Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНМЙ ЗАКЛАД
Звіт заповнюється студентом і перевіряється керівником практики від навчального закладу поетапно, по мірі відпрацювання кожного завдання в строки, передбачені календарно-тематичним планом.

Письмовий звіт про проходження практики за 3-5 дні до закінчення практики студентом подається керівнику практики від підприємства для перевірки.

Керівник від підприємства (організації) пише відгук-характеристику, де відмічає систематичність роботи над звітом, правдивість висновків і пропозицій.

Відгук підписується і завіряється печаткою підприємства. В навчальному закладі звіт здається викладачу – керівнику практики для рецензії та виставлення оцінки.

Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) в комісії, призначеній завідуючим навчальною практикою. До складу комісії входять керівники практики від навчального закладу, голови циклових комісій, завідувачі відділенням.

Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами членів комісії.

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНМЙ ЗАКЛАД

«ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

БІОЛОГО - ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра технології виробництва

тваринницької продукції

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з самостійного вивчення

МОДУЛЯ №3

 

за темою "ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ",

 

дисципліни

“ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА”

студентам біолого-технологічного факультету

 

 

Спеціальність

6.090102– Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

 

Херсон – 2014


 

УДК 636.22 / 28:637.1.5 / 075 /

 

Розглянуто і рекомендовано до видання засіданням кафедри технології виробництва продукції тваринництва та методичною комісією біолого-технологічного факультету Херсонського державного аграрного університету протокол № від “ ” 2014 року

 

ПІДГОТУВАЛА: Пелих В.Г., доктор с-г. наук, професор

Пелих Н.Л., кандидат с-г наук, доцент

Панкєєв С.П., кандидат с-г наук, доцент

 

РЕЦЕНЗЕНТ: Шабаєв О.В., кандидат с-г наук, доцент кафедри генетики та розведення с.г. тварин ім.. В.П. Коваленко

 

 

Пелих В.Г., Пелих Н.Л Панкєєв С.П. Методичні рекомендації з самостійного вивчення модуля №3 за темою "Технологія виробництва свинини"(друге видання). - Херсон. – Ред. Вид. Центр „Колос” ХДАУ. – 2014. – 38 с.

УДК 636.22 / 28:637.1.5 / 075 /

 

Пелих В.Г.,2014

Пелих Н.Л., 2014

Панкєєв С.П., 2014

 

 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН МОДУЛЯ № 3

№ тижня Лекції Лабораторно-практичні роботи Колоквіум Сам. робота
тема годин тема годин тема тема годин
1. Технологія вирощування поросят-сисунів   - - Технологія вирощування поросят-сисунів і дорощування Годівля ♂(ремонтних, перевіряємих плідників) і ♀ (холостих, поросних, підсисних)
  Технологія дорощування   - -
2. Технологія вирощування ремонтного молодняку      
  Фактори, що обумовлюють ефективність відгодівлі Розрахунок основних технологічних параметрів
3. Технологія відгодівлі Циклограма, річна потреба в кормах та приміщенні
4.       Економічна ефективність виробництва свинини. Виробництво свинини з туровими опоросами Технологія відгодівлі
5. Технологія вирощування свиней у літніх таборах       Організація праці у господарствах різного типу.
6.       Вирощування поросят-сисунів, дорощування та відгодівля свиней
7. Виробництво свинини у фермерських господарствах         Технологія вирощування ремонтного молодняку
8. - - - Сучасне обладнання свиноферм, свинокомплексів і пунктів штучного осіменіння. Літньо-табірне утримання свиней.
9. - - -   - -
10. Здача модуля(письмова робота )
  Всього за модуль -      
                       


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 319. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.02 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7