Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

СТРАХОВІ ПОСЛУГИ І ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ.
1. Поняття страхової послуги, її необхідність і сутність.

2. Особливості маркетингу в страхуванні та його завдання.

3. Характеристика систем продажу страхових полісів.

4. Страхові агенти та їхні функції. Система генеральних агентств.

5. Страхові брокери та їхні функції.

6. Роль реклами в реалізації страхових послуг.

7. Необхідність і методи контролю з боку страхових компаній і держави за реалізацією страхових послуг.

 

Джерела та рекомендована література:

1. Вовчак О. Д. Страхування: Навч. посіб. – Л.: Новий Світ-2000, 2004. – 480 с.

2. Говорушко Т. А. Страхові послуги. Підручник. – К.: Центр учбової літератури. - 2011. – 376 с.

3. Говорушко Т.А. Страхові послуги. Навч.посіб. К.: Центр навчальної літератури, 2005.- 400с.

4. Закон України від 07.03.1996 № 85/96-ВР «Про страхування».

5. Залєтов О. М. Убезпечення життя: Монографія.–К.: Міжнародна агенція "BeeZone", 2006. – 688 с.

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2004 № 124 «Про затвердження Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента».

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.1996 № 1523 «Про затвердження Положення про порядок здійснення діяльності страховими посередниками».

8. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.12.2003 № 155 «Про Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) України».

9. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 № 40 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності».

10. Розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками" від 8 лютого 2005 р. № 3519.

11. Ротова Т. А., Руденко Л. С. Страхування: Навч. посіб. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 400 с.

12. Страхові послуги: Підручник / С.С. Осадець, Т.М. Артюх, О.О. Гаманкова та ін. /Кер. авт.кол. й наук. ред. проф. С.С. Осадець і доц.. Т.М. Артюх – К.: КНЕУ, 2007. – 464 с.

13. Страхування: Підручник / Кер. авт. кол. і наук, ред. С. С. Осадець. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 599 с.

14. Таркуцяк А.О. Страхові послуги. К.-: Вид-во Європ. Ун-та, 2003.-584 с.

15. Фурман В. М. Розвиток нових технологій у страхуванні // Фінанси України. – 2005. – № 2. – С. 135–145.

16. Фурман В. М. Страхування: теоретичні засади та стратегія розвитку: Монографія. – К.: КНЕУ, 2005. – 296 с.

17. Хавтур О. В. Концептуальні засади страхування // Фінанси України. – 2004. – № 2. – С. 139–147.

18. Шратовський Г. Л. Страховий бізнес: управління розвитком: Монографія. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 254 с.

19. Яворська Т.В. Страхові послуги: Навч.посібник. – К.: знання, 2008. – 350 с.

 

Термінологічний словник:

Агент страховий – громадянин чи юридична особа, яка діє від імені та за дорученням страховика і виконує частину його страхової діяльності (укладення договорів страхування, одержання страхових платежів, виконання робіт, пов’язаних з виплатами страхових сум і страхового відшкодування). Страхові агенти є представниками страховика і діють у його інтересах за комісійну винагороду на підставі договору із страховиком.

Аквізиція – процес укладення нових договорів страхування (продажу страхових полісів).

Брокер страховий – громадянин чи юридична особа, яка зареєстрована у встановленому порядку як суб’єкт підприємницької діяльності й здійснює посередницьку діяльність на страховому ринку від свого імені на підставі доручень страхувальника або страховика.

Маркетинг страховий – комплексна система дій страховика (включаючи організацію і управління всією діяльністю страхової компанії), спрямована на надання таких страхових послуг і в такій кількості, які відповідають потенційному попиту.

Продаж страхових послуг через посередників – продаж за допомогою брокерів і агентів.

Прямий продаж страхових послуг – продаж самими страховиками (в тому числі через філії).

Реклама – платне, спрямоване на певну категорію потенційних споживачів повідомлення, що здійснюється через засоби масової інформації чи будь-яким іншим способом публічного звертання і агітує на користь певного товару, послуги, марки, фірми, особистості тощо.

Система продажу страхових послуг – канали просування страхових послуг до страхувальників.

Страхова послуга – товар, що пропонує страхова компанія страхувальнику за певну плату (страхову премію).

 

Питання для самостійного опрацювання:

1. Переваги і недоліки прямого продажу страхових послуг.

2. Переваги і недоліки продажу страхових послуг через посередників.

3. Значення маркетингових досліджень для розробки маркетингової стратегії страхової компанії.

4. Основні напрями маркетингової політики страховика.

5. Фактори, які сприяють розвитку сфери страхових послуг в Україні.

6. Фактори, які заважають розвитку сфери страхових послуг в Україні.

Теми рефератів:

1. Роль і місце страхових брокерів в реалізації страхових послуг.

2. Особливості страхового маркетингу.

3. Роль реклами в просуванні страхових послуг до страхувальників.

4. Вимоги законодавства України щодо страхових посередників.

5. Особливості надання страхових послуг у Ллойді.

6. Споживна вартість страхової послуги та її ціна.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 849. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7