Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

МОРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ.


1. Необхідність, сутність і значення морського страхування.

2. Особливості організації морського страхування.

3. Страхування суден.

4. Страхування вантажів.

5. Страхування відповідальності судновласників.

Джерела та рекомендована література:

1. Вовчак О.Д., Завійська О.І. Страхові послуги: Навчальний посібник. Львів: Видавництво «Компакт-ЛВ», 2005. – 656с.

2. Говорушко Т. А. Страхові послуги. Підручник. – К.: Центр учбової літератури. - 2011. – 376 с.

3. Говорушко Т. А. Страхові послуги: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005, – С 150–190, 252– 308.

4. Дедиков С. В. Важный страховой институт (абандон) // Финансы. – 2005. – № 11. – С 51–55.

5. Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 p. № 176/96-ВР.

6. Комаха А. Приговор синоптика // Бизнес. – 2004. – № 21. – С. 50–51.

7. Морское страхование в Украине / Под. ред. В. Ю. Крука / Морское страховое бюро Украины. – Одесса: Латстар, 2001. – 276 с.

8. Ратна В. Мотор не тягне // Контракти. – 2005. – № 9. – С. 26–27.

9. Ратна В. Фондування ризиків//Контракти. – 2004. – № 30. – С. 18.

10. Страхові послуги: Підручник / С.С. Осадець, Т.М. Артюр, О.О. Гаманкова та ін. Кер. авт.кол. й наук. ред. проф. С.С. Осадець і доц.. Т.М. Артюх – К.: КНЕУ, 2007. – 464 с.

11. Таркуцяк А.О. Страхові послуги. К.-: Вид-во Європ. Ун-та, 2003.-584 с.

12. Яворська Т.В. Страхові послуги: Навч.посібник. – К.: знання, 2008. – 350 с.

 

Термінологічний словник:

Абандон – відмова страхувальника судна або вантажу від усіх прав власності на застрахований об’єкт на користь страховика за умови отримання від останнього усього належного страхового відшкодування.

Аварія загальна – в морському праві це збитки, понесені внаслідок розумно і доцільно проведених витрат з метою врятування судна, фрахту і вантажу, що перевозиться, від загальної для них небезпеки. Збитки, що становлять Загальну аварію, розподіляються пропорційно вартості судна, фрахту і вантажу.

Аварія часткова – ненавмисний збиток, завданий судну або вантажу, що пов’язаний з їхнім пошкодженням.

Збитки за частковою аварією несе той, хто їх зазнав або той, на кого припадає відповідальність за них.

Генеральний поліс – угода при страхуванні вантажів на певний термін, згідно з якою вважаються застрахованими усі вантажі, які страхувальник отримує або відправляє протягом визначеного у Генеральному полісі терміну.

Диспаша – розрахунок витрат, пов’язаних із Загальною аварією, який складає диспашер. Диспаша містить докладний опис причин Загальної аварії, збитків, а також розподіл їх між учасниками морського перевезення. Виконується на підставі заяви заінтересованої особи і висновку диспашера про визнання аварії загальною.

Диспашер (аджастер) – фахівець у галузі морського права, який здійснює розрахунки з розподілу витрат за Загальною аварією між судном, вантажем і фрахтом.

Сюрвейєр – експерт, агент страховика, який здійснює огляд судна, вантажів та іншого майна, що приймається на страхування. На підставі вис­новку сюрвейєра страховик приймає рішення про укладення договору страхування.

Фрахт – плата за перевезення судном вантажу і пасажирів.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Проблеми страхового захисту життя і здоров’я пасажирів на внутрішньому морському транспорті в Україні.

2. Порівняльний аналіз умов страхування вантажів двох стра­хових компаній за вибором студента.

3. Аналіз причин, які обумовлюють той факт, що морське страхування в Україні почало розвиватися лише останнім часом.

4. Вибір страхувальником варіанта страхового покриття при страхуванні морських суден (обгрунтований коментар).

5. Організаційні та інші перешкоди розвитку морського страхування в Україні.

Теми рефератів:

1. Стан і розвиток морського страхування в Україні.

2. Роль Лондонського Ллойда в інформаційному забезпеченні світового ринку морського страхування.

3. Характеристика п’яти базових принципів морського страхування згідно з нормами британського морського права.

4. Стан і розвиток страхування вантажів в Україні.

5. Стан і розвиток страхування відповідальності судновласників і перевізників в Україні.

6. Характеристика основних видів небезпек при страхуванні морських суден.

7. Характеристика основних видів небезпек при страхуванні вантажів, що перевозяться морем.

8. Огляд основних видів страхування відповідальності судновласників.

Семінар на самостійне вивчення:Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 1667. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Методы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия   Содержанием анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия является глубокое и всестороннее изучение экономической информации о функционировании анализируемого субъекта хозяйствования с целью принятия оптимальных управленческих...

Образование соседних чисел Фрагмент: Программная задача: показать образование числа 4 и числа 3 друг из друга...

Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Различие эмпиризма и рационализма Родоначальником эмпиризма стал английский философ Ф. Бэкон. Основной тезис эмпиризма гласит: в разуме нет ничего такого...

Индекс гингивита (PMA) (Schour, Massler, 1948) Для оценки тяжести гингивита (а в последующем и ре­гистрации динамики процесса) используют папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА)...

Методика исследования периферических лимфатических узлов. Исследование периферических лимфатических узлов производится с помощью осмотра и пальпации...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия