Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ДОДАТКИ
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Епіблема (ризодерма) з кореневими волосками.

Епідерма: ступінь потовщення оболонок, наявність кутикули, волосків, типи волосків. Перидерма:кількість шарів клітин пробки, її колір, наявність, форма і розташування сочевичок.

 

Первинна кора:відсутня; слабко виражена; добре виражена; сильно розвинена;

- складається з екзодерми, мезодерми і ендодерми (з пасками Каспарі, рівномірними потовщеннями, підковоподібними потовщеннями);

- складається з коленхіми (вказати тип(и), кількість шарів, розташування), корової паренхіми і ендо­дерми, яка може бути крохмало - чи кристалоносною, добре чи слабко вираженою;

- складається з однорідної паренхіми;

- включає багатошарову паренхіму і 1-2 шари ендодерми з характерними потовщеннями.

 

Центральний осьовий циліндр: Перицикл:

- одно- чи багатошаровий, діючий;

- не виражений,

- перетворений у перициклічну склеренхіму, що розміщується тяжами, безперервним або переривчас­тим кільцем);

Провідні пучки;

- відсутні, тому що флоема і ксилема розташовані кільцями (осьові органи дводольних і голонасінних, безпучковий тип); для дерев'янистих форм відзначити наявність річних кілець;

- присутні:

- один радіальний пучок з 2-5 променями ксилеми (корінь дводольних рослин, первинна будова) або з 6 і більше променями ксилеми (корінь однодольних рослин);

- закриті колатеральні, напівконцентричні, концентричні: розташовані по всьому центральному цилін­дру, до осі стебла збільшуються (стебло і кореневище однодольних);

- відкриті колатеральні чи біколатеральні, розташовані по колу, всі приблизно однакового розміру (осьові органи дводольних, пучковий тип);

- відкриті колатеральні, розташовані по колу, основні - великі пучки чергуються з додатковими - дріб­ними (осьові органи дводольних, перехідний тип будови);

*Для всіх пучків укажіть їх відносні розміри, наявність механічної обкладки (оточує з усіх сторін, зі сторони флоеми або ксилеми, укажіть кількість шарів та ін.)

Серцевинні промені:

- одно- чи багаторядні, вузькі, широкі, лійковидно-розширені в лубі;

- первинні, тобто перебувають навпроти променів первинної ксилеми і з'єднують кору з серцеви­ною; вторинні, тобто не доходять до серцевини. Укажіть розміри, форму, розміщення клітин, наяв­ність у них включень, пігментів тощо,

- паренхімна тканина жива або склерифікована.

Серцевина:

- добре розвинута (відмітити розміри, форму, розташування клітин, наявність міжклітинників, вклю­чень, пігментів, секреторних структур та інше);

- зруйнована (частково чи повністю);

- не виражена.

Ознаки, які відмічаються як діагностичні:

• наявність і тип у певних частинах органу секреторних структур, кристалів, запасних включень, аеренхіми, механічних тканин

• наявність і тип трихом епідерми, вираженісь кутикули,

• наявність ендодерми і характер складу клітин,

• розвиненість, співвідношення частин осьових органів, приблизна кількість шарів клітин, складаю­чих корок, камбій, кільце склеренхіми, річні кільця, серцевинні промені та ін.


Додаток 4 Умовні зображення рослинних тканин у схемі і детальних рисунках

Назва тканими Забарвлен­ня на схемі Характерний вид­на поперечному зрізі
Епідерма Біле
Перидерма Коричн.
Камбій і перицикл Сіре
Коленхіма: пластинчаста, кутова, пухка Блакитне
Склеренхіма Жовте
Склереїди Жовте
Флоема товстостінна (товстостінний луб): луб'яні волокна Жовте
Флоема тонкостінна (тонкостінний луб): а - ситовидні трубки з кліти­нами супутницями, б - луб'яна паренхіма Синє
Ксилема (деревина): а - судини, б - трахеїди, в - дерев'янисті волокна, г - дерев'яниста паренхіма Червоне
Хлоренхіма: стовбчаста, пухка, складчас­та Зелене
Основна паренхіма Біле
Аеренхіма Біле
Ендодерма з п'ятнами Кас-парі чи U-подібно потовще­ними оболонками Сіре

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Сербін А.Г., Сіра Л.М., Слободянюк Т.О. Фармацевтична ботаніка. Підручник /Під ре­дакцією Л.М. Сірої.- Вінниця: НОВА КНИГА, 2007.-488 с

2. Ткаченко Н.М., Сербін А.Г. Ботаніка: Підручник. - X.: Основа, 1997.- 432 с

3. Медицинская ботаника = Botanique medicale = Medical botany: Учебник для студентов вузов /А.Г. Сербін, Л.М. Серая, Н.М. Ткаченко, Т.А. Слободянюк; Под общ. ред. Л.М. Серой. - X.: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2003- 364 с.

4. Яковлев Г.П., Челомбитько В.А. Ботаника. - Под ред. чл.-кор. РАН, профессора Р.В. Камелина. - СПб.: Спец. лит., Издательство СПХФА, 2001.- 680 с.

5. Атлас по анатомии растений (растительная клетка, ткани, органы) /А,Г. Сербін, Л.С. Карамазова, В.П. Руденко, Т.Н. Гонтовая: Учеб. пособие для студ. высш. уч. заведе­ний.- X.: Колорит, 2006.- 86 с.

6. Тесты для самоподготовки и самоконтроля по фармацевтической ботанике (анатомия и морфология)/Сост. Л.М. Серая, В.П. Руденко, А.Г, Сербін и др.-Х., НФаУ, 2007.- 79 с.

7. Ботаника в рисунках. Анатомия и морфология растений. /В.П. Руденко, Т.Н. Гонтовая, Л.М Серая, В.П. Гапоненко, А.Г. Сербін.- X, НФаУ.-2007.-65 с.

Додаткова:

1. Варна М.М. Ботаніка. Терміни. Поняття. Персоналії.- К.: Видавничий центр "Академія", 1997.- 272 с

2. Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология. Полный курс. В 3-х т. Том 2. Ботаника. - М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век», 2002. - 544 с.

3. Брайон О.В., Чикаленко В.Г. Анатомія рослин: Підручник. - К.: Вища школа, 1992. -272 с.

4. Лотова Л.И. Морфология и анатомия высших растений. М.: Эдиториал УРСС, 2001.-528 с.

5. Мороз І.В., Гришко-Богменко Б.К. Ботаніка з основами екології. - Київ: Вища школа, 1994. - 240 с.

6. Гулько P.M. Словник лікарських рослин світової медицини,- Львів: Ліга-Прес, 2005,-506 с

7. Справочник по ботанической микротехнике. Основы и методы. /Р.П. Барыкина, Т.Д. Веселова, А.Г. Девятов и др.- М.: Изд-во МГУ, 2004.- 312 с.

8. Эсау К. Анатомия растений: В 2 кн.: Пер. с англ.- М.: Мир, 1980. Кн. 1.- 218 с, Кн. 2,-558 с.

9. Гулько P.M., Баран О.Ю. Anatomy of plant cells, Tissues, Organs and their morphology.-Львів, 2005

 

ДОДАТКИДата добавления: 2015-04-16; просмотров: 297. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.023 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7