Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. 2. Головач А.С. Зразки оформлення документів: Для підприємств і громадян
 

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папері. – К.: А.С.К., 2002 – 400 с.

2. Головач А.С. Зразки оформлення документів: Для підприємств і громадян. – Донецьк.: Сталкер, 1997р. – 352 с.

3. Дiденко А. Сучасне дiловодство. — К.: Либiдь, 2000. — 325с.

4. Документоведения: Учеб. для вузов.-2-е изд., перераб. И доп./Кушнаренко К. — К.: “Знання”,2000. — 460с.

5. Запорожець О. І., Протоєрейський О. С., Франчук Г. М., Боровик І. М. Основи охорони праці. Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 264 с.

6. Кирсанова М. Курс делопроизводства: документальное обеспечение управления. — М.: Инфра-М, 1997.

7. Молдаванов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ Зразки найважливіших документів української мовою. – К.: Техніка 1992 – 399с.

8. Москальова В. М., Батлук В. А., Кусковець С. Л., Филипчук В. Л. Охорона праці (питання та відповіді): Довідник. — Львів: "Магнолія 2006" 2011. - 438 с.

9. Паламар Л.М., Кравець Г.М. Мова ділових паперів. — К.: Либідь, 2000. — 296 с.

10. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К.: Вища школа. 1997р.-270 с.

 

Додаток 1

Зразок внутрішнього опису документів справи

Внутрішній опис
документів справи № ____

№ з/п Індекс документа Дата документа Заголовок документа Номер аркуша справи Примітка
    Заява про прийняття на роботу  
    Особовий листок 2–5  
    Особова картка  
    Копія диплома  
    Копія паспорта 8–13  
    Копія свідоцтва про укладення шлюбу  
    Атестаційний лист  
    Договір про матеріальну відповідальність  
    Наказ № 061-к про прийняття  
    Копія ідентифікаційного коду  
    Наказ № 57-к про звільнення  
    Обхідний лист  

 

Разом ____________________________________ документів

(цифрами й літерами)

Кількість аркушів внутрішнього опису __________________________________

(цифрами й літерами)

Посада особи,

яка склала опис Підпис Ініціали, прізвище

 

Дата

Додаток 2

Зразок засвідчувального напису справи

ЗАСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС СПРАВИ № 00-00

У справі № 00-00 підшито та пронумеровано __200 (двісті)__ листків.

У тому числі:
літерні листки: __111а, 124а, 185б__
пропущені номери листків ____

+ листків внутрішнього опису _3 (три)_

Особливості фізичного стану та формування справи Номери листків
Фізичні пошкодження (розрив та склеювання) Лист № 27
   
   
   
   
   
   

 

Посада особи,

яка склала опис Підпис Ініціали, прізвище

 

Дата

Додаток 3

Форма обкладинки справи*


Додаток 4

Зразок опису справ з кадрових питань

Назва підприємства

Фонд № ____________________ ЗАТВЕРДЖУЮ
Посада керівника підприємства

ЗВЕДЕНИЙ ОПИС № _________ Підпис Ініціали, прізвище

справ з кадрових питаньДата

за ______ рік М.П.*

_______________________________________________________________
(назва розділу)

№ з/п Індекс справи (тому, частини) Заголовок справи (тому, частини) Дата справи (тому, частини) Кількість аркушів у справі (томі, частині) Строк зберігання справи (тому, частини) Примітка
             

 

У цей розділ опису внесено ________________________ справ
(цифрами й літерами)

з № _____ до № ________, у тому числі:

літерні номери: _______________________

пропущені номери: ____________________

Посада особи,

яка склала опис Підпис Ініціали, прізвище

Дата

ПОГОДЖЕНО СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕПК (ЕК) Протокол засідання ЕК підприємства
державної архівної установи, від ___________ № _____

архівного відділу міської ради

від ___________ № _____

 Дата добавления: 2015-08-30; просмотров: 656. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия