Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Інтегрований урок як одна з нетрадиційних форм організації навчання молодших школярів
Мета інтегрованих уроків — формування в учнів цілісного світогляду про навколишній світ; активізація їхньої пізнавальної діяльності; підвищення якості засвоєння сприйнятого матеріалу; створення творчої атмосфери в дитячому колективі; виявлення у школярів здібностей та їх особливостей; формування навичок самостійної роботи з додатковою літературою, таблицями, опорними схемами; підвищення інтересу до матеріалу, що вивчається; ефективна реалізація розвивально-виховної функції навчання. Такі уроки ґрунтуються на міцних міжпредметних зв’язках, що дає можливість довести цілісність освіти, розвивати на новому якісному рівні творче мислення, інтелект та емоційні образні почуття дітей молодшого шкільного віку.

Аналіз чинної програми для початкової школи дозволяє зробити висновок, що всі предмети початкової ланки мають своєрідний інтеграційний потенціал, і в межах свого власного змісту містять потенційні можливості для комплексної взаємодії на особистість учня.

Успішне вивчення школярами одного предмета залежить від наявності у них певної бази знань і умінь. Ізольоване викладання теми на базі одного предмета нерідко є шкідливим, недостатнім, адже ми все чіткіше розуміємо, що світ єдиний, він має багато внутрішніх зв’язків, у тому числі не можна торкатися жодного важливого питання, не поставивши при цьому багатьох інших. У подібних випадках необхідними є порівняння, зіставлення, а це також є основою для інтеграції. Під час детального вивчення програм із різних предметів, ми помічаємо, що є чимало «перехресних», подібних тем, загальних проблем і питань. Нерідко вивчаються одні й ті ж процеси та явища, розглядаються з різних позицій одні й ті ж об’єкти. Все це є «заявкою» на інтеграцію, хоча б за окремими темами.

Потребу у виникненні інтегрованих уроків можна пояснити наступними причинами:

1. Наявність інтегрованих процесів у всіх сферах людської діяльності.

2. Природна потреба молодших школярів цілісно пізнавати навколишній світ (простір, об’ємні форми, фарби, час в уяві дітей молодшого шкільного віку тісно пов’язані між собою.)

3. Створення сприятливих умов для реалізації особистісно орієнтованого та розвивального навчання. «Система освіти має змінитися таким чином, щоб дитина стала тим сонцем, навколо якого обертаються всі освітні засоби, тим радіусом, який визначає розмір усього кола шкільного життя».

4. Необхідність позбавлення перевантаження учнів.

5. Усунення дублювання навчального матеріалу.

6. Поглиблене всебічне вивчення конкретних предметів, фактів, явищ.

7. Скорочення кількості навчальних годин протягом тижня, вилучення їх для предметів розвивально-виховного циклу.

8. Впровадження результатів творчих пошуків учителів у практику.

Ознаки інтегрованого уроку:

ü цє урок, що пов’язує конкретні та перспективні завдання інтегрованого курсу, тому що є його складовою частиною;

ü якщо проводити інтегрований урок один із певної теми, він розв’язує коло завдань, що можна виконати тільки завдяки інтегруванню.

Але в будь-якому випадку інтегрований урок не може бути ізольованим, «випадати з теми». Він повинен бути органічно сполучуваним із попереднім та наступним уроками, бути складовою всього навчально-виховного процесу.

Беручи до уваги все сказане вище, можливо виділити фактори, що сприяють активній розумовій діяльності в процесі інтегрування навчальних предметів:

• гармонійне сполучення предметів для інтеграції;

• виважений вибір змісту, методів, прийомів, враховуючи вікові особливості дітей;

• адекватність дій учителя та його вихованців.

Варіанти інтегрованих уроків є різноманітними. Можна зінтегрувати не тільки 2, але й навіть 3,4,5 предметів на одному або декількох уроках. Але не потрібно забувати, що в основі інтегрованих уроків повинна бути близькість змісту основних тем різних предметів, їх гармонійне комплексне взаємопроникнення.

 

Перелік питань до комплексного кваліфікаційного екзамену з курсу “Інтегроване вивчення навчальних предметів галузі “Мистецтво

1. Охарактеризувати Державний стандарт загальної середньої освіти та його освітню галузь «Мистецтво».

2. Охарактеризувати основні рівні художньої освіти та навчальні заклади, що займаються художньою освітою (за Б.Немемським).

3. Поняття «інтеграція» в сучасній педагогічній науці.

4. Інтегрований урок як одна з нетрадиційних форм організації навчання молодших школярів.

5. Розробити фрагмент інтегрованого уроку образотворчого мистецтва з предметами естетичного циклу або іншими шкільними дисциплінами (за вибором).

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Коновець С.В. Підготовка вчителя образотворчого мистецтва. - Рівне. - 2002.

2. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе. Учебник. 3-є изд., перераб. и доп. М.: Агар, 1998.-336с, ил.

3. Навчальні програми для загальноосвітніх навч. закл. із навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 245-269 с.

4. Навчальні програми для загальноосвітніх навч. закл. із навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 245-269 с.

5. Ничкало О А. Мистецтвознавство: Короткий тлумачний словник. - К.: Либідь, 1999. - 208с. -Укр. і рос. мовами.

6. Рудницька О.П. Основи викладання мистецьких дисциплін. - К.: Основи викладання мистецьких дисциплін. За загальною редакцією О.П. Рудницької. - К.: АТЗТ "Експрес-об'ява", 1998.

7. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна і мистецька. - К., 2002.

8. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика преподавания в начальной школе: Учеб. пособие для студентов пед. вузов. - М.: Издательский центр «Академия», 1999. - 368с, 12 л. ил.

9. Чекіна О. Ю. Інтегровані уроки у початковій школі. – 2-ге вид. – Х.: Вид. Група “Основа”, 2008. – 192 с. – (Серія: “Педагогічні інновації.Майстерня”).

 Дата добавления: 2015-08-31; просмотров: 2057. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия