Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Волонтерський потенціал молоді міста Донецьк
Глобальні соціальні, економічні, політичні та культурні зміни, що відбуваються в сучасному суспільстві, висувають нові вимоги до виховання підростаючого покоління. Наша держава знаходиться в процесі пошуку нових ресурсів. У сучасній Україні, як країні, що прагне зайняти нішу в постіндустріальному суспільстві, велике значення має розвиток кадрів у молодіжному середовищі. У такому аспекті добровольці є насамперед колосальним ресурсом із принципово новими характеристиками, що дозволяють їм бути навіть більш цінним ресурсом, ніж фінансовий. У зв’язку з цим суспільству необхідні ініціативні люди, які можуть самостійно приймати рішення в ситуації вибору, здатні до співпраці, відрізняються мобільністю, динамізмом, конструктивністю, володіють почуттям відповідальності за долю країни, за її соціально-економічне процвітання [1]. Отже, дослідження молоді та специфіки її волонтерської діяльності в умовах сучасного суспільства набувають великого значення.

Слід зазначити, що проблема волонтерського потенціалу молоді є маловивченою. Затребувані сьогодні ідеї про виховання громадської активності молодого покоління можна знайти у працях Н. Крупської, A. Макаренко, В. Сухомлинського, С. Шацького. Сучасні теоретико-методологічні підходи до розвитку соціальної активності молоді отримали обґрунтування у роботах Б.Вульфова, P. Литвак, М. Рожкова. Вивченням поняття молоді, волонтерства та його соціальних аспектів займаються російські соціологи, зокрема О. Холостова. Особливості формування волонтерського руху вивчалися в працях таких вчених, як Л. Браун, Дж. Джеймс, Є. Семпсон, Боббі Джі та ін. У вітчизняній літературі тема волонтерського руху вивчалася такими авторами, як Г. Почепцов, Є. Зуєва, І. Алкіперов, В. Шепель, І. Лазаренко. Однак проблема волонтерського руху на сьогодні залишається малодослідженою.

Нашою метою є дослідження волонтерського потенціалу молоді Донецька. Емпіричною базою стало соціологічне дослідження «Ставлення до молодіжної політики і вивчення потреб, інтересів молоді м. Донецька», проведене на замовлення Управління у справах сім’ї, молоді та міжнародних зв’язків Донецької міської ради у січні-березні 2013 р. соціологічною науково-дослідною лабораторією кафедри соціології управління Донецького державного університету управління [2].

Молодь за своєю природою не прогресивна і не консервативна, вона лише та сила, що готова до будь-якого починання. На сьогодні необхідно усвідомити, що поняття «сучасна молодь» вже не можна вживати в узагальненому сенсі, розуміючи під ним «молодь як єдине мoнолітне ціле», з акцентом на загальність і ясність цілей, і єдиних цінностей, що випливають з них. Сьогоднішні концептуальні підходи виходять з уявлень про те, що молодь багатогранна, володіє різними уявленнями про способи та методи досягнення поставлених цілей, різко відрізняється за цінностями і нормами поведінки. Волонтерство можна віднести до одного з проявів молодіжної субкультури. Це соціальне явище передбачає і самовираження, і вироблення громадянської позиції молодої людини. Формально, не будучи професійним рівнем соціальної роботи, волонтерство виконує конкретні соціальні функції. Це означає що волонтерська діяльність має свою спрямованість морального виховання, відродження в соціальному середовищі загальнолюдських цінностей культури і моральності. Саме тому, необхідним є формування цілісної системи активізації та регулювання молодіжних волонтерських рухів, які є показником розвиненості та високого рівня суспільства.

Залучення молоді до соціально-активного життя та повсякденних практик через розвиток волонтерської діяльності є важливим завданням державної молодіжної політики. У рамках соціологічного дослідження проводилося вивчення ставлення молодих мешканців міста до феномену волонтерства, готовності та структури мотивації до волонтерської діяльності. Опитування виявило, що переважна більшість молодих людей міста Донецька поінформовані стосовно волонтерства (75,1%). Однак той факт, що кожний п’ятий респондент не знає про дану діяльність (20,0%), свідчить про необхідність більше уваги приділяти даному питанню. Не змогли визначитися з відповіддю 4,2% опитаних [2, с. 17].

У більшості молоді сформований позитивний образ волонтера. На прохання продовжити фразу «Волонтер – це...» 54,3,% респондентів відповіли, що волонтер – це «...активна людина, що бере участь у різних громадських заходах»; 14,8% вважають, що це «людина, що допомагає бездомним, нужденним, хворим»; 3,9% відзначили, що це «активна людина, яка бере участь у спортивно-масових заходах і 5,2% вважають волонтерів диваками, тому що вони безкоштовно допомагають людям. Однак серед респондентів більше половини (67,0%) не були волонтерами [2, с. 17-18].

Треба зазначити, що з них 17,9% хотіли би брати участь у волонтерському русі; бракує часу, але хотіли бути волонтерами 29,9% молодих людей міста Донецьк. Не хотів би брати участі у подібних заходах майже кожен п’ятий опитаний. Значна кількість донецької молоді не змогла визначитися з даним питанням (16,1%) або тому, що не замислювалася над цим раніше, або через недостатню поінформованість щодо даного питання [2, с. 18].

Щоб визначити, які напрямки волонтерських програм Донецька цікавлять молодь, респондентам було запропоновано відповісти на питання: «Участь у яких волонтерських програмах цікава особисто Вам?». Кожен третій з опитаних хотів би брати участь у різних громадських заходах (31,2%), що свідчить про досить активну позицію донецької молоді, 15,1% опитаних готові допомагати безпритульним, нужденним, хворим, решта респондентів (14,5% ) готова брати участь у спортивно-масових заходах. Слід зазначити, що найбільше молоді люди зацікавлені у заходах спрямованих на кар’єрне зростання та працевлаштування, розвиток творчого потенціалу та підтримку молодих сімей, а також спортивно-туристичної спрямованості та організації дозвілля. Найменше цікавлять молодь проблеми слабозахищених груп населення, молодіжного співробітництва та взаємодії міськвиконкому та молоді. Молодь Донецька, про що свідчать результати дослідження, переважною більшістю не є учасником молодіжних громадських об’єднань, а серед тих, хто є їх учасником переважно чоловіки у віці 17-28 років. Як можна побачити, серед донецької молоді спостерігається невелика активність стосовно участі у молодіжних громадських організаціях, можливо, внаслідок відсутності бажаної мотивації, зокрема матеріальної, та зосередженості на власному кар’єрному зростанні. Також молодь не дуже активно бере участь у соціальному житті студентських або трудових колективів. Таким чином, за результатами проведеного дослідження, слід зазначити, що переважна більшість молодих людей міста Донецька поінформовані стосовно волонтерства, однак волонтерами вони не були. Такі результати свідчать, що проблема волонтерства та участі в ньому молоді не є вирішеною. Відповідно, необхідно надавати більше можливостей для реалізації молодіжних проектів, рухів, а також стимулювати та підвищувати соціальну активність молоді.

Література: 1. Холостова Е.И. Волонтеры // Словарь-справочник по социальной работе; под ред. Е.И. Холостовой. – М., 1997. 2. Ставлення до молодіжної політики і вивчення потреб, інтересів молоді м. Донецька : звіт за результатами соціологічного дослідження / В.В. Бурега, Н.С. Скок, М.О. Передерій, К.Г. Яришева. – Донецьк : ДонДУУ, 2013. – 28 с.

 

 Дата добавления: 2015-08-30; просмотров: 337. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия