Студопедия Главная Случайная страница Задать вопрос

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Электрлi механотроника
 

Механикалық тежеу жүйесінде пневматикалық жетекті қолдану тежегіштегі цилиндрлердің және колодкаларының санына байланысты болады.

Вагонда тек бір тежегішті цилиндрдің бар болуы рычагты тежелу берілісін қиындатады. Басқа сұлбалардың қарапайымдылығы онда тежегішті цилиндрлердің көп болуында және олар тележкаларда орнатылған.

Рычагты тежегіш берілу шамасы келесідей: шарттары сай болуы керек; тежеу жүйесінің оңай басқарылуын қажет етуі керек; колодка ескіргенде оның тез ауыстырылуын қамтамасыз ету керек.

1.2-суретте МТВ-82 вагонының тежегішінің рычагты берілісі көрсетілген. Мұнда кузов рамасына тежегішті цилиндр ілінген 1, шток 2 ол шарнирлі рычагпен байланыстырылған. Рычагта 3 айналу нүктесі бар А, ол нүкте жүктемедегі 4 айналу жүктемесімен В байланысқан. Рычаг 5 қозғалмайтын айналу нүктесіне жалғанған, ол цилиндрдің осінде орналасқан.

Рычагтың ұштары 3, 5 рычагқа жүктеме 6 арқылы жалғанған тележка арбаға орналасқан траверс 7 арқылы байланыстырылған.

Кузов астында орналасқан 3, 4, 5 және 6 детальдары рычагты тежігішінің ортаңғы бөлігін құрайды. Әрбір траверске 7 шарнирлер арқылы байланысқан вертикалды орналасқан рычагтар 8 ілінген. Рычагтың соңғы ұштары 8 вертикалды орналасқан рычагтың 9 соңына жалғанған, ол 10 және 12 жүктемелері арқылы жалғанған, олар өзара басқарушы муфтылармен 11 байланысқан. Рычагтар 9 арба рамасына шарнирлі байланыстырушылар Д арқылы ілінген. Рычагтар 8 және 9 және С нүктесінде башмактар тежеу науашалары байланыстырылған.

Рычагты тежеу берілісін токтату үшін серіппелер 14 қарастырылған арба рамасына тартым траверстері 7 байланыстырылған. Сонымен қатар тура осы мақсат үшін серіппе 15 бар, ол серіппе 3 мен 5 рычагтары байланыстырады. Рычагты тежегіштің жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қозғалмайтын айналу нүктесі Е бар жетек қолданылады. Рычагтың бір ұшы 16 шынжыр 17 арқылы рычагпен 3 байланысқан. Рычагтың басқа ұшы 16 жүктемемен 18 және шынжырмен 19 байланысқан.

 

1.2-сурет. МТВ-82 вагонының тежегішінің рычагты берілісі

 

Тығыз ауаның тежегіш цилиндріне өткен кезде поршень штокпен солға ауысады 2, рычаг 3 А нүктесінде айналады және тартқыш 6 ауысады, 4 тартым арқылы ауыстырылады, рычаг 5 сағат тілі бойынша оң жаққа ауысады. Тартым 6 траверстерді 7 жылжытады, олар вертикалды рычагты 8 жылжытады.

Екінші және үшінші дөңгелек жұптарындағы тежеу колодкалары 13 бандаждарға қарай ығысқанда, рычагтың соңғы ұштары 8, тартым тежегіштерін 10, 12 жылжытады, соның арқасында, тежеу колодкалары 13 бірінші және төртінші дөңгелек жұптарына ығысады.

Колодка мен бандаждың арасындағы қашықтық таңдалған соң, рычагты шарнирлі байланыстырушы люстыларда бандаждарға колодкаларының басылуы басталады, олар бүкіл рычагты тежелу берілісінде өзінің максимум шегіне жетеді.

Метрополитеннің Г-типті вагонының колодкаларының екі жақты басылуының рычагты тежелу сұлбасы 1.2-суретте көрсетілген.

Тележкада орналасқан тежеу цилиндрінің штоктары 1, бас рычагтармен 2 байланыстырылған, оларда қозғалмайтын айналу нүктесі А бар. Рычагтың екінші ұштары 2 шарнирлі рычаг 5, тартым 4 арқылы байланыстырылған. Рычагтардың 5 ұштары бір жағынан тартыммен байланыстырылған. Рычагтың 5 шарнирлі нүктелері тартымдармен 7 қозғалмайтын В нүктелермен байланыстырылған. 5 рычагтың 8 құлақшалары вертикалды рычагпен 9 шарнирлі қосылған, оларда тежеу колодкалармен башмактар 10 бар. Вертикалды 9 рычагтардың ұштары 9 және 13 өзара тартқышпен 11 қосылған. Рычагтардың 13 жоғарғы шарнирлі С нүктелері қозғалмайтындай етіп орнатылған төменгі тартымның 11 тесігі бар және ол гайкалармен 12 колодкалар мен бандаждар арасындағы тесіктерді басқарады. Тежеу башмактары 10, вертикалды рычагқа 13 ілінген және траверстермен 14 байланыстырылған.

Балансирлер 3, 15 және 16 тартымдармен 17 және 18 рычагтарына қосылған. Рычаг 18 қозғалмайтын нүкте бар Д. Рычаг 17 соңына тартым 22 басқару муфтасы 19 қосылған. Тартым 22 соңы шарнирлі 20 рычагқа қосылған, қолдан токтату құралы 21 арқылы. байланыстырылған. Тежеу берілісінің жұмыс істеуші күштерінің бағыты бағыттаушыларымен көрсетілген.

Трамвай вагондарының қолдан токтату құрылғысы ретінде колонка қолданылады, ол 1.3-суретте көрсетілген.

 

1.3-сурет. Трамвай вагондарының қолдан токтату колонкасы

 

Метрополитен вагондарында қолдан токтату тежегіш типі теміржол вагондарында қолданылатын тежегіш типтеріне ұқсас болып келеді.

Трамвай вагонының қолдан токтату колоннасы (1.3-сурет) шойын корпустан 1 құрылған, оның жоғарғы жағында екі горизонталь білік 2, 3 орналасқан. Білікте кішкентай шестерня 4 бар, бір жағынан ол цилиндрлі формадағы құйрықша ал бір жағынан қарағанда төртбұрышты қима құйрықша. Бұл құйрықшаларға шайба 5, пружина 6, торсты тістер 7 храповик кигізілген. Храповик 7 храповикпен 8 байланыстырылған, ол біліктің 3 бір бөлігін құрайды және ол білік құйрықшасы үшін 2 кішкентай үңгірі бар. Білікте 3 құйрықша бар, оған шпонкаға 9 маховик ұстағыш 10 арқылы орнатылған. Кіші шестерня 4, үлкен шестернямен 11 байланыстырылған, ол білікда 21 бос орнатылған.

Шестерня жұлдызшамен 12 бір бүтінді құрайды, оның тістеріне шынжыр 13 кигізілген, ол калибрлі звенолардан құрылған. Шынжыр 13 ұштары, детальдар 14 арқылы шынжыр 15 қосылған.

Қолдан токтатуды тежеу жағдайында ұстап тұру үшін тісті дөңгелектің төртбұрышты ұшына храповик кигізілген 16, ол собачкамен 17 қосылған, ол храповикке пружина 18 қосылған. Собачка 17 тартым 19 арқылы педальмен 20 байланыстырылған. Егер маховикті 9 сағат тілі бойынша айналдыратын болсақ, онда 7 және 8 храповиктері арқылы үлкен және кіші шестернялардың айналуын қамтамасыз етеді. Шынжыр 13 жұлдызшаға 12 оралады, шынжыр 15 тартады, соның нәтижесінде вагонды қолдан токтату іске асады.

Үлкен шестерня 11айналғанда, собачка 17 храповикке 16 тиіп тұрады және ол шынжырды 13 тартылған күйде ұстап тұрады.

Қолдан токтатуда педальді 20 аяқпен басу керек, тартым 19 көмегімен собачка храповиктен бөлінеді, содан кейін шынжыр 13 үлкен шестерняны жұлдызшамен бірге кері айналдырады және ол шынжыр 15 тартуын токтады, соның нәтижесінде қолдан токтату тежегішінің токталуы басталады.

Рычаг типті қолдан токтату тежегі (1.4-сурет) рычаг 1 айналмайтын осьтен 8, ұстағыштан 2 тұрады. Ұстағыштың және рычагтың ішінде металл стержень 3 жүргізілген стерженің жоғарғы ұшы ұстағыштың бетінде түйіспе түрінде орнатылған және ол серіппемен бекітілген. Стержень төменгі жағынан собачкамен 4 қамтылған, ол сектор 6 тістермен 5 бекітілген.

 

 

1.4-сурет. Трамвай вагонының рычаг типті қолдан токтату жетегінің тежегіш сұлбасы

Рычагтың 9 ұшы тартыммен 7 қосылған. Басқыштың көмегінсіз рычаг ешбір кедергісіз басқа жаққа ауыса алады.

1.5-суретте метрополитеннің қолдан токтату сұлбасы келтірілген.

 

 

1.5-сурет. Метрополитеннің қолдан токтату сұлбасы

 

Метрополитен вагонын қолдан токтату құрылғысы болат біліктен 1 тұрады және ол подшипниктің көмегімен 3 айналады. Білікте 1 тесік 4 бар, сол тесік арқылы гайка 5 қозғалады, ол гайка өзара тартыммен 6 және қалың рычагпен 7 өзара байланысқан. Біліктің 1 жоғарғы ұшына шестерня 9 кигізілген, ол кіші шестернямен 10 бекітілген, ол өзара білікда 11 орнатылған. Білікдың 11 ұшына маховик 12 ұстамамен 13 орнатылған. Маховик сағат тілі бойынша айналғанда тісті беріліс білікдың 1 айналуын қамтамасыз етеді, соның нәтижесінде гайка 5 жоғары көтеріліп өзімен бірге тартымды 6 тартады, ол қисық рычагты 7 айналдырады, ол тартымға 8 күш береді.

Механикалық тежеу берілуінің есебі рычагты тежеу берілуінің санымен анықталады. Тежеу цилиндрінде ауаның қысылу және бандаждарға тежеу колодкаларының ығысуы беріледі (1.6-сурет).

Бұл-суретте келесі белгіленулер қабылданған: Р - тежеу цилиндріндегі қысылған ауа қысымы [кг/см2]; Dц - тежеу цилиндрінің диаметрі [см]; l1,l2,l7- бас рычагтардың иықтары [см]; l3,l4 - балансирге күш беретін горизонталды рычагтардың иіні [см]; Рр – қолдан токтату маховик құрылғысына түсетін күш [кг]; Рш - қолдан токтату құрылғысының диаметрі [см]; d1 - кіші шесернянің диаметрі; d2 - үлкен шестерняның диаметрі; d3 - шынжыр үшін барабанның диаметрі; ηm - тежеу берілісінің қажетті коэффициенті.

 

 

1.6-сурет. Тежеу цилиндрінде ауаның қысылу және бандаждарға тежеу колодкаларының ығысуы

 

Тежеу цилиндрінің штогындағы күш:

 

.

 

Басты рычагтың соңындағы күш келесі формуламен анықталады:

 

, кг.

 

Горизонталды рычагқа түсетін күш келесі формуламен анықталады:

= .

 

Балансирге түсірілетін күш келесі формуламен анықталады:

 

= .

 

Сыртқы тежеу колодкасының Х басылуы келесі формуламен анықталады:

 

= .

 

Жұмыс істеп тұрған тартымдағы күш келесі формуламен анықталады:

 

= .

 

Х тежеу колодкаларының ішкі басылулары келесі формуламен анықталады:

 

= .

 

Рычагты тежеу берілісін im деп белгілесек, онда тежеу колодкасының басылуы аналитикалық түрде түрленеді:

 

Х=Pm=im . ηm;

 

Х және Х1 тежеу колодкаларының басылуы өзара тең болуы керек, яғни:

= ;

 

Х = Х1 тең болуы үшін рычагтары иықтары арасындағы теңдік тең болуы керек.

 

немесе .

 

Трамвай және метрополитен вагондарындағы қолданылатын дөңгелек-колодкалы тежегіштердің барлығы тежеу колодкаларымен қамтамасыздандырылған.

Олардың барлық қосындысы өзара тең болуы керек.

 

,

 

мұндағы Qв - вагонның салмағы; - бандажды басатын тежеу колодкаларының коэффициенті.

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 686. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия