Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ЗАНЯТТЯ №54
Тема: Ди- і полісахариди.

Актуальність теми: Вуглеводи – постійні компоненти всієї ор­ганічної речовини біосфери. Складні вуглеводи, або полісахариди, – це вуглеводи, здатні гідролізувати і утворювати прості вуглеводи (моносахариди). Ди і полісахариди, зокрема крохмаль, є основною частиною продуктів харчування і є джерелом глюкози для забезпечення енергією організм людини. Завдяки своїй механічній міцності целюлоза в складі деревини використовується в будівництві, тканин, ниток, паперу тощо.

Навчальні цілі:

Знати: класифікацію вуглеводів, номенклатуру та ізомерію ди- і полісахаридів, склад і будову молекули сахарози, крохмалю і целюлози, фізичні властивості ди- і полісахаридів, характерні хімічні реакції для сахарози і целюлози, якісну реакцію на крохмаль, біологічну роль ди- і полісахаридів та процеси їх перетворення в організмі.

Уміти: складати структурні формули ди- і полісахаридів, писати формули ізомерів та давати їм назву за номенклатурою ІЮПАК, писати структурні формули сахарози, крохмалю і целюлози, складати рівняння хімічних реакцій, що характеризують властивості ди- і по­лі­сахаридів, проводити ідентифікацію сахарози та крохмалю.

Самостійна позааудиторна робота студентів.

! Написати в робочому зошиті:

1. Написати рівняння реакцій за поданими схемами:

А) цукроза ® глюкоза ® молочна кислота ® калієва сіль молочної кислоти;

Б) крохмаль ® глюкоза ® етанол ® етанова кислота;

2. Написати реакцію гідролізу сахарози. Вкажіть молярну масу однієї з органічних речовин, що утворилися у процесі реакції.

3. Написати рівняння одержання 1,2-дихлоретану із целюлози.

4. Написати рівняння одержання тринітроцелюлози. Скільки атомів кисню міститься в одному фрагменті тринітроцелюлози?

5. Який об’єм (н.у.) вуглекислого газу виділиться в результаті бродіння 225 г крохмалю?

6. Яка маса глюкози утвориться в результаті гідролізу 68,4 г сахарози, якщо практичний вихід продукту реакції складає 80%?

6 Дати відповіді на тести:

1. Вкажіть формулу сахарози:

а) С12Н24О12; б) С12Н22О11; в) (C6H10O5)n; г) С6Н12О6.

2. Мальтоза є ізомером сахарози. Отже, її формула:

а) С12Н24О12; б) С12Н22О11; в) (C6H10O5)n; г) С6Н12О6

3. Розчин глюкози можна відрізнити від розчину сахарози за допомогою:

а) КОН; б) КСl; в) [Ag(NH3)2]OH; г) СН3СООН.

4. Основною сировиною для промислового добування сахарози є:

а) сік овочів і фруктів; б) соняшник і картопля;

в) пшениця і рис;

г) корені цукрових буряків і цукрова тростина.

5. Загальна формула полісахаридів:

а) CnH2n-6; б) (C6H10О6)n+2;

в) (C6H10O5)n; г) Cn(H2O)n.

6. Кінцевим продуктом гідролізу крохмалю є:

а) фруктоза; б) глюкоза;

в) сахароза; г) рибоза.

7.Крохмаль є продуктом:

а) полімеризації глюкози; б) поліконденсації глюкози;

в) ізомеризації глюкози; г) циклізації глюкози.

8. Целюлоза є продуктом:

а) полімеризації глюкози; б) поліконденсації глюкози;

в) ізомеризації глюкози; г) циклізації глюкози.

9.Одержання нітроцелюлози – це реакція:

а) гідратації; б) полімеризації;

в) обміну; г) нітрування.

10.Для одержання штучного волокна целюлозу:

а) нітрують; б) сульфують;

в) ацетилюють; г) гідрують.

11. У чотирьох пробірках маємо розчини крохмалю, целюлози, глю­кози, фруктози. За допомогою якого реактиву можна визначити наявність крохмалю?

а) H2SO4; б) CuSO4; в) I2; г) Br2.

 

Контрольніпитання

1. Які речовини відносять до ди- і полісахаридів?

2. Яку будову мають дисахариди?

3. Які дисахириди називають відновними?

4. З яких моносахаридів складаються лактоза, мальтоза, целобіоза і сахароза?

5. Які фізичні властивості мають: а) сахароза, б) крохмаль і целюлоза?

7. Які хімічні властивості мають: а) сахароза, б) крохмаль і целюлоза?

8. Якими способами можна одержати ди- і полісахариди?

10. Які найважливіші галузі застосування ди- і полісахаридів?

 

Самостійна робота на занятті

! Написати в робочому зошиті:

1. Скласти рівняння реакцій за поданими схемами:

А) целюлоза g глюкоза k А g синтетичний каучук
m Б g кальцію глюконат
Б) карбон (ІV) оксид g А g глюкоза g Б g етен g етан

 

В) целюлоза k глюкоза g пентаацетилглюкоза  
m диацетатцелюлоза g триацетатцелюлоза  
Г)глюкоза j целюлоза k динітрат целюлози  
карбон (ІV) оксид l m етанол  
                         

2. Написати рівняння реакції повного гідролізу крохмалю і вка­жіть молекулярну масу продукту реакції.

3. Як розпізнати за допомогою одного і того ж реактиву: а) гліце­рин, б) етаналь, в) оцтову кислоту, г) глюкозу? Відповідь підтвердити рівняннями реакцій.

4*. Сік зеленого яблука дає реакцію з йодом. Сік стиглого яблука відновлює аміачний розчин оксиду аргентуму. Як пояснити це явище?

5. Скільки літрів кисню виділяє зелена рослина при утворенні внаслідок фотосинтезу 81 г крохмалю?

6. Картопля масою 2 тони містить 20% крохмалю. Знайти масу глюкози, яку можна одержати з цього крохмалю.

7*. Визначити масу етанолу, який можна добути із 1 т пшениці з масовою часткою крохмалю 65%, якщо масова частка збитків виробництва складає 17%.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 2521. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.024 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7