Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ


 

Зміст самостійної роботи Форма контролю
Тема 1. Страхові послуги і особливості їх реалізації 1.1. Система страхових послуг та еволюція їх розвитку. 1.2. Сутність страхової послуги як товару на страховому ринку. 1.3. Дослідження попиту на страхові послуги. 1.4. Особливості реалізації страхових послуг. 1.5. Реклама в страхуванні та її особливості. 1.6. Контроль за реалізацією страхових послуг. Реферат
Тема 2. Порядок укладання та ведення страхової угоди 2.1. Договір страхування : зміст , порівняльний аналіз договорів з одного виду страхування двох страхових компаній. 2.2. Особливості андеррайтингу при укладанні різних видів договорів страхування. 2.3. Роль аварійного комісара в розслідуванні збитків. 2.4. Вимоги до аварійного комісара. 2.5.Організація роботи страховика по обслуговуванню договорів страхування. Реферат
Тема 3. Страхування життя та пенсій 3.1. Передумови виникнення страхування життя. 3.2. Виникнення та розвиток страхування життя в Україні. 3.3. Асортимент послуг із страхування життя, що пропонуються на українському страховому ринку. 3.4. Особливості страхування життя як сегменту страхового ринку. 3.5. Страховий захист життя осіб літнього віку в Україні. 3.6. Страхування додаткової пенсії: виникнення, сутність, значення. 3.7. Особливості визначення плати за страхову послугу у страхуванні життя. 3.8. Особливості діяльності страховиків у страхуванні життя. Реферат
Тема 4. Страхування від нещасних випадків 4.1. Передумови виникнення та розвиток страхування від нещасних випадків. 4.2. Виникнення та розвиток страхування від нещасних випадків в Україні. 4.3. Порівняльна характеристика форм страхування від нещасних випадків. 4.4. Розвиток обов’язкового страхування від нещасних випадків в Україні. 4.5. Розвиток добровільного страхування від нещасних випадків в Україні. 4.6. Особливості тарифікації у страхуванні від нещасних випадків. Реферат
Тема 5. Медичне страхування 5.1. Історія виникнення медичного страхування в Україні. 5.2. Обґрунтування необхідності медичного страхування в Україні. 5.3. Порівняльна характеристика форм медичного страхування. 5.4. Програми добровільного медичного страхування та їх особливості. 5.5. Оцінка сучасного розвитку медичного страхування в Україні. 5.6. Роль асистанських компаній в медичному страхуванні. Реферат
Тема 6. Страхування підприємницьких ризиків 6.1. Поняття “страхування підприємницьких ризиків”. Критична оцінка різних точок зору. 6.2. Виникнення страхування майна від вогню. 6.3. Договори страхування майна від вогню та їх особливості. 6.4. Особливості взаємовідносин суб’єктів страхування при страхуванні майна від вогню та інших небезпек. 6.5. Страхування на випадок втрати доходу (прибутку). 6.6. Страхування відповідальності підприємств за забруднення довкілля: передумови виникнення, особливості. 6.7. Сучасний стан страхування підприємницьких ризиків в Україні та його оцінка. Реферат
Тема 7. Сільськогосподарське страхування 7.1. Розвиток сільськогосподарського страхування в умовах монополії держави на ведення страхування. 7.2. Обов’язкова форма страхування в сільському господарстві України: необхідність, сутність та проблеми розвитку. 7.3. Добровільна форма страхування в сільському господарстві України: необхідність, сутність. 7.4. Страхування урожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень та його роль у забезпеченні страховим захистом сільського товаровиробника. 7.5. Система страхового захисту в сільському господарстві: сутність, значення. 7.6. Сучасний стан і напрямки розвитку сільськогосподарського страхування в Україні. 7.7. Види страхування майна сільськогосподарських підприємств в Україні: сучасний стан. Реферат
Тема 8. Страхування технічних ризиків 8.1. Передумови виникнення і розвиток страхування технічних ризиків. 8.2. Світовий досвід страхування технічних ризиків та його оцінка. 8.3. Сучасний стан страхування технічних ризиків в Україні. 8.4. Поняття “технічні ризики” та особливості їх страхування. 8.5. Страховики технічних ризиків на страховому ринку України. Реферат
Тема 9. Страхування фінансово-кредитних ризиків 9.1. Поняття “страхування фінансово-кредитних ризиків”. Критична оцінка різних точок зору. 9.2. Класифікація видів страхування фінансово-кредитних ризиків. 9.3. Фінансові ризики та оцінка можливості їх страхування. 9.4. Страхування депозитів. 9.5. Страхування біржових ризиків. 9.6. Страхування ризиків впровадження нової техніки і технології. 9.7. Сучасний стан страхування фінансово-кредитних ризиків в Україні. Реферат
Тема 10. Автотранспортне страхування 10.1. Етапи розвитку автотранспортного страхування та їх характеристика. 10.2. Роль аварійних комісарів у відшкодуванні збитків в автотранспортному страхуванні. 10.3. Ризики в автотранспортному страхуванні та їх оцінка. 10.4. Особливості страхування вантажів в автотранспортному страхуванні. 10.5. Внутрішнє страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів в Україні: стан, проблеми. 10.6. Система “Зелена картка”: порядок відшкодування збитків. Реферат
Тема 11. Морське страхування 11.1. Виникнення та етапи розвитку морського страхування. 11.2. Історія розвитку морського страхування в Україні. 11.3. Сучасний стан морського страхування в Україні. 11.4. Умови страхування морських суден. 11.5. Особливості страхування відповідальності в морському страхуванні. 11.6. Клуби морського страхування: виникнення, сучасний стан. 11.7. Страхування від нещасних випадків на морському транспорті. 11.8. Роль перестрахування в забезпеченні фінансової сталості страховиків в морському страхуванні. Реферат
Тема 12. Авіаційне і космічне страхування 12.1. Виникнення авіаційного страхування. 12.2. Ризики в авіаційному страхуванні та їх оцінка. 12.3. Роль перестрахування в забезпеченні фінансової сталості страховиків в авіаційному і космічному страхуванні. 12.4. Сучасний стан авіаційного страхування в Україні. 12.5. Сучасний стан космічного страхування в Україні. 12.6. Об’єднання страховиків в авіаційному і космічному страхуванні та їх значення. 12.7. Страхуванні відповідальності в авіаційному страхуванні та його сутність. 12.8. Страхування відповідальності в космічному страхуванні . 12.9. Особливості взаємовідносин страховика і страхувальника при страхуванні космічних ризиків. Реферат
Тема 13. Страхування майна і відповідальності громадян 13.1. Еволюція розвитку форм страхування майна і відповідальності громадян в Україні. 13.2. Особливості оцінки об’єктів страхування майна громадян. 13.3. Оцінка сучасного стану страхування майна і відповідальності громадян в Україні. 13.4. Проблеми і перспективи розвитку страхування відповідальності громадян в Україні. 13.5. Напрямки підвищення зацікавленості громадян у страхуванні майна і відповідальності. РефератДата добавления: 2015-09-18; просмотров: 1261. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ, И МЕТОДЫ СНИЖЕНИИ СКОРОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ Кроме названных причин разрушений и износов, знание которых можно использовать в системе технического обслуживания и ремонта машин для повышения их долговечности, немаловажное значение имеют знания о причинах разрушения деталей в результате старения...

Различие эмпиризма и рационализма Родоначальником эмпиризма стал английский философ Ф. Бэкон. Основной тезис эмпиризма гласит: в разуме нет ничего такого...

Индекс гингивита (PMA) (Schour, Massler, 1948) Для оценки тяжести гингивита (а в последующем и ре­гистрации динамики процесса) используют папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА)...

Тема: Изучение приспособленности организмов к среде обитания Цель:выяснить механизм образования приспособлений к среде обитания и их относительный характер, сделать вывод о том, что приспособленность – результат действия естественного отбора...

Тема: Изучение фенотипов местных сортов растений Цель: расширить знания о задачах современной селекции. Оборудование:пакетики семян различных сортов томатов...

Тема: Составление цепи питания Цель: расширить знания о биотических факторах среды. Оборудование:гербарные растения...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия