 заправлення ГСМ.Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 3884. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Неисправности автосцепки, с которыми запрещается постановка вагонов в поезд. Причины саморасцепов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: постановка в поезда и следование в них вагонов, у которых автосцепное устройство имеет хотя бы одну из следующих неисправностей: - трещину в корпусе автосцепки, излом деталей механизма...

Понятие метода в психологии. Классификация методов психологии и их характеристика Метод – это путь, способ познания, посредством которого познается предмет науки (С...

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ К лекарственным формам для инъекций относятся водные, спиртовые и масляные растворы, суспензии, эмульсии, ново­галеновые препараты, жидкие органопрепараты и жидкие экс­тракты, а также порошки и таблетки для имплантации...

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ, И МЕТОДЫ СНИЖЕНИИ СКОРОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ Кроме названных причин разрушений и износов, знание которых можно использовать в системе технического обслуживания и ремонта машин для повышения их долговечности, немаловажное значение имеют знания о причинах разрушения деталей в результате старения...

Различие эмпиризма и рационализма Родоначальником эмпиризма стал английский философ Ф. Бэкон. Основной тезис эмпиризма гласит: в разуме нет ничего такого...

Индекс гингивита (PMA) (Schour, Massler, 1948) Для оценки тяжести гингивита (а в последующем и ре­гистрации динамики процесса) используют папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА)...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия