Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ
з курсу «Страхові послуги»

 

1. Страхова послуга як специфічний товар. Ознаки, що характеризують страхову послугу.

2. Канали реалізації страхових послуг та їх характеристика.

3. Прямий продаж страхових послуг: переваги і недоліки.

4. Продаж страхових послуг через страхових посередників: переваги і недоліки.

5. Права і обов’язки страхових посередників.

6. Вимоги законодавства України до страхових посередників.

7. Страхові агенти та їхні функції. Система генеральних агентств.

8. Страхові брокери та їхні функції.

9. Контроль з боку страхових компаній та держави за наданням страхових послуг.

10. Страхова угода та її основні етапи.

11. Заява про страхування: форма подання, зміст, значення.

12. Андеррайтинг: поняття, сутність, роль у формуванні збалансованого страхового портфеля.

13. Договір страхування та його зміст, взаємозв`язок з Правилами страхування.

14. Договір страхування і страховий поліс: співвідношення між ними. Страховий сертифікат. Генеральний поліс. Порядок укладення договору страхування.

15. Права і обов’язки сторін страхової угоди.

16. Страховий поліс як форма договору страхування: зміст, зв’язок з правилами страхування.

17. Процес врегулювання претензій страхувальників та його завдання. Виплата страхового відшкодування.

18. Дії страхувальника при настанні страхової події.

19. Дії страховика щодо розслідування характеру і розмірів збитків.

20. Аварійний комісар: поняття, функції. Організація діяльності аварійних комісарів в Україні.

21. Страховий акт: зміст, порядок складення.

22. Порядок виплати страхового відшкодування (страхових сум).

23. Системи страхового забезпечення та їх сутність.

24. Особисте страхування: зміст, значення в забезпеченні страховим захистом громадян.

25. Необхідність і сутність страхування життя . Види страхування.

26. Таблиця смертності: призначення, зміст, порядок складання.

27. Типи страхування життя, їх характеристика.

28. Змішане страхування життя: порядок укладення договорів страхування, обчислення і сплати страхових платежів, визначення страхових і викупних сум, порядок їх виплати.

29. Страхування до вступу в шлюб: порядок укладення договорів страхування, обчислення і сплати страхових платежів, визначення страхових і викупних сум, порядок їх виплати.

30. Страхування життя дітей: порядок укладення договорів страхування, обчислення і сплати страхових платежів, визначення страхових і викупних сум, порядок їх виплати.

31. Довічне страхування: порядок укладення договорів страхування, обчислення і сплати страхових платежів, визначення страхових і викупних сум, порядок їх виплати.

32. Страхування пенсій: необхідність, сутність.

33. Страхування ренти: необхідність, сутність. Види ануїтетів.

34. Економічна необхідність і значення страхування громадян від нещасних випадків.

35. Обов’язкове страхування громадян від нещасних випадків: необхідність, види страхування.

36. Добровільне страхування громадян від нещасних випадків: необхідність, види страхування.

37. Індивідуальне і колективне страхування громадян від нещасних випадків та його сутність.

38. Обов’язкове особисте страхування громадян від нещасних випадків на транспорті.

39. Обов’язкове страхування ризикових професій народного господарства від нещасних випадків.

40. Медичне страхування: необхідність і сутність. Суб’єкти медичного страхування та взаємовідносини між ними.

41. Обов’язкова форма медичного страхування та її сутність.

42. Добровільна форма медичного страхування та її сутність.

43. Медичне страхування громадян, що виїздять за кордон (Асистанс).

44. Зміст поняття “підприємницькі ризики”. Форми і види страхування.

45. Види полісів страхування майна від вогню та їх особливості. Страхування майна від вогню та інших небезпек.

46. Страхування від перерв у виробництві внаслідок знищення або пошкодження застрахованого майна.

47. Страхування ризиків впровадження нової техніки і технології.

48. Страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції, що виробляється.

49. Страхування відповідальності роботодавця.

50. Страхування відповідальності товаровиробників за забруднення навколишнього середовища.

51. Економічна необхідність і сучасний стан сільськогосподарського страхування.

52. Страхування урожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень.

53. Страхування тварин сільськогосподарських підприємств.

54. Страхування будівель та іншого майна сільськогосподарських підприємств.

55. Економічна необхідність, сутність та розвиток страхування технічних ризиків.

56. Страхування будівельно-монтажних ризиків.

57. Страхування машин від поломок.

58. Страхування електронної техніки.

59. Сутність та економічний зміст страхування кредитних ризиків.

60. Кредитні ризики та їх характеристика.

61. Організаційні форми страхування кредитів та їх характеристика.

62. Страхування товарних кредитів.

63. Страхування споживчих кредитів.

64. Страхування заставного майна.

65. Страхування експортних кредитів.

66. Страхування ризику непогашення кредиту.

67. Страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту.

68. Страхування фінансових (банківських) гарантій.

69. Страхування депозитів.

70. Сутність та економічний зміст страхування фінансових ризиків.

71. Поняття автотранспортного страхування. Види страхування. Розвиток системи автотранспортного страхування.

72. Страхування автотранспортних засобів та основні умови його проведення.

73. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів.

74. Обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в Україні: організаційні основи.

75. Типи і види договорів обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів в Україні.

76. Основні умови обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів в Україні.

77. Страхування вантажів, що перевозяться автомобільним транспортом.

78. Економічна необхідність і особливості страхування морських ризиків.

79. Страхування морських суден.

80. Страхування відповідальності власників суден перед третіми особами за забруднення державних територіальних вод.

81. Страхування вантажів, що перевозяться морським транспортом.

82. Необхідність та особливості страхування авіаційних ризиків. Види страхування.

83. Авіаційний поліс Ллойда.

84. Основні умови страхування повітряних суден Україні.

85. Страхування відповідальності власників повітряних суден.

86. Страховий захист громадян від нещасних випадків на повітряному транспорті.

87. Необхідність і розвиток страхування майна громадян. Види страхування.

88. Страхування будівель і домашнього майна громадян.

89. Страхування тварин, що належать громадянам.

90. Страхування відповідальності громадян. Форми та види страхування.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 919. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.082 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7