Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Хід виконання роботи
 

1 .Знайти на глобусі екватор - нульову паралель.

2.Знайти крайні точки півночі та півдня, тобто точки, розташовані на 90 градусів північної та 90 градусів південної широти.

3. Дати відповіді на питання :

а) скільки градусів від екватора до північного полюса?

б )яку кількість паралелей можна провести на земній кулі?

4. Визначити на глобусі і фізичній карті, через скільки градусів проведені паралелі.

5. Знайти 30 градусів північної широти, 60 градусів північної широти, 20 градусів південної широти, 40 градусів південної широти. 6. На якій широті знаходяться: Київ, Москва, Делі, Нью-Йорк?

7. Знайти нульовий та 180 меридіани.

8. Дати відповіді на питання:

а) від якої точки починається рахунок меридіанів?

б) чому називають півкулі східною і західною?

в) в якому напрямі ведеться відлік меридіанів?

9. Знайти географічну довготу: 130 градусів східної довготи, 160 градусів східної довготи, 20 градусів західної довготи, 30 градусів західної довготи.

10. Визначити географічні координати крайніх точок України.

11.Визначити географічні координати Мурманську,Донецьку,

Львова.

12.Знайти точки за наступними координатами: 60 градусів північної широти, 30 градусів східної довготи; 36 градучів північної широти, 140 градусів східної довготи.

 

ПАМ'ЯТКА

Важливо пам'ятати і навчити учнів правильно показувати по карті різні географічні об'єкти:

1. Біля карти треба стояти так, щоб не затуляти її собою.

2. Показувати треба тільки указкою довжиною 50-70 см.

3. Площадні об'єкти ( низовини, озера, моря, кордони областей, держав) треба показувати, обводячи указкою межі з однієї точки по колу.

4. Географічні об'єкти треба називати, а потім показувати по карті.

5. Річки треба показувати від витіку до гирла.

При виконанні практичних робіт на контурній карті треба пам'ятати, що в четвертому класі проводяться лише найпростіші види робіт. Вимоги до роботи з контурною картою:

1 .Підписувати назви географічних об'єктів великими друкованими буквами.

2.Підписувати треба:- міста - справа від умовного знаку, річки - вздовж течії, гірські хребти - вздовж їх простягання, корисні копалини - справа від умовного знаку, озера,моря - підписуються по середині водоймища знизу до верху.

Не можна копіювати фізичну карту, краще гори визначити коричневим коліром у напрямку хребта, низовини і височини - зеленими і жовтими лініями в межах об'єкту. Кордони України позначаються червоним коліром.

 

Запитання і завдання для самостійної роботи.

 

1. Підготувати повідомлення „ Значення плану і карти в науці і практичній діяльності людини”.

2. Підібрати з географічної літератури ознаки, за якими можна орієнтуватися на місцевості ( 5-6 прикладів).

3. Підготувати картки з умовними знаками географічних карт, які вивчаються в 4 класі початкової школи з курсу „Я і Україна”.

Література.

Андреев Н.В. Топография и картография.- М. Просвещение,1991

Андреев Н.В. Картография с основами топографии. – М. Просвещение, 1990

Куприн А.М. Топография для всех. – М. Недра,1999

Горощенко В.П. Основи природознавства. – К. Вища школа,1978

 

 

ЛІТОСФЕРА.

 

Практична робота № 4.

Тема. Огляд рельєфу суші за фізичними картами світу і України.

 

Мета. Удосконалити уміння читати фізичну карту світу та України,

правильно показувати основні форми рельєфу, навички роботи з

контурною картою України.

Обладнання : фізична карта світу та України, карта півкуль, карти материків, географічні атласи, контурні карти України.

Інструктаж. При вивченні теми „ Форми земної поверхні. Форми рельєфу" необхідно зосередити увагу на основних поняттях теми: абсолютна і відносна висота місцевості, рівнини ( височини, низовини), плоскогір'я, гори, гірські хребти. З теми „ План і карта" відновити знання про шкалу висот, уміння нею користуватися, повторити правила показу по карті, правила заповнення контурних карт.

Хід виконання роботи.

 

1. Використовуючи запропоновану номенклатуру, знайти основні форми рельєфу на карті півкуль або картах материків географічного атласу. На фізичній карті світу правильно показати основні форми рельєфу.

Номенклатура:

Євразія. Низини: Північно-Германська, Великопольська, Середньодунайська, Нижньодунайська, Причорноморська, Прикаспійська, Туранська, Західно-Сибірська, Велика Китайська.

Підвищення : Подільське, Середньоруське, Донецький кряж, Приволзьке, Придніпровське, Казахський мілкосопочник.

Гори : Піренеї, Альпи, Карпати, Кримські, Уральські, Памір, Тянь-Шань, Алтай, Західний Саян, Східний Саян, Тибет, Гімалаї.

Америка. Низини : Амазонка, Лаплатська, Оринокська.

Гори : Кордильєри, Скелясті, Аппалачі, Анди.

Африка. Гори : Атлас, Драконові.

Австралія. Гори : великий Водороздільний хребет.

Україна. Низини : Поліська, Придніпровська, Причорноморська, Полтавська рівнина.

Височини: Донецький кряж, Приазовська, Придніпровська, Подільська, Волинська, Тарханкутська.

 

2. Нанести на контурну карту України основні форми рельєфу з вищезазначеної номенклатури.

 

Практична робота № 5

 

Тема. Робота з колекцією мінералів і гірських порід.

Мета. Закріпити знання про походження гірських порід( магматичних, метаморфічних, осадочних), з'ясувати їхні фізичні властивості. Навчитися визначати за картою корисних копалин України основні мінерали і гірські породи. Вивчити корисні копалини свого краю.Формувати навички роботи з контурною картою.

Обладнання: колекції мінералів і гірських порід, карта корисних копалин

України, „Шкала твердості" мінералів і гірських порід.,контурні карти України., атласи України.

Інструктаж. Використовуючи колекцію мінералів і гірських порід, навчитися визначати фізичні властивості мінералів і гірських порід: прозорість, твердість, колір, блиск.

Колір мінералів слід спостерігати на свіжому зламі: антрацит – чорний, залізна руда - від жовтого до темно-бурого кольору, сірка - жовта, крейда – біла. Прозорі мінерали : ісланський шпат, гірський кришталь. Напівпрозорі : сфалерит, кварц молочний. Не прозорі : граніт, мармур.

Блиск мінералів - це ступінь здібності відбивати проміні світла. Залізна металева руда, пірит, галеніт мають блиск металевий, кальцит, гіпс мають блиск скляний, нефелін, сірка - жирний, кіновар - алмазний, мусковіт – перламутровий, каолін - тьмяний.

Для вивчення відносної твердості мінералів необхідно користуватися колекцією мінералів „Шкала твердості". У наборі 10 мінералів різної твердості. Кожний наступний мінерал гострим кінцем дряпає усі попередні. Набір мінералів - еталонів умовно позначається балами від 1 до 10.

 

1. Топаз 6. Ортоклаз
2. Гіпс 7. Кварц
3. Кальцит 8. Топаз
4. Флюорит 9. Корунд
5. Апатит 10. Алмаз

 

Мінерали і гірські породи мають і інші властивості:

- спайність - це здатність розкладатися по кристалографічних напрямках з рівною поверхнею (ісланський шпат, слюда ), або мати неправильні поверхні ( кварц, пірит);

- густина коливається від 2,5 до 5,2;

- магнітність. Деякі мінерали відхиляють магнітну стрілку або притягуються магнітом самі ( магнетит);

- розчинність у кислотах(малахіт, доломіт);

- деякі мінерали мають запах і смак.

При вивченні фізичних властивостей необхідно спрямувати увагу на мінерали - корисні копалини, які вивчаються в предметі «Природознавство» в початкових класах: торф, кам'яне вугілля, нафта, залізна руда, крейда, вапняк, мармур, граніт, а також корисні копалини своєї місцевості.

За картою корисних копалин України і атласами України необхідно визначити основні родовища корисних копалин України і свого регіону. При оформленні контурної карти необхідно дотримуватись таких вимог:

- зіставити карту корисних копалин України з контурною картою нанести місця розташування корисних копалин на контурну карту;

- умовні знаки і підписи робити чітко і акуратно;

- підписи родовищ і басейнів робити по паралелях;

- на контурній карті робити пояснення в куті „ Умовні знаки".

 

Хід виконання роботи.

 

1. В колекції мінералів і гірських порід вибрати екземпляри для визначення їхніх фізичних властивостей.

2. Визначити фізичні властивості мінералів і гірських порід, результати дослідження занести в таблицю.

3. Використовуючи колекцію мінералів „Шкала твердості", визначити твердість досліджуваних екземплярів, результати дослідження занести в таблицю.

4. Провести досліди по виявленню густини, розчинності в кислотах деяких мінералів і гірських порід, результати дослідження занести в таблицю.

5. За картою корисних копалин України визначити класифікацію корисних копалин та їх використання, результати занести в таблицю.

 

№     Назва корисн. копалини. Поход ження Колір Блиск Твер дість Спай ність Інші власти вості Вико ристан ня.
  Вугілля              
  Нафта              
  Залізні руди: лімоніт магнетит гематит              
  Вапняки: крейда мергель ракушняк вапняк мармур              
  Граніт              
  Пісок              
  Глина              

6. Використовуючи умовні знаки корисних копалин, нанести на контурну карту основні родовища корисних копалин за указаною номенклатурою:

Пальні корисні копалини :

- Торф. Значні поклади торфу зосереджені на півночі України: Волинська, Рівненська, Київська, Львівська, Чернігівська області;

- Горючі сланці.. Розміщені у Кировоградській і Чернігівській областях;

- Буре вугілля. Правоберіжжя Дніпра, Дніпропетровський басейн( запаси - 1 млрд.т.);

- Кам'яне вугілля.Донбас (до глибини 1800 м., запаси становлять 109 млрд.т., Львівсько-Волинський басейн, Придніпровський басейн;

- Нафта і газ. В Україні налічується 214 родовищ.Західноукраїнське (Передкарпаття,Дашава,Борислав),Східноукраїнське(Дніпропетровсько - Донецьке,лівоберіжжя Дніпра, Харків).Південноукраїнське( Причорноморська низовина, Крим і акваторія Чорного і Азовського морів), Північноукраїнське (Сумська, Чернігівська, Полтавська області);

 

Рудні корисні копалини :

- Залізні руди. Криворізький, Керченський басейни, Кременчуцький Білозерський райони. ( Загальні запаси залізних руд становлять 27млрд.т.);

- Кольорові,легкі, радіоактивні метали. Марганцеві руди – Каховка, Нікополь, Запоріжжя. Ртуть - південне Закарпаття. Боксити- Дніпропетровськ. Уран - Кіровоград, Жовті води;

- Нерудні корисні копалини. Графіт - найбільші в Європі запаси в Кировоградській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій областях. Сірка - Львівська, Іванор-Франківська області. Кам'яна сіль - Донбас, Передкарпаття, Закарпаття, Крим. Калійні солі - Карпати; Сиваш. Вапняк, крейда, мармур - Донбас, Житомирська область, Крим. Лабрадорити, граніти, базальти - Житомирська і Донецька області.

Запитання і завдання для самостійної роботи.

1. Скласти тезісні конспекти ( за завданням викладача):

- зовнішні сили Землі – робота вітру;

- робота текучих вод;

- робота рік;

- робота підземних вод;

- робота морів;

- робота льоду і льодовиків.

2. Накреслити схеми:

- основних форм рельєфу;

- будови земної кори;

 

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1789. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия