Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Ігрові технології в навчально-виховному процесі сучасної початкової школи.
Історія виникнення ігрових технологій. Я.А.Коменський, Ж.-Ж.Руссо, Й.Г.Песталоцці, К.Д.Ушинський про принципи «усьому навчати легко», «зробити серйозне заняття для дитини цікавим».

Б.Ананьєв, Л.Виготський, В.Сухомлинський, С.Шмаков про технології ігрової діяльності як провідної, що дає великі результати в розвитку пізнавальної активності, формує зацікавленість до процесу навчання та виховання, спрямованість на самостійне здобуття нових знань.

Концептуальні положення, мета та завдання ігрової діяльності (гра-це вільна діяльність, гра – це творча діяльність, гра - це метод виховання школярів; в іграх дитиною здійснюються цілі декількох рівнів: задоволення від самого процесу гри; мета, пов’язана з виконанням правил - функціональна; виконання творчих завдань гри).

Основні принципи організації ігрової діяльності (відсутність примусу, розвитку ігрової динаміки, взаємозв’язку ігрової та неігрової діяльності, підтримування ігрової діяльності, перехід від найпростіших до складних ігрових форм тощо).

Основні функції ігрової діяльності (соціокультурне призначення гр., міжнаціональної комунікації, самореалізації дитини у грі, корекції дитини у грі, комунікативна, діагностична, ігротерапевтична, розважальна функції).

Класифікація ігор (творчі – сюжетно-рольові, конструктивно-будівельні, ігри з елементами праці, ігри-драматизації тощо; ігри за правилами - пізнавальні, дидактичні, рухливі, спортивні, народні, комп’ютерні тощо).

Психолого-педагогічні вимоги до організації ігрової діяльності (виховний зміст гри, визначення творчого потенціалу, забезпечення психологічної комфортності, врахування вікових та індивідуальних особливостей, допомога педагога в організації гри тощо).

 

 

Перелік питань до комплексного кваліфікаційного екзамену з технологій виховного процесу в початковій школі:

1. Технології виховної роботи з колективом класу (за С.Н. Степановим) на основі системного підходу (Л.І. Новикова, В.А. Караков, С.Н. Степанов).

2. Виховна система класу як спосіб організації його життєдіяльності.

3. Виховні технології у навчально-виховному процесі. Загальне поняття.

4. Технологія гуманного колективного виховання В.О. Сухомлинського.

5. Технологія колективного творчого виховання. Історія виникнення технології, мета та завдання, зміст і концептуальні положення.

6. Колективні творчі справи – основа технології колективного творчого виховання.

7. Методика організації колективних творчих справ в рамках технології колективного творчого виховання.

8. Суть та концептуальні положення технології колективного творчого виховання.

9. Технологія формування творчої особистості у навчально-виховному процесі початкової школи. Сутність та специфіка.

10. Проектні технології у виховному процесі сучасної початкової школи.

11. Технологія “ситуація успіху” у навчально-виховному процесі початкової школи.

12. Технологія виховання соціальної активності молодших школярів.

13. Пізнавальні колективні творчі справи – важлива складова технології колективного творчого виховання.

14. Соціально-орієнтовані колективні творчі справи – важлива складова технології колективного творчого виховання.

15. Художньо-естетичні та етичні колективні творчі справи - важлива складова технології колективного творчого виховання.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1.Анісімова Т.Оцінювання проектної діяльності учнів//Директор школи.-2008.-№45.-С.37-40.

2.Артисюк І.Застосування методу проектів в початковій школі//Початкова освіта.-2011 .-№27.-С.-3-4, 24-26.

3. Бех І.Д., Кириленко С.В. та ін. Колективні творчі справи в системі організації виховної роботи //Позакласний час.-2008.-№7.-С.21-27.

4. Біда С. Створення ситуації успіху у навчально-виховному процесі //Початкова школа.-2007.-№2.-С. 1-3.

5. Бондар Л. Проект у виховному процесі гімназії //Директор школи.-2008.-№45.-С.34-35.

6. 'Татаренко Т. "Хотіла б я піснею стати..." Леся Українка//Початкова освіта.-201 1 .-№27.-С.-27-29.

7. Дараган Т. Комунікативна компетентність.// Початкова освіта.-2011.№24.-С. 19-20.

8. Дерев'янко М., Данильченко О. Створення ситуації успіху в початковій школі. //Сільська школа України.-2007.-№9.-С. 19-22.

9. Дяченко Н.І.Сучасні виховні технології в системі роботи класного керівника//Класному керівникові все для роботи.-2010.-№1.-С.4-10.

10.Иванов И.П.Педагогика коллективных творческих дел.:К. "Освита", 1992.-95 с.

11.Иванов И.П . Воспитывать коллективистов.:М, "Педагогика", 1982.-79 с.

12.Иванов И.П. Энциклопедия КТД. - М, 1989.

13.Караковський В.Комунарство - технологія високої романтики // Завуч.-2001.-№27.-С.5-6.

14.Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. - К.: Вища школа, 1997.

15.Кезікова О. Хліб-усьому голова. Проект-екскурсія //Початкова освіта.-2010.-№ 16.-С. 115-16.

16.Міщенко О.Природа навколо нас. Проект-екскурсія //Початкова освіта.-2010.-№16.-С. 10-11.

17. Освітні технології. За загальною редакцією О.М.Пєхоти.- К,2001 .-255с.

19.Полєєва Г. Формування екологічної свідомості //Початкова освіта.-2011.-№27.-С.-36-39.

21.Татаринова Н. Значення води в житті людини. Проект-екскурсія //Початкова освіта.-2010.-№ 16.-С. 13-15.

22.Черномазюк В. "Вишня - улюблениця українського народу" //Початкова освіта.-201 1.-№27.-С.-29-33.

23. Шемет Л. Видатні українці. Проект-екскурсія //Початкова освіта.-
2010.-№іб.-С.17-18.

24.Бежан І. Чернівці від "А" до "Я". Проект-екскурсія /Початкова
освіта.-2010.-№16.-С. 19-23.

25.Галимова Н. Чернігівські легенди: вигадка чи реальність? Проект-екскурсія //Початкова освіта.-2010.-№16.-С.24-26.

26.Чмиренко Н. Світ казковий і правдивий. Проект-екскурсія
/71 Початкова освіта.-2010.-№16.-С.26-28.

27.Онопрієнко О. Метод проектів. Анотація педагогічної думки II
Початкова освіта. - 2008. - №4. - Вкладка.

28.Дробот Н.В.Проектна діяльність у роботі класного керівника
//Класному керівнику усе для роботи. - 2009. -№12. — С. 2 — 10.

29.Сорока Г.І., Черновол-Ткаченко Р.І. Виховна система класу як спосіб організації його життєдіяльності // Позакласний час.-2004.-№7-8.-С1926.

30.Дем'янюк Т.Д. Організація виховного процесу в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі. Науково-методичний посібник.-Суми, ГОВ Видавництво "Антей",2006.-382 с.

31.Бех І.Д. Виховання особистості.- К,2008.- 840с.

32.Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології.-К.2004.-61 5с.

33.Вершинін В. Особистісно зорієнтоване виховання — виховання,
орієнтоване особистістю? //Відкритий урок.-2006.-№10.-С.57-66.
Виховні технології/ Упоряд. В.Варава,В.Зоц.-К.: Ред. загальнопедагогічних
іазет,2004.-120с.

34.Шевченко Т.І. Модель виховної системи класу "Серце в долонях"/'/Класному керівнику усе для роботи.-2009.-№10.-С.10-14.

35.Біличенко Н.Г. Модель виховної роботи в школі //Позакласний час-2005.-№1.-С.30-32.

36.Кириленко С., Горлач Т.Становлення особистісної зрілості та життєвої компетенції учня школи 1 ступеня// Початкова школа.-2006.-№7.-С.44-47.

37. Кириленко С,Горлач Т.Виховання загальнолюдських цінностей свідомої дисципліни та культури поведінки учнів// Початкова школа.-2006.-№10.-С.44-46.

38.Кириленко С, Горлач Т. Виховання особистості через створення оптимального середовища // Початкова школа.-2006.-№5.- С.30-33, №6.-С42-46.

39.Кириленко С, Горлач Т.Впровадження особистісно зорієнтованої системи виховання як важливий засіб формування класу-родини // Початкова школа.-2006.-№3.-С.48-51.

40. Кириленко С, Горлач Т. Виховна система "Я - особистість"/,'
1 Іочаткова школа.-2006.-№4.-С.47-52.

41.Кириленко С, Горлач Т. Програма "Чотирьох азбук" // Початкова
школа.-2006.- №8 .- С.32-36.

42.Гусак В.М. Моделювання виховної системи класу//Класному керівнику усе для роботи.-2010.-№9.-С.23-25.

43.Кудикіна Н. Ігрова діяльність у початковій освіті // Відкритий урок 2()06.-№3.-С.27-32.

44.Кудикіна Н.Психологія та педагогіка гри // Відкритий урок.-2006.-№3.-С. 32-49.

45. Кукушин В. Ігрові технології на уроках //Відкритий урок.-2006.- №6.-СЗ-9.

46.Дейч Олена. Ігрова діяльність у вихованні культури поведінки молодших школярів// Початкова школа.-2000.-№7.- С.37-38.

47.Масол Л. Ігрові художньо-педагогічні технології у процесі викладання інтегрованого курсу "Мистецтво" //Початкова школа.-2007.-№ І .-С.46-54.

48.Мамчур І. Теорія гри та її пізнавальні можливості // Рідна школа. -20()3.-№6.-С.61-63.

49.Порубльова В. Ігрові технології у навчальному процесі//Сучасна школа України.-201 1 .-№ 10.-С.253 І.

50.Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій. Навчальний посібник. За ред.академіка АПН України І.А.Зязюна професора О.М.Пєхоти.- Київ, "Видавництво А.С.К.".-2003.-38с.

51.Говорунова Н. Республіка Сонячна. Дитяча громадська організація //Сучасна школа У країни. -2009. -№3.-С. 81-83.

52. Гончарова Т. Дитячі громадські організації — на захисті прав та інтересів дітей //Початкова школа.-2000.-№8.-С. 11-16.

53.0хрімчук Р. Дитячі громадські об'єднання в Україні: їх виховні можливості та пропозиції школі//Початкова школа.-2005.-№7.-С.47-50.

54.Охрімчук Р. Новий життєвий простір дитячого руху //Початкова шко;іа.-2003.-№8.-С.14-16.

55.Практикум з педагогіки. За заг.ред. Дубасенюк О. та Іванченка А. К. 1996.- 430с. (С.352-362).

56.Чорна Ю.М. Країна Бджолярія (3 досвіду Маківського НВК)// Розкажіть онуку.-2005.-№ 16.-С.75-78.

57.Шелестова Л.Дитяче об'єднання: можливості впливу на особистісне с гановлення II Рідна школа.-2006.-№2.-С.20-22.

58.Юхно Л.О. Презентація дитячої організації "Семицвіт" //Рідна школа.-2005.-№16.-С.84-85.

59.Макрідіна Л.Технологія ТРВЗ - сучасна технологія навчання творчості. //Завуч.-2004.-№34.-С.6-7

60.Уфімцева С. Особливості творчого розвитку дошкільника і молодшого школяра //Рідна школа.-2006.-№2.-С.65-67.

61.Демченко І. Творчий розвиток молодших школярів засобами образотворчого мистецтва //Рідна школа.-2002.-№6.-С. 62-64.

62.Осадченко І. Проблема стимулювання творчої активності школярів //Рідна школа.-2001.-№1 1.-С.54-55.

63.Воропаєва Н. Умови розвитку творчих здібностей дитини //Початкова освіта.-2008.-№13.-С.15-16.

64.Перелигіна Л. Роль класного керівника в активізації творчих здібностей школярів // Класному керівнику усе для роботи .- 2009.-№4.- С.2-10.

65.Безверхня І . Розвиваємо здібності у грі // Початкова освіта.-2009.-С.24-27. (2 позакласних заняття з формування творчої особистості).

66.Кавун Т. Розвиток творчих здібностей учнів //Початкова освіта.-201 1.-№46.-С.21-22.

67.Башинська О. Створення ситуації успіху// Початкова освіта.-201 1 .-№24.-С.27-32.

68.Матвійчук В. Знову в гості кличе осінь//Початкова освіта.-201 1 .-№27.-С.-8-11.

69.Головань Н. Про права дитини//Початкова освіта.-201 1.-№27.-С.-12-14.

70. Соломонюк О. Подружися з книгою//Початкова освіта.-201 1.-№27. С-15-19.

71. Чорноіван О. Вода має бути чистою//Початкова освіта.-201 1.-№27.-
С-19-23.

72.Рубан Л. "Птахи — це пісня і політ" //Початкова освіта.-201 1.-№27.-

73.Казакевич О.Зберегти і розвинути талант //Початкова освіта.-201 1 .-№7.-С.З.

74.Кацинська Л. Виховний процес в сучасній школі. - Рівне, 1997.Дата добавления: 2015-08-31; просмотров: 1895. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.006 сек.) русская версия | украинская версия