Студопедия — РАЗДЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

РАЗДЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ


Матриця - це зразок, на якому можна створити певну кількість копій.

Матричний синтез - специфічна особливість молекулярних процесів живих організмів здійснювати біосинтез на матрицях.

Прикладом матричного синтезу в живій природі є синтез нуклеїнових

кислот і білків, у якому роль матриці виконують ДНК і РНК, а склад і по-

рядок чергування ланок у зростаючому (дочірньому) ланцюзі однозначно

визначаються складом та структурою матриці.

Термін «матричний синтез» зазвичай використовують при описі син-

тезу нуклеїнових кислот і білків.

Як правило, мономери зворотно зв’язуються з матрицею досить слаб-

кими міжмолекулярними взаємодіями. Дочірні ланцюги «упізнають»

матрицю тільки після того, як досягнуть певної довжини, що залежить

від енергії взаємодії між ланками матриці й дочірнього ланцюга.

«Упізнавання» матриці зростаючим ланцюгом — необхідна стадія

матричного синтезу. Дочірні ланцюги майже завжди містять фрагмент

або фрагменти, що утворилися за звичайним механізмом, тобто без впливу матриці.

Це процеси, за яких будова полімеру, що утворюється, визначається іншими макромолекулами (матрицями), котрі перебувають у безпосередньому контакті з молекулами одного або кількох мономерів і зростаючих ланцюгів.  
2. Полімеризація й поліконденсація

3.Реакції матричного синтезу

(ПОКАЗАТИ УЧНЯМ СХЕМУ)

Назва реакції матричного синтез Характеристика процесу Основні компоненти
1. Реплікація ДНК Синтез ДНК на матриці ДНК Дезоксирибонуклеозидтрифосфати, ферменти
2. Транскрипція Синтез РНК на матрице ДНК Ділянки ДНК, рибонуклеозидтрифосфати, ферменти
3. Трансляція Синтез поліпептиду на матриці РНК Трансляція синтез поліпептиду на матриці РНК Рибосоми, і-РНК, амінокислоти, т-РНК, АТФ, ГТФ, ферменти
4. Зворотна транскрипція Синтез ДНК на матриці РНК Дезоксирибонуклеозидтрифосфати, ферменти

 

Демонстрація відео «реакція матричного синтезу».

Коментарі учнів:

1.Передача спадкової інформації на молекулярному рівні здійснюється в процесі синтезу молекул ДНК.

2.Матрицею для синтезу нової ДНК, слугує вихідна молекула ДНК, яка само-подвоюється. Цей процес називається- ретаплікацією. (Мій коментар):вона забезпечує точне копіювання генетичної інформації.

3.В основі реакції подвоювання ДНК, полягає принцип комплементарності. (Мій коментар): Тобто сотні однієї молекули ДНК розщеплюються і кожна з них слугує матрицею для синтезу відповідного бракуючого ланцюга.

4.Що утворюється в результаті? В результаті обидві молекули ДНК повністю схожі на вихідну материнську молекулу ДНК.

 

4.Як відувається синтез ДНК (ст.264-265 підручника).

Процес синтезу ДНК розпочинається перед поділом клітини і зумовлений необхідністю передачі кожній дочірній клітині повного набору генетичної інформації, що зберігається в материнський клітині.

Синтез ДНК називають редуплікацією(реплікацією) - це процес самоудвоєння, відноситься до категорії реакцій матричного синтезу, йде за участю ферментів. Під дією ферментів молекула ДНК розкручується, і біля кожної ланцюга, яка виступає в роліматриці, за принципами комплементарності і антипаралельності добудовується новий ланцюг. Ланцюги молекули ДНК розходяться, утворюючи ре- плікативну вилку. (показати схему)

Синтез ДНК складається з 5 етапів:

1.Розкручування спіралі ДНК
2.Відділення одного ланцюга молекули ДНК від іншого.
3.Дія ферментна ДНК-полімерази на молекулу ДНК.
4.Синтез нового полінуклеотид -ного ланцюга.
5.Утворення двох молекул ДНК.


 

Схематичне зображення процесу реплікації, цифрами позначені: (1) ланцюг, що відстає, (2) ланцюг-лідер, (3) ДНК-полімераза, (4) ДНКлігаза, (5) РНК-праймер, (6) ДНК-праймаза, (7) фрагмент Окадзакі, (8) ДНК-полімераза (Polδ), (9) хеліказа, (10) одиночний ланцюг зі зв'язаними білками, (11) топоізомераза

Особливості матричного синтезу є точність копіювання і висока швидкість перебігу реакцій. (ст.265)

Репарація -механізм відновлення пошкодженої ДНК.

3.Реакції матричного синтезу

Назва реакції матричного синтез Характеристика процесу Основні компоненти
1. Реплікація ДНК Синтез ДНК на матриці ДНК Дезоксирибонуклеозидтрифосфати, ферменти
2. Транскрипція Синтез РНК на матрице ДНК Ділянки ДНК, рибонуклеозидтрифосфати, ферменти
3. Трансляція Синтез поліпептиду на матриці РНК Трансляція синтез поліпептиду на матриці РНК Рибосоми, і-РНК, амінокислоти, т-РНК, АТФ, ГТФ, ферменти
4. Зворотна транскрипція Синтез ДНК на матриці РНК Дезоксирибонуклеозидтрифосфати, ферменти

Схематичне зображення процесу реплікації, цифрами позначені: (1) ланцюг, що відстає, (2) ланцюг-лідер, (3) ДНК-полімераза, (4) ДНКлігаза, (5) РНК-праймер, (6) ДНК-праймаза, (7) фрагмент Окадзакі, (8) ДНК-полімераза (Polδ), (9) хеліказа, (10) одиночний ланцюг зі зв'язаними білками, (11) топоізомераза

 

 

 

 

Дякую за увагу!

1. Що є прикладом матричного синтезу в живій природі 2. Охарактерезуйте процеси полімеризація й поліконденсація. 3. Назвіть реакції матричного синтезу. 4. Що таке редуплікація(реплікація )? 5. З кількох етапів складається синтез ДНК?Назвіть іх 6. Що є особливостями матричного синтезу?  
Перевір себе!

 

РАЗДЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ

РАЗДЕЛЬНЫЙ ПУНКТ – пункт, разделяющий ж. д. л. на перегоны или блок-участки

(ПТЭ стр.182, перегон – ПТЭ – стр.179, блок-участок – ПТЭ стр.174)

 

РАЗДЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ:

1. с путевым развитием: 2. без путевого развития:

1.1 станции; 2.2 проходные светофоры (АБ);

1.2 разъезды (ПТЭ стр182) 2.3 путевые посты (ПАБ).

 

 

1.3 обгонные пункты (ПТЭ стр.178)

 

 

СТАНЦИЯ - раздельный пункт с путевым развитием, позволяющий производить операции по приёму, отправлению, скрещению и обгону поездов, операции по приёму и выдаче грузов и обслуживанию пассажиров, а при развитых путевых устройствах – и маневровую работу по формированию и расформированию поездов и технические операции с поездами.

 Дата добавления: 2015-03-11; просмотров: 2508. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Психолого-педагогическая характеристика студенческой группы   Характеристика группы составляется по 407 группе очного отделения зооинженерного факультета, бакалавриата по направлению «Биология» РГАУ-МСХА имени К...

Общая и профессиональная культура педагога: сущность, специфика, взаимосвязь Педагогическая культура- часть общечеловеческих культуры, в которой запечатлил духовные и материальные ценности образования и воспитания, осуществляя образовательно-воспитательный процесс...

Устройство рабочих органов мясорубки Независимо от марки мясорубки и её технических характеристик, все они имеют принципиально одинаковые устройства...

Тема: Кинематика поступательного и вращательного движения. 1. Твердое тело начинает вращаться вокруг оси Z с угловой скоростью, проекция которой изменяется со временем 1. Твердое тело начинает вращаться вокруг оси Z с угловой скоростью...

Условия приобретения статуса индивидуального предпринимателя. В соответствии с п. 1 ст. 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Каковы же условия такой регистрации и...

Седалищно-прямокишечная ямка Седалищно-прямокишечная (анальная) ямка, fossa ischiorectalis (ischioanalis) – это парное углубление в области промежности, находящееся по бокам от конечного отдела прямой кишки и седалищных бугров, заполненное жировой клетчаткой, сосудами, нервами и...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия