Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ.


1. Економічна необхідність і сучасний стан сільськогосподарського страхування.

2. Страхування урожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень.

3. Страхування тварин сільськогосподарських підприємств.

4. Страхування будівель та іншого майна сільськогосподарських підприємств.

Джерела та рекомендована література:

1. Вовчак О.Д., Завійська О.І. Страхові послуги: Навчальний посібник. Львів: Видавництво «Компакт-ЛВ», 2005. – 656с.

2. Говорушко Т. А. Страхові послуги. Підручник. – К.: Центр учбової літератури. - 2011. – 376 с.

3. Говорушко Т. А. Страхові послуги: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005, – С 150–190, 252– 308.

4. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" від 4 жовтня 2001 p. № 2745- IIІ.

5. Коваленко К. Держава не використовує аграрне страхування // Україна Business. – 2006. – № 26. – С. 3.

6. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку і правил проведення обов'язкового страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності" від 11 липня 2002 р. № 1000.

7. Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою/ Верховна Рада України; Закон від 09.02.2012 № 4391-VI // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/

8. Ратна В. Злакові ризики // Контракти. – 2004. – № 17. – С. 22.

9. Свістунов О. Роль страхування в управлінні ризиками сільського господарства в Україні та напрями підвищення його ефективності//Економіка України. – 2006. – № 1. – С. 66–70.

10. Страхові послуги: Підручник / С.С. Осадець, Т.М. Артюр, О.О. Гаманкова та ін. Кер. авт.кол. й наук. ред. проф. С.С. Осадець і доц.. Т.М. Артюх – К.: КНЕУ, 2007. – 464 с.

11. Таркуцяк А.О. Страхові послуги. К.-: Вид-во Європ. Ун-та, 2003.-584 с.

12. Яворська Т.В. Страхові послуги: Навч.посібник. – К.: знання, 2008. – 350 с.

13. Як страхують ризики сільгоспвиробників в Україні //Страхова справа. – 2004. – № 4. – С. 58–59.

14. Якубович В. Стан та перспективи розвитку страхування сільськогосподарських ризиків в Україні // Страхова справа. – 2003. – № 1. – c.88.

 

Термінологічний словник:

Акт страховий – документ, який складається страховою компанією при настанні страхового випадку і який є основою для виплати страхового відшкодування. В необхідних випадках до страхового акта додаються висновки компетентних органів, які підтверджують факт загибелі (пошкодження) майна та його причини: органів пожежного нагляду, ДАІ, ветеринар­ної служби тощо.

Забій тварин вимушений – застосовується при несприятливому прогнозі і здійснюється під контролем ветеринарного персоналу. Він розглядається як страховий випадок.

Загибель тварин – відбувається внаслідок стихійного лиха, нещасних випадків, пожежі, дії електричного струму, нападу хижих звірів. Є нас­лідком об’єктивних факторів, а тому, як правило, належить до страхових випадків.

Падіж тварин – відбувається, як правило, внаслідок несприятливого утримання і годування тварин, отруєнь та інших причин, а також хвороб. Страховим випадком є падіж від усіх або певних хвороб залежно від умов страхування тварин.

Хвороби рослин – бувають паразитарного та непаразитарного походження. Паразитарні захворювання викликаються живими рослинними організмами: грибками, бактеріями, вірусами. Непаразитарні хвороби пов’я­зані з несприятливими кліматичними або грунтовими умовами, а також механічними пошкодженнями рослин – поломки, пошкодження та ін.

Хвороби тварин інвазійні – паразитарні хвороби, збудниками яких є організми тваринного походження. Джерелом збудників хвороб в природі є хворі тварини, люди або паразитоносії, які виділяють в оточуюче середовище паразитів або їх яйця.

Хвороби тварин інфекційні– хвороби вірусного або мікробного походження, які можуть передаватися від хворої тварини до здорової, викликаючи в короткі проміжки часу масові захворювання, супроводжувані падіжом тварин або різким зниженням їх продуктивності, шляхом проник­нення інфекції в організм здорової тварини.

Шкідники рослин – комахи, які відрізняються за характером завданих пошкоджень. Комахи бувають гризучі (саранча, гусінь, метелики тощо) і ті, які смокчуть сік рослин (тля, медяниця та ін.).

Питання для самостійного опрацювання:

1. Проблеми і перспективи сільськогосподарського страхування в Україні.

2. Досвід сільськогосподарського страхування в зарубіжних країнах та можливості його використання в Україні.

Теми рефератів:

1. Виникнення і розвиток сільськогосподарського страхування в Україні.

2. Порівняльна характеристика форм страхування урожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень.

3. Страхування племінних тварин.

4. Оцінка сучасного стану сільськогосподарського страхування в Україні.

 

 

Семінар на самостійне вивчення:Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 861. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Алгоритм выполнения манипуляции Приемы наружного акушерского исследования. Приемы Леопольда – Левицкого. Цель...

ИГРЫ НА ТАКТИЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Методические рекомендации по проведению игр на тактильное взаимодействие...

Реформы П.А.Столыпина Сегодня уже никто не сомневается в том, что экономическая политика П...

Именные части речи, их общие и отличительные признаки Именные части речи в русском языке — это имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение...

Интуитивное мышление Мышление — это пси­хический процесс, обеспечивающий познание сущности предме­тов и явлений и самого субъекта...

Объект, субъект, предмет, цели и задачи управления персоналом Социальная система организации делится на две основные подсистемы: управляющую и управляемую...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.02 сек.) русская версия | украинская версия