Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Студенту _________Саченку Артему Петровичу__________
(обов’язковий)

Таблиця А.1 - До диференційної діагностики захворювань печінки

(за А. Ф. Комаровим та ін.)

 

Біохі-мічний тест     Гострий гепатит   Хронічний персисту-вальний гепатит, цироз пе-чінки у фазі за-гострення Хронічний активний гепатит Цироз печінки (порталь- ний, пост-некротич-ний) без загострення Жирова дегене-рація печінки Доброякіс-ні гіпербі-лірубінемії Біліар- ний цироз
Білі-рубін: загаль-ний       +++         +до++         ++         Норма (+)       Норма (-)       -         ++    
кон'ю-гований   +++   +до++   ++   Те саме   Те саме   ++ (Дабіна-Джонсона)   ++  
не- кон'ю- гований   Норма (+)   Норма (+)   Норма (+)   -»-   -»-   + (Жиль- бера)   ++  
АсАТ ++   +до++   +до++   -»-   -»-   Норма   +до++  
АлАТ +++   ++   ++   -»-   -»-   Те саме   +до++  
ЛДГ +   +   +до++   -»-   -»-   -»-   +  
ЛДГ5 ++   ++   ++   +   -»-   -»-   +  
ГлДГ +   +   +   Норма (+) -»-   -»-   +до++  
СДГ +++   ++   ++   Те саме   -»-   -»-   +  
ХЕ -- - - (-)     -
ЛФ Норма (+) При холе- стазі + При холе- стазі +       ++  
Білок загаль- ний     -   -   --       -

Продовження табл. А.1

Альбумін - - - --     -
γ-глобу- ліни Норма (-) ++   +++   ++   Норма (-)   +  
Осадові проби +++   ++   +++   +   Те саме     ++  
Протром-бін - - - - Норма (-)   Норма (-)
Холесте-рол - Норма (-) Норма (-) Норма (-) Норма (-)   Норма (+)
Жовчні пігменти в сечі ++   + +   +   (+)   (+)   +  
Примітка: + підвищення; ++ помітне підвищення; +++ різке підвищення; (+) може бути підвищений; - знижений; -- помітне зниження; (-) може бути знижений

 

Таблиця А.2 – Діагностична цінність різних методів дослідження при захворюваннях печінки

(за Ф. І. Комаровим та ін.)

 

  Захворювання або синдром Методи
загаль-но-клі-нічні функціональні інструментальні
ефек-тив-ність найбільш важливі сцинти-графія печінки пунк-ція печін-ки лапа-роско-пія УЗД ретро-градна холан-гіогра-фія
Велика печінкова недостатність ++   +++   Індикатори гепатодеп-ресії, пункти-рування + - - + -
Холестатична жовтяниця + ++ Індикатори холестазу й цитолізу + - ++ ++ +++
Гострий вірусний гепатит А, В, С, D, E ++ +++ Маркери вірусів гепатиту - + ++ + -
Гострий алкогольний гепатит ++ ++ ГГТП, холестерол, сечова кислота ++ +++ +++ + -

Продовження табл. А.2

Гострий лікарський гепатит ++   ++   Індикатори цитолізу, тимолова проба, ЛФ + + ++ + -
Ферментопатичні гіпербілірубінемії ++ +++ Фракції білірубіну, проба з го-лодуванням - + - + -
Хронічний активний гепатит ++ ++ АсАТ, γ-глобулін ++ +++ +++ + -
Цироз печінки ++ ++ Сулемова проба, γ-глобулін, ХЕ ++ +++ +++ + -
Доброякісна пухлина печінки + + АсАТ, ГГТП, ГлДГ, ЛФ, α-фето-протеїн ++ + + ++ -

 

 

Розглянуто та схвалено на Затверджую

засіданні циклової комісії Заступник директора з навчальної роботи

“___”_____________201_ р.

Голова циклової комісії ________________(О. І. Марченко)

______________() “___”______________201_ р.

 

 

З А В Д А Н Н Я

На дипломне проектування

Студенту _________Саченку Артему Петровичу__________

(прізвище, ім’я, по батькові)

______________________________________________

Курса _____5______ групи ______ЕЛ ___________

спеціальності 5.090608 “Електропостачання”

 

Тема дипломного проекту:

Устрій та експлуатація контактної мережі змінного струму з реальною спеціальною частиною

 

Вихідні дані для виконання проекту :

Несучий трос на головних коліях______________________________________

Контактний дріт на головних коліях____________________________________

Тип підвіски на станції напівкомпенсована

Тип підвіски на перегоні_______компенсована_______________________________

Конструктивна висота підвіски____________________________________________

Тип консолей________________ізольовані__________________________________

Кількість ізоляторів в підвісній гірлянді___________________________________

Вітровий район України_________________________________________________

Ожеледний район України________________________________________________

Підвіска на другорядних коліях станції напівкомпенсована ПБСМ-70 + МФ-85

Додаткові дані: ______________________________________________________

________________________________________________________________________

Примітка: 1. Схема станції і характеристика перегону прикладаються

 

 


Обсяг і зміст проекту:

ВступДата добавления: 2015-08-17; просмотров: 175. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.004 сек.) русская версия | украинская версия