Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Предмет, завдання та мета правової статистики
Показники правової статистики дають змогу визначити рівень правопорядку в суспільстві завдяки цифровій характеристиці усіх правопорушень, розглянутих правоохоронними органами. Викори­стовуючи дані правової статистики, можна також охарактеризува­ти діяльність органів внутрішніх справ, прокуратури, органів суду, виправно-трудових установ, господарських судів, нотаріату та інших органів, які виконують функції юрисдикції, виявити недо­ліки, які мали місце у роботі цих органів.

Предмет правової статистики — це кількісна сторона тих явищ і процесів, які належать до сфери діяльності правоохоронних органів і пов’язані із застосуванням норм права та реалізацією правової відповідальності у нерозривному зв’язку з їх якісною стороною в конкретних умовах простору і часу.

Особливістю предмета правової статистики є те, що вона харак­теризує лише ті правові явища, які розглядалися правоохоронни­ми органами. Якщо ті чи інші явища з якихось причин не зареєст­ровано, то правова статистика їх не вивчає. Для встановлення рівня цих фактів необхідно проводити кримінологічні та соціологічні дослідження. В кримінології, наприклад, існує термін «латентна злочинність». Він характеризує ті злочини, які внаслідок дії різних причин і умов не були зареєстровані, але фактично вчинені. Пра­вова статистика про ці злочини не має ніякого уявлення.

Предмет правової статистики обумовлює і основні завдання, які має вирішувати ця галузь статистичної науки.

1. Показники правової статистики повинні бути надійною базою для розробки державної політики у сфері боротьби із злочинністю та іншими правопорушеннями, сприяти побудові правової держави.

2. Здійснення всебічного обліку, збирання, аналізу та узагаль­нення статистичної інформації про правові явища.

3. Розроблення і впровадження в практичну діяльність правоохоронних органів системи обліку і обчислення показників, які базуються на результатах наукових досліджень, міжнародних стан­дартах та рекомендаціях.

4. Забезпечення вірогідності, об'єктивності, оперативності, стабільності та цілісності статистичної інформації з метою розроблен­ня єдиної програми статистичного обліку правових явищ, які ви­користовуватимуться і для розроблення нових законодавчих актів.

5. Забезпечення доступності, гласності та відкритості зведених статистичних даних про правові явища.

На нашу думку, для реалізації цих завдань в повному обсязі тре­ба побудувати єдину, а не відомчу систему органів правової стати­стики, а також вдосконалити роботу аналітичних підрозділів у си­стемі правоохоронних органів.

Перша, головна мета правової статистики — це цифрова харак­теристика і облік усіх правопорушень, які розглядаються в право­охоронних органах (органах внутрішніх справ, прокуратури, орга­нах суду, органах державної безпеки, виправно-трудових установах, господарських судах, нотаріаті та інших державних органах, які зай­маються розглядом правових явищ), а також заходів, спрямованих на боротьбу з цими правопорушеннями.

Друга мета правової статистики — дати цифрову характеристи­ку діяльності усіх правоохоронних органів, оцінити її ефективність завдяки розробленій системі показників, а також визначити додер­жання законності в їх роботі.

 Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 179. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.001 сек.) русская версия | украинская версия