Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Характеристика типів особистості
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Реалістичний тип - чоловічий, несоціальний, емоційно стабільний, орієн­тований на сьогодення. Його представники займаються конкретними об'єкта­ми і їх практичним використанням: інструментами, різними речами, твари­нами, машинами. Віддають перевагу професіям, які вимагають моторних навичок, спритності, конкретності. Представники цього типу віддають пере­вагу таким професіям: механік, електрик, інженер, агроном, садівник, токар, водій, будівельник тощо.

Для цього професійного типу характерними є переважно невербальні інте­лектуальні здібності. Психомоторні навички переважають над математич­ними здібностями і здібностями до мов.

Інтелектуальний тип - орієнтований на розумову працю. Він несоці­альний, аналітичний, раціональний, незалежний, оригінальний. У нього переважають теоретичні та, деякою мірою, практичні цінності. Роздумам про проблему він надає більшу перевагу в порівнянні з заняттями щодо реалізації пов'язаних з нею рішень. Йому подобається вирішувати зав­дання, що вимагають абстрактного мислення. Інтелектуал надає перева­гу науковим професіям, таким як: ботанік, астроном, фізик, математик тощо. Володіє високорозвиненими як вербальними, так і невербальними здібностями.

Соціальний тип - ставить перед собою такі цілі й завдання, які дозволя­ють йому встановити тісний контакт з навколишнім середовищем. Володіє соціальними вміннями й потребує соціальних контактів. Рисами його харак­теру є соціальність, бажання навчати і виховувати, гуманність, жіночність. Заняття, яким цей тип надає найбільшу перевагу, - це навчання, лікування, обслуговування. В основному це лікар, вчитель, психолог. Представники цього типу намагаються триматися осторонь від інтелектуальних проблем. Вони активні, вміють пристосовуватися. Проблеми вони вирішують, опира­ючись переважно па емоції, почуття і вміння спілкуватися, їм притаманні хороші вербальні і відносно слабкі невербальні здібності.

Конвенційний тип віддає перевагу чітко структурованій діяльності. З оточуючого середовища він вибирає цілі, задачі і цінності, які формуються із звичаїв і обумовлені станом суспільства. У відповідності до цього його підхід до проблем носить стереотипний практичний і конкретний характер. Спон­танність і оригінальність для нього не характерні. Значною мірою для нього характерні ригідність, консерватизм, залежність. Надає перевагу професіям, пов'язаним з розрахунками, канцелярією - бухгалтер, касир, економіст, ста­тист, комірник, працівник банку, ревізор тощо. Він володіє добрими навичками спілкування, а також моторними навич­ками. Математичні здібності розвинуті у нього краще, ніж вербальні. Він поганий керівник і організатор, його рішення переважно залежать від оточу­ючих його людей.

Підприємницький тип вибирає цілі, цінності і задачі, які дозволяють йому проявити енергію, ентузіазм, імпульсивність, домінантність, реалізувати любов до пригодництва. Віддає перевагу чисто «чоловічим», керівним ролям, у яких він може задовольнити свої потреби в домінантності й визнанні. Це такі професії, як директор, телерепортер, завідувач, менеджер, журналіст, дип­ломат тощо. Для цього професійного типу характерна дуже широка сфера діяльності. Йому не подобаються заняття, пов'язані з ручною працею, а та­кож ті, що вимагають посидючості, значної концентрації уваги й інтелекту­альних зусиль. Віддає перевагу невизначеним вербальним задачам, які по­в'язані з керівництвом, високим статусом і владою. Найбільших успіхів до­сягає в управлінні, бізнесі і спорті.

Артистичний тип відхиляється від чітко структурованих проблем і видів діяльності, що передбачають велику фізичну силу. В спілкуванні з оточуючи­ми опирається на свої безпосередні почуття, емоції, інтуїцію та уяву. Йому притаманні складні погляди на життя, гнучкість, незалежність рішень. Це несоціальний, оригінальний тип.

 

 Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 367. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.015 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7