Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ.
 

1. Економічна необхідність, сутність і значення страхового захисту громадян від нещасних випадків.

2. Обов’язкові види страхування від нещасних випадків та їх характеристика.

3. Добровільні види індивідуального страхування від не щасних випадків.

4. Колективна форма добровільного страхування від нещасних випадків. Види страхування.

5. Особливості роботи страхової компанії при проведенні страхування від нещасних випадків в обов’язковій і добровільній формах.

Джерела та рекомендована література:

1. FORINSURER Інтернет–журнал про страхування [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://for insurer.com/files/file00356

2. Вовчак О. Д., Завійська О. /. Страхові послуги: Навч. посіб. – Л.: Компакт - ЛВ, 2005. – С. 91–117.

3. Говорушко Т. А. Страхові послуги. Підручник. – К.: Центр учбової літератури. - 2011. – 376 с.

4. Говорушко Т.А. Страхові послуги: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 94–108.

5. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" від 4 жовтня 2001 p. № 2745-ІІІ.

6. Залєтов О. М„ Соболєв А. М., Бондар О. В. Страхування від нещасних випадків: Навч. посіб. – К.: Міжнародна агенція "BeeZone", 2003. – 352 с.

7. Залєтов О.М. Державне регулювання ринку страхування життя в Україні: Автореферат дисертації та здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук. – Київ, 2007. – С.20.

8. Ліга Страхових Організацій України Інтернет – журнал про страховий ринок України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uainsur.com

9. Мельников С, Коваленко Н. Министерский страховик // Инвестгазета. – 2006. – № 7. – С. 23.

10. Миколайчук М. Страхова медицина в Україні: актуальність та готовність до неї населення / Миколайчук М., Засадко В., Тищенко М. // Фінансові послуги. 2011. - Випуск 5-6. – С.15-18.

11. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті" № 959 від 14 серпня 1996 р. № 959.

12. Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті / Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 14.08.1996 № 959

13. Про затвердження Положення про порядок і умови обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) / Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення, Форма типового документа від 03.04.1995 № 232

14. Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного особистого страхування посадових осіб органів державної податкової служби / Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Умови від 03.06.1994 № 349

15. Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного страхування спортсменів вищих категорій/ Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Умови від 31.05.1995 № 378

16. Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного страхування державних виконавців/ Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Умови від 17.08.1998 № 1292

17. Про затвердження Порядку та умов обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, і переліку категорій медичних працівників та інших осіб, які підлягають обов'язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції / Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Перелік від 16.10.1998 № 1642

18. Рейтинг страхових компаній життя [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// for insurer.ua/

19. Романишин В. Над дорогами нашої країни витає смерть //Україна Business. – 2006. – № 37. – С.3.

20. Слюсаренко К.В. Страхування від нещасних випадків на виробництві: Автореферат дисертації та здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. – Київ, 2009 – С.20.

21. Страхові послуги: Підручник / С.С. Осадець, Т.М. Артюр, О.О. Гаманкова та ін. Кер. авт.кол. й наук. ред. проф. С.С. Осадець і доц.. Т.М. Артюх – К.: КНЕУ, 2007. – 464 с.

22. Страхування: Підручник / За ред. С.С. Осадець. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2002 – 599с.

23. Страхування: Підручник / Кер. авт. кол. і наук, ред. С. С. Осадець. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ 2002. – С. 216–230.

24. Таркуцяк А.О. Страхові послуги. К.-: Вид-во Європ. Ун-та, 2003.-584 с.

25. Шумелда Я.П. Страхування: Навч. посіб./ Шумелда Я.П. – К.: Міжнародна агенція « БІЗОН », 2007 – 31с.

26. Яворська Т.В. Страхові послуги: Навч.посібник. – К.: знання, 2008. – 350 с.

Термінологічний словник:

Непрацездатність – неможливість продовжувати свою професійну діяльність внаслідок медичного (захворювання, травма, допологова та післяпологова відпустка) і спеціальних протипоказань (карантин, догляд за хворим членом сім’ї).

Тимчасова непрацездатність – неможливість виконувати роботу про­тягом невеликого проміжку часу внаслідок погіршення стану здоров’я. Тимчасова непрацездатність поділяється на повну і часткову. Тривалість тимчасової непрацездатності обумовлюється діючим законодавством і визначається лікарем, висновок якого контролюється завідуючим відділенням і лікарсько-консультаційною комісією. Тимчасова непрацездатність підтверджується листком непрацездатності або довідкою лікувально-профілак­тичної установи.

Повна непрацездатність – характеризує стан людини, яка внаслідок травми або захворювання не може і не повинна виконувати роботу. Людина в такому стані потребує спеціального режиму.

Страхування від нещасних випадків – підгалузь особистого страхування. Це страхування проводиться з метою надання матеріальної допомоги застрахованим при настанні певних несприятливих наслідків нещасного випадку, що вплинули на їх життя і здоров’я. Страхування від нещасних випадків здебільшого короткострокове і проводиться в індивідуальній і колективній формі на добровільній та обов’язковій основі.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Проблеми і перспективи страхування від нещасних випадків в Україні.

2. Необхідність обов’язкового страхування від нещасних випадків.

Теми рефератів:

1. Виникнення страхування від нещасних випадків в Україні та його розвиток.

2. Оцінка сучасного стану страхування від нещасних випадків в Україні.

3. Страхування осіб літнього віку від нещасних випадків.

4. Оцінка ризику при укладенні договорів страхування від нещасних випадків.

 

 

Семінар 4 (продовження):

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ.

1. Економічна необхідність і значення медичного страхування.

2. Обов’язкова форма медичного страхування та її сутність.

3. Добровільна форма медичного страхування та її особливості.

4. Медичне страхування громадян, які від’їжджають за кордон (асистанс).

Джерела та рекомендована література:

1. Батужак М.І. Запровадження страхової медицини в Україні: проблеми, перспективи, зарубіжний досвід / М.І. Батужак, Л.А. Приступа. // Збірник статей та доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (14-15 травня 2009 р.). – Тернопіль, 2009. – Т.2. – С. 13-15;

2. Бовкун А. Медичне страхування дешевшає//Галицькі контракти. – 2003. – № 4.

3. Богусловський Є.І. Медичне страхування в Україні: проблеми та перспективи / Є.І. Богусловський, Ю.С. Шибалкіна // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2009. – № 4(39). – С. 83-86.

4. Богута Н. Добровольно, но очень дорого // Эксперт.– 2006. – № 13. – С. 40–45.

5. Бортнік С.В. Запровадження обов’язкового медичного страхування в Україні / С.В. Бортнік. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua

6. Вовчак О. Д., Завійська О. І. Страхові послуги: Навч. посіб. – Л.: Компакт - ЛВ, 2005. – С. 118–130.

7. Гвозденко А. А, Страхование в туризме: Учеб. пособ. / А. А. Гвозденко. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 256 с.

8. Говорушко Т. А, Страхові послуги: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 109–130.

9. Говорушко Т. А. Страхові послуги. Підручник. – К.: Центр учбової літератури. - 2011. – 376 с.

10. Говорушко Т.А. Страхові послуги. Навч.посіб. К.: Центр навчальної літератури, 2005.- 400с.

11. Губар О. Медичне страхування у країнах Європейського Союзу // Фінанси України. – 2003. – № 7. – С. 130–136.

12. Гуменюк В. В. Страхування діяльності туристичних підприємств // Фінанси України. – 2004. – № 4. – С. 128– 135.

13. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" від 4 жовтня 2001 р. № 2745-ІП.

14. Закон України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" від 21 січня 1994 р. № 3857-ХП.

15. Закон України "Про туризм" зі змінами та доповненнями від 15 вересня 1995 p. № 324/95-ВР.

16. Поліщук М. Закон "Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування" не вирішить проблем галузі охорони здоров'я // Україна Business. – 2003. – № 39. – С. 4–5.

17. Постанова Кабінету Міністрів України "Про правила в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію" від 29 грудня 1995 р. № 1074.

18. Постанова Кабінету Міністрів України "Про створення мережі закладів з організації надання медичної допомоги "Асістанс - Україна" від 4 грудня 1998 р. .№ 1926 /

19. Ручкіна В. Система ризикового добровільного особистого страхування в Україні // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 10. – С. 67–72.

20. Страховий захист сфери туризму: характерні тенденції та перспективи // Страхова справа. – 2004. – № 1. – С. 42–43.

21. Страхові послуги: Підручник / С.С. Осадець, Т.М. Артюх, О.О. Гаманкова та ін. Кер. авт.кол. й наук. ред. проф. С.С. Осадець і доц.. Т.М. Артюх – К.: КНЕУ, 2007. – 464 с.

22. Страхування: Підручник / Кер. авт. кол. і наук, ред. С. С. Осадець. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2002. – С. 232–245.

23. Таркуцяк А.О. Страхові послуги. К.-: Вид-во Європ. Ун-та, 2003.-584 с.

24. Фурман В. Страхові послуги для населення //Фінанси України. – 2005. – № 4. – С. 139–145.

25. Яворська Т.В. Страхові послуги: Навч.посібник. – К.: знання, 2008. – 350 с.

 

Термінологічний словник:

Асістанс – перелік послуг, що надаються застрахованій особі відповід­но до договору страхування і в його межах у натурально-речовій або в грошовій формі через медичне, технічне або фінансове сприяння.

Договір медичного страхування – угода, яка укладається між страхувальником і страховою медичною компанією. Відповідно до цієї угоди страховик бере на себе зобов’язання щодо організації і надання застрахованим медичної допомоги певного обсягу і якості або інших послуг за програмами обов’язкового і добровільного страхування.

Лікар сімейний – лікар, який підготовлений для організації лікарсько-про­філактичної роботи з населенням за принципом посімейного обслуговування.

Лікар приватно-практикуючий – суб’єкт медичного страхування за умови ліцензування його діяльності. Це – фізична особа, яка має необхідну кваліфікацію і здійснює надання платної медичної допомоги без створення юридичної особи.

Лікувально-профілактичні установи – медичні установи, до яких належать лікувальні, лікувально-профілактичні установи особливого типу (лепрозорії), диспансери, амбулаторно-поліклінічні установи, установи швидкої і невідкладної медичної допомоги, переливання крові, охорони материнства і дитинства, санаторно-курортні установи.

Медична допомога – допомога, яка надається населенню при захворюваннях та каліцтвах в таких організаційних формах, як швидка допомога, амбулаторна, стаціонарна, санаторно-курортна допомога, допомога вдома.

Медичне страхування – форма соціального захисту населення з охорони здоров’я, яка гарантує громадянам при настанні страхового випадку одержання медичної допомоги за рахунок нагромаджених коштів і фінансування профілактичних заходів. Проводиться в обов’язковій та добровільній формах.

Медичні послуги – становлять необхідний набір медичних та технічних дій, а також маніпуляцій, що мають закінчене змістове навантаження при досягненні мети лікарського призначення. Медичні послуги поділяються на стандартні (здебільшого надаються за однаковою технологією будь-яким категоріям хворих і мають відносно стійке ціноутворення) та індивідуальні (характеризуються широким набором різних дій і маніпуляцій, використанням різних лікарських препаратів тощо і мають лише часткову відносну стійкість ціноутворення).

Об’єкт медичного страхування – страховий ризик, пов’язаний з витра­тами на надання медичної допомоги у разі виникнення страхового випадку.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Проблеми впровадження медичного страхування в Україні.

2. Якою повинна бути система медичного страхування в Україні?

3. Сімейний лікар та його місце в системі медичного страхування.

Теми рефератів:

1. Виникнення медичного страхування та його розвиток.

2. Особливості діяльності страхової медичної компанії.

3. Страхові медичні компанії в Україні і організація їхньої діяльності.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 896. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.036 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7