Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Аудиторний практикум. Завдання 1. Дайте відповіді на запитання
Завдання 1. Дайте відповіді на запитання

1. У чому полягає відмінність звичайного тексту та листа?

2. З яких частин складається службовий лист?

3. Який стиль використовується найчастіше для написання службового листа?

4. Чим відрізняються приватне та службове листування?

5. Як інакше можна назвати листування між підприємствами?

Завдання 2. Перекладіть типові мовні звороти, що використовуються в службовому листуванні, українською мовою.

1. Если сможете, пожалуйста, дайте нам информацию о... . 2. Хотим извиниться за доставленные Вам дополнительные хлопоты. 3. Будьте добры принять все необходимые меры для улучшения ситуации. 4. Мы были бы искренне благодарны, если б Вы могли сообщить о своем решении в ближайшее время. 5. Мы очень обеспокоены таким положением дел. 6. Будем благодарны, если Вы подтвердите свое участие в работе конференции. 7. Спасибо за оказанную возможность познакомиться с... . 8. Будем Вам очень обязаны, если Вь рассмотрите наши предложения. 9. Прошу Вас сделать это как можно быстрее. 10. Очень жаль, но мы не можем удовлетворить Вашей просьбы по целому ряду причин.

 

Завдання 3. Прочитайте лист-запрошення. З’ясуйте, яких помилок припустився автор. Запропонуйте власний варіант.

Дорогий Іван Петрович!

Мій замісник вже оформив всі необхідні папери. Тепер вже запрошуємо вас прийти на наше відкриття. Будем чекати вас з нетерпінням.

Директор

 

Завдання 4. Назвіть реквізити листа-запрошення. Поміркуйте, чи правильно оформлений службовий лист.

30.04.2011 № 19 Голові батьківського комітету

Власенку В. М.

Про участь у роботі «круглого столу»

Шановний Вікторе Петровичу!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі «круглого столу», засідання якого відбудеться 12 травня 2011 року в актовій залі.

З повагою

Директор Р. В. Коломієць

Кравченко 567 76 56 (за потреби)

Завдання 5. Складіть лист-запрошення на відкриття юридичної клініки з пропозицією:

1) виголосити вітальне слово для присутніх;

2) взяти участь як гість.

Контрольні запитання

1. Що таке лист?

2. Чому листи вважаються найпоширенішим способом обміну інформацією? Чому їх важко укладати?

3. Що називають дипломатичним листування?

4. Наведіть приклад ділового (комерційного) листування. Який характер воно має?

5. За якою схемою будуть текст листа?

6. За якими ознаками класифікують листи?

7. Які реквізити службових листів вам відомі?

8. Що таке уніфікація текстів документів? Яка її мета?

9. Якій лексиці надають перевагу в текстах службових листів?

10. Що таке лист-запрошення? Назвіть його реквізити.

 

Практичне заняття 12.

(2 години)

Тема 12. Українська термінологія в професійному спілкуванні

Мета заняття:поглибити знання студентів про історію та стан проблеми української термінології, теоретичні засади термінознавства та лексикографії; ознайомити з класифікацією термінів, юридичною термінологією; удосконалити уміння та навички студентів користуватися термінологічними словниками свого фаху.

Студенти повинні знати:

– визначення поняття «термін», «юридичний термін», «юридична термінологія»;

– основні ознаки термінів;

– види словників термінів, особливості їх укладання;

– алгоритм, за яким укладається термінологічний стандарт;

– види термінів залежно від ступеня спеціалізації;

– способи творення юридичних термінів;

– проблеми сучасного термінознавства.

Студенти повинні вміти:

– визначати вид терміна залежно від ступеня спеціалізації значення;

– правильно кваліфікувати терміни в юридичному тексті;

– визначати спосіб творення юридичного терміну;

– користуватися термінологічними словниками свого фаху.

Терміни до теми:термін, юридичний термін, юридична термінологія,

План заняття

1. Термін та його ознаки. Юридичний термін. Юридична термінологія.

2. Види юридичних термінів.

3. Способи творення юридичних термінів.

Рекомендована література:

1. Головченко В. В. Юридична термінологія : довідник / В. В. Головченко, В. С. Ковальський. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 224 с.

2. Погиба Л. Г. Українська мова фахового спрямування : підручник / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко. – К. : Кондор‑Видавництво, 2012. – С. 262–270.

3. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – К. : Алерта, 2010. – С. 513–520.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-10-18; просмотров: 412. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7