Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Введение. завдання для слухачів усіх форм навчання набору 2013 року №/№ Керівник ПІБ та електронна адреса Тема ІНПЗ Слухач Група
з дисципліни „ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ”

завдання для слухачів усіх форм навчання набору 2013 року

№/№ Керівник ПІБ та електронна адреса Тема ІНПЗ Слухач Група, ПІБ та електронна адреса
1. Борисевич С.О. Громадські організації та засоби масової інформації в публічному управлінні 2гр ЗФ ППУ Киденко О.В.   ДУНБ 3гр ЗФ Мельничук Н.Ю.  
2. Борисевич С.О. Політичні, економічні та соціокультурні засади публічного управління МС ДЕН Новікова Тетяна Геннадіївна
3. Борисевич С.О. Соціально-економічні протиріччя інтересів суб’єктів громадянського суспільства  
4. Борисевич С.О. Публічне управління національною інноваційною системою ЕУ ДЕН Басараб Андрій Сергійович
5. Борисевич С.О. Публічна соціальна політика НБ ВЕЧІР Ігнатьєв МС ЗФ 5гр Крамарова В.А.
6. Борисевич С.О. Сутність, основний зміст та функції публічної соціальної політики в умовах модернізації соціальної держави  
7. Борисевич С.О. Економічні та соціокультурні передумови демократії в Україні РУ ЗФ Голін
8. Борисевич С.О. Теорія та практика перехідних періодів до демократії РУ ЗФ Волохонська Н.В.
9. Борисевич С.О. Основні етапи формування та еволюції громадянського суспільства МС ЗФ 5гр Штейнберг І.О.
10. Борисевич С.О. Сутнісні характеристики громадянського суспільства та їх реалізації у публічному управлінні   МС ЗФ 5гр Хлильова О.Л.
11. Борисевич С.О. Громадянське суспільство як сфера формування єдиного комплексу цінностей та відносин МС ЗФ 5гр Якібчук В.В.
12. Борисевич С.О. Демократичні інститути в публічному управлінні МС ЗФ 5гр Азарянц В.Г.
13. Борисевич С.О. Сучасна управлінська парадигма – якість менеджменту  
14. Борисевич С.О. Методи та засоби публічного управління інноваційними проектами  
15. Борисевич С.О. Інформаційна влада та управління в соціально-економічних системах ППУ ДЕН Полегенько Світлана Володимирівна
16. Борисевич С.О. Бізнес як суб’єкт публічної соціальної політики ЕУ ДЕН Румянцев Валентин Іванович
17. Борисевич С.О. Публічне управління та соціальне партнерство МС ЗФ 5гр Мормуль А.І. ДУО ЗФ Хоменко Олена Віктор.
18. Борисевич С.О. Модернізація публічного управління соціальною сферою ДУСОЗ ЗФ 4гр Кухарук Н.С.
19. Борисевич С.О. Соціальна сфера як самостійна область публічного управління ДУО ЗФ 3гр Вакуленко Л.Л.
20. Борисевич С.О. Управління як вид інтелектуальної праці ППУ ДЕН Шаповал Світлана Андріївна
21. Борисевич С.О. Інформаційна влада: результативне застосування ППУ ДЕН Ладика Сергій Олександрович
22. Борисевич С.О. Проблема демократизації та комунікації в процесі публічного управління  
23. Борисевич С.О. Публічна культурна політика МС ЗФ Кадирова А.Т.
24. Борисевич С.О. Реалізація законів публічного управління в культурній сфері   ППУ ЗФ 2гр Ященко Ю.В.
25. Борисевич С.О. Сфера культури, духовного життя та ідеології — як об’єкти публічного регулювання  
26. Борисевич С.О. Публічна політика в сфері культури, мистецтва, охорони і використання історико-культурної спадщини МС ЗФ 5гр Стрельнікова К.О. РУ ЗФ 6гр Гощар Л.А.
27. Борисевич С.О. Публічне управління і сфера особистого життя людини РУЗ ЗФ Кондрат О.Я.
28. Борисевич С.О. Реалізація сучасного розуміння прав, свобод людини і відповідальності громадянина в публічному управлінні  
29. Борисевич С.О. Роль людського чинника в підвищенні результативності, ефективності та продуктивності публічного управління ДУО ЗФ 3гр Грищенко Ганна Анатолівна
30. Борисевич С.О. Методи, механізми та техніки публічного управління в забезпеченні та захисті прав і свобод людини ППУ ЗФ 2гр Харченко М.
31. Борисевич С.О. Мікрополітичний аспект публічного управління людськими ресурсами  
32. Борисевич С.О. Людські ресурси публічного управління: формування та результативне використання НБ ЗФ Солодовник С.В.
33. Борисевич С.О. Особливості процесів змін та види змін в публічно-управлінських відносинах МС ДЕН Кузуб Роман Сергійович
34. Борисевич С.О. Роль керівника в процесі управління змінами ЕУ ДЕН Воробйов Сергій Валерійович
35. Борисевич С.О. Управлінська ідеологія: тенденції розвитку НБ ЗФ Зубер О.В.  
36. Гайдук А.В. Прокуратура в системі публічного управління РУ ЗФ Гавлюк О.В.  
37. Гайдук А.В. Відповідальність в публічному управлінні НБ ЗФ Варич Т.М
38. Гайдук А.В. Модернізація публічного управління у сфері нагляду за законністю та юстиції НБ ЗФ Стоцький О.Л.
39. Гайдук А.В. Органи судової влади в системі публічного управління НБ ЗФ Костенко П.В.
40. Гайдук А.В. Правова політика НБ ВЕЧІР Бондар В. О.
41. Грабовський В.А. Стратегічне планування в публічному управлінні ППУ ДЕН Клименко Ігор Михайлович
42. Грисюк Ю.С. Методологія системних досліджень публічного управління  
43. Грисюк Ю.С. Системний підхід в методології публічного управління  
44. Грисюк Ю.С. Модернізація процесів цілевизначення, цілепоклададання та цілереалізації в органах публічної влади  
45. Грисюк Ю.С. Застосування технології “ключових показників ефективності” в публічному управлінні  
46. Грисюк Ю.С. Державно-приватне партнерство як механізм публічного управління РУ ДЕН Олейнікова Ірина Володимирівна
47. Грисюк Ю.С. Публічне управління: аналіз методів дослідження  
48. Грисюк Ю.С. Публічне управління: системні засади НБ ЗФ Примаченко О.М.  
49. Грисюк Ю.С. Оцінка результативності, ефективності та продуктивності публічного управління ППУ ЗФ 2гр Кирилець Л.А.
50. Грисюк Ю.С. Публічна сфера: співвідношення управлінської ефективності та економічної ефективності НБ ЗФ Куриленко С.О.
51. Грисюк Ю.С. Модернізація та модернізаційне проектування  
52. Грисюк Ю.С. Модернізаційне проектування: основні засади  
53. Грисюк Ю.С. Міжсекторна взаємодія та “public policy”  
54. Грисюк Ю.С. Управління проектами в публічному управлінні РУ ДЕН Панченко Віта Павлівна
55. Грисюк Ю.С. Програмно-цільове моделювання та ідентифікація сталого розвитку на рівні територіальної громади  
56. Демедишина Н.І. Комунікація органів публічної влади із суспільством ЕУ ДЕН Калініна Ганна Михайлівна
57. Демедишина Н.І. Електронна комунікація в публічному управлінні ЕУ ДЕН Кашуба Ольга Миколаївна
58. Демедишина Н.І. Лідерство в контексті організаційних змін ОС ДЕН Чайка Людмила Григорівна
59. Демедишина Н.І. Громадянське суспільство та держава: співвідношення цінностей та цілей РУ ЗФ Білоусов
60. Демидишина Н.І. Суспільно-політичні умови і перспективи розвитку ОПП з публічного управління  
61. Демидишина Н.І. Моделювання управлінської діяльності публічних службовців: концептуальні засади  
62. Демидишина Н.І. Система професійної підготовки та післядипломної освіти управлінських кадрів публічної сфери  
63. Демидишина Н.І. Проблеми системи професійної підготовки та післядипломної освіти управлінських кадрів публічної сфери  
64. Демидишина Н.І. Нові підходи до управління процесами навчання посадових осіб  
65. Демидишина Н.І. Принципи, організація і функціонування публічної служби ЗФ РУ Тоічкіна Ю.М.
66. Демидишина Н.І. Публічна служба: світові моделі та адаптації їх сучасних рис для України РУ ЗФ Шарапанюк Л.В.
67. Євмешкіна О.Л. Публічна політика у культурній сфері ППУ ДЕН Шость Олена Володимирівна
68. Євмешкіна О.Л. Інститут добору кадрів до органів публічної влади МС ДЕН Сквіренко Олена Володимирівна
69. Євмешкіна О.Л. Проблеми професіоналізму в публічному управлінні ППУ ДЕН Черниш Марія Олександрівна
70. Євмешкіна О.Л. Зарубіжний досвід формування кадрового потенціалу публічного управління РУ ДЕН Глушківська Олена Станіславівна
71. Капінус Є.В. Тенденції переоцінки ролі держави в економіці в контексті інформаційно-телекомунікаційної революції ППУ ЗФ 2гр Олефір В.
72. Капінус Є.В. Глава держави в системі публічного управління РУ ЗФ Машкова-Дейчиненко І.В.
73. Капінус Є.В. Органи законодавчої влади в системі публічного управління РУ ЗФ Махновець О.П.
74. Капінус Є.В. Органи виконавчої влади в системі публічного управління РУ ЗФ Купріянов О.В.   ДУО ЗФ 3гр Іванков М.В.
75. Капінус Є.В. Модернізація публічного управління у сфері оборони і національної безпеки НБ ВЕЧІР Губар О. В.
76. Капінус Є.В. Модернізація публічного управління у сфері внутрішніх справ НБ ВЕЧІР Мазуренко
77. Капінус Є.В. Модернізація публічного управління у сфері подолання надзвичайних ситуацій  
78. Капінус Є.В. Місце і роль бюрократії в системі публічного управління   ППУ ЗФ 2гр Суховий А.
79. Коник С.М. Діалог органів публічної влади і громадськості МС ЗФ 5гр Пухчаєвин
80. Коник С.М. Перші державні утворення на території України та організація публічного управління ОС ДЕН Голінко Тетяна Володимирівна
81. Коник С.М. Становлення публічного управління у Київській і Галицько-Волинській державах (ІХ – середина ХІV ст.) ОС ДЕН Присяжнюк Максим Миколайович
82. Коник С.М. Особливості здійснення публічного управління на українських землях у складі Великого князівства Литовського, Польщі та Речі Посполитої (середина XIV – середина XVII ст.) МС ДЕН Соболь Ігор Леонідович
83. Коник С.М. Специфіка публічного управління на українських землях в козацько-гетьманську добу (XVІІ – XVIIІ ст.) РУ ДЕН Рось Ольга Григорівна
84. Коник С.М. Реформи публічного управління на українських землях у складі Російської та Австро-Угорської держав у другій половині ХІХ ст. - початку ХХ ст.  
85. Коник С.М. Здійснення публічного управління в умовах національного піднесення (1917-1920 рр.)  
86. Коник С.М. Практика публічно-управлінської діяльності в радянський період (1919-1991 рр.) НБ ЗФ Паробняк Р.О.
87. Коник С.М. Особливості і проблеми публічно-управлінської діяльності в незалежній Україні РУ ДЕН Денисенко Олена Миколаївна
88. Коник С.М. Організація публічного управління на українських землях у складі Австрії та Росії наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст.  
89. Кузьомко В.М. Втручання держави у функціонування ринку для вирішення соціальних проблем РУ ЗФ Репп Г.І.
90. Кузьомко В.М. Українська економіка на шляху перетворення в інтегральну складову світової економіки РУ ЗФ Мортинюс С.І.
91. Кузьомко В.М. Державна конкурентна політика: цілі, проблеми, можливості, механізми НБ ЗФ Андрейко В.С.
92. Кузьомко В.М. Основні тенденції і проблеми формування конкурентного середовища українського бізнесу РУ ЗФ Кабак Т.В.
93. Кузьомко В.М. Корпоративна влада і публічне управління в добровільних об’єднання РУ ЗФ Паламарчук А.М.
94. Кузьомко В.М. Ліквідація монополії державних організацій і стимулювання конкуренції як важливий чинник підвищення результативності, ефективності та продуктивності публічного управління  
95. Кузьомко В.М. Реалізація законів публічного управління в економічний сфері  
96. Кузьомко В.М. Реалізація законів публічного управління в соціальній сфері РУ ЗФ Тимчак В.В.   ДУО ЗФ Пилипчук Н.С.
97. Кузьомко В.М. Застосування законів публічного управління    
98. Кузьомко В.М. Соціальна політика з погляду теорії публічного вибору НБ ЗФ Миколайчин І.О.
99. Кузьомко В.М. Ефективність публічного управління: прямі і непрямі витрати РУ ЗФ 6гр Кисіль В.Л.
100. Кузьомко В.М. Прогноз і моніторинг в системі публічного управління ОС ДЕН Салій Неля Станіславівна
101. Кузьомко В.М. Публічне управління як процес вироблення, прийняття та виконання управлінських рішень ОЗ ЗФ 4гр Денжанська О.С.
102. Кузьомко В.М. Модернізація економічної системи: основні напрями в умовах глобалізації ППУ ЗФ 2гр Абрамов М.
103. Кузьомко В.М. Політика сприяння конкуренції ППУ ДЕН Штоколов Роман Миколайович
104. Лукін С.Ю. Теорія власності: вибір і основа сучасного управління та самоуправління  
105. Лукін С.Ю. Теорія трансакцій та публічне управління  
106. Лукін С.Ю. Проблеми держави в інституціональній теорії  
107. Лукін С.Ю. Конструктивний діалог між владою та бізнесом ОС ДЕН Сінгаєвська Віта Олександрівна
108. Лукін С.Ю. Інформаційно-комунікаційні технології як фактор трансформації системи публічного управління ЕУ ДЕН Клішин Євген Юрійович
109. Малюська В.А. Управління змінами в публічному управлінні РУ ЗФ Попович С.М.  
110. Малюська В.А. Особливості комунікаційного процесу при впровадженні змін в публічному адмініструванні  
111. Малюська В.А. Публічне управління та етичне врядування  
112. Малюська В.А. Організаційна культура в публічному управлінні: шлях від теоретичного поняття до управлінської поведінки  
113. Малюська В.А. Проблеми при впровадженні змін в сучасній практиці публічного управління  
114. Малюська В.А. Формування організаційної культури в контексті впровадження змін в організації  
115. Оболенський О.Ю. knauob@ukr.net Управління суспільством і державою: теорії кінця ХХ – початку ХХІ століття[1]  
116. Оболенський О.Ю. knauob@ukr.net Цивілізаційний розвиток суспільства и публічне управління МС ДЕН Мазна Юліана Юріївна
117. Оболенський О.Ю. knauob@ukr.net Публічна сфера як об’єкт публічного управління МС ЗФ 5гр Пивоварова И.Л.
118. Оболенський О.Ю. knauob@ukr.net Влада та громадянське суспільство: взаємодія інститутів ЕУ ДЕН Бас Ольга Михайлівна
119. Оболенський О.Ю. knauob@ukr.net Публічна влада та публічне управління ЗФ 6гр Кривеко І.М.
120. Оболенський О.Ю. knauob@ukr.net Принципи публічного і державного управління: порівняльний аналіз  
121. Оболенський О.Ю. knauob@ukr.net Закони публічного управління МС ЗФ 5гр Мойсеєв Ю.В.
122. Оболенський О.Ю. knauob@ukr.net Порівняльний аналіз законів публічного і державного управління МС ЗФ 5гр Надточій М.В.
123. Оболенський О.Ю. knauob@ukr.net Проблема взаємозв'язку (взаємодії та взаємосприяння) публічної політики і державного управління РУ ЗФ Телецька Л.Д.
124. Оболенський О.Ю. knauob@ukr.net Публічне управління: людина, колектив, суспільство МС ЗФ 5гр Чапні І.М.
125. Оболенський О.Ю. knauob@ukr.net Тенденції розвитку публічного управління МС ЗФ 5гр Вигівський О.В.
126. Оболенський О.Ю. knauob@ukr.net Розвиток форм і методів публічного управління ОЗ ЗФ 4гр Жданова О.В.
127. Оболенський О.Ю. knauob@ukr.net Публічне управління як галузь науки, знань і навчальна дисципліна МС ЗФ 5гр Пушкарь І.А.
128. Оболенський О.Ю. knauob@ukr.net Принципи політичного представництва та легітимності в публічному управлінні  
129. Оболенський О.Ю. knauob@ukr.net Методи та стилі публічного управління ППУ ЗФ 2гр Капрелова В.
130. Оболенський О.Ю. knauob@ukr.net Цілі публічного управління та їх структурування ОС ДЕН Малигіна Ірина Вікторівна
131. Оболенський О.Ю. knauob@ukr.net Публічне управління в контексті інституціональної теорії  
132. Оболенський О.Ю. knauob@ukr.net Інститути та інституції публічної влади: напрями модернізації ППУ ЗФ 2гр Булич Т.В.
133. Оболенський О.Ю. knauob@ukr.net Інститути в публічному управлінні РУ ДЕН Августовська Анна Валентинівна
134. Оболенський О.Ю. knauob@ukr.net Публічне управління: інституціональні засади РУ ДЕН Мороз Ірина Миколаївна
135. Оболенський О.Ю. knauob@ukr.net Інституціональні зміни і публічне управління  
136. Оболенський О.Ю. knauob@ukr.net Державне регулювання інституціональних перетворень в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки  
137. Оболенський О.Ю. knauob@ukr.net Теорія принципал – агент в системі публічного управління  
138. Оболенський О.Ю. knauob@ukr.net Компаративний аналіз законів публічного та державного управління  
139. Оболенський О.Ю. knauob@ukr.net Розробка концепції переходу державних інституцій на “управління за результатами”  
140. Оболенський О.Ю. knauob@ukr.net Удосконалення сфери надання адміністративних послуг у забезпеченні взаємодії влади та бізнесу РУ ДЕН Августовська Анна Валентинівна
141. Оболенський О.Ю. knauob@ukr.net Влада як основний засіб публічного управління: взаємодія влади та управління ППУ ЗФ 2гр Дейнеко Т.   ДУО ЗФ 3гр Шевченко Р.М.
142. Оболенський О.Ю. knauob@ukr.net Модернізаційні ресурси публічного управління: теоретико-методологічні засади  
143. Оболенський О.Ю. knauob@ukr.net Адміністративна реформа як публічний процес ППУ ДЕН Зеркаль Євгенія Олександрівна
144. Оболенський О.Ю. knauob@ukr.net Механізм публічного управління: сутність, цілі, функції, структура ППУ ЗФ 3гр Такташова Я.Я.
145. Оболенський О.Ю. knauob@ukr.net Перспективи публічного управління та шляхи еволюції РУ ЗФ 6гр Аблаев И.М.
146. Оболенський О.Ю. knauob@ukr.net Розвиток механізмів і апарату публічного управління  
147. Оболенський О.Ю. knauob@ukr.net Типологізація органів публічного управління ППУ ЗФ 2гр Янко О.П.
148. Оболенський О.Ю. knauob@ukr.net Протиріччя та конфлікти в системі публічного управління  
149. Оболенський О.Ю. knauob@ukr.net Підвищення результативності та ефективності публічного управління: методи і засоби ЕУ ЗФ 7гр Павловський Є.В.
150. Оболенський О.Ю. knauob@ukr.net Компаративний аналіз принципів публічного та державного управління  
151. Оболенський О.Ю. knauob@ukr.net Підготовка кадрів для публічного управління в Україні МС ДЕН Пупій Олександр Іванович
152. Оболенський О.Ю. knauob@ukr.net Влада та публічне управління: взаємодія та взаємосприяння ППУ ДЕН Корицький Ярослав Броніславович
153. Оболенський О.Ю. knauob@ukr.net Цивілізаційні та формаційні зміни: сутність, прогрес та регрес, структура   ЕУ ЗФ 7гр Кірюшечкіна К.І.
154. Оболенський О.Ю. knauob@ukr.net Цивілізаційні та формаційні зміни: трансформація інституціональних засад суспільства ЕУ ЗФ 7гр Яніцький І.Л.
155. Романюк С.А. Публічна економічна політика ЕУ ДЕН Шелих Олена Іванівна
156. Романюк С.А. Методи управління, здатні забезпечити результативність, ефективність і якість публічного управління  
157. Романюк С.А. Економічна система як складова публічної сфери: основні напрями модернізації сучасної економічної системи  
158. Романюк С.А. Держава і бізнес як суб'єкти суперечливої системи співпраці і антагонізму ППУ ЗФ 2гр Каганець А.
159. Романюк С.А. Модернізація механізмів і засобів взаємодії держави та економіки  
160. Романюк С.А. Контрактна система як форма взаємодії держави і підприємництва ДУО ЗФ 3гр Ступенко Т.В.
161. Романюк С.А. Державний контракт як засіб реалізації державою своїх функцій за допомогою підключення до цього процесу приватнопідприємницького сектора  
162. Романюк С.А. Економічна влада в публічному управлінні НБ ЗФ Вітковський Я.О.  
163. Романюк С.А. Механізми публічного управління функціональною сферою (на прикладі...)  
164. Романюк С.А. Механізми публічного управління галуззю (на прикладі ...) ППУ ЗФ 2гр Матвейчук Е.
165. Романюк С.А. Результативність і ефективність публічного управління: особливості ухвалення і реалізації державного бюджету  
166. Романюк С.А. Публічне управління та проблеми сильної та слабкої держави НБ ЗФ нестеренко Вікт.Олексан.
167. Романюк С.А. Механізми формування та реалізації публічної регіональної політики  
168. Романюк С.А. Територіальний вимір публічного управління  
169. Романюк С.А. Горизонтальна та вертикальна координація в публічному управлінні РУ ДЕН Абрамович Олена Миколаївна
170. Романюк С.А. Формування багаторівневої системи управління ЕУ ДЕН Ошкін Денис Дмитрович
171. Романюк С.А. Рефлексія сучасної адміністративної реформи НБ ВЕЧІР Порохнявий Ю. Б.
172. Романюк С.А. Трансформація системи ЦОВВ РУ ДЕН Костирко Олена Валеріївна
173. Романюк С.А. Моделі територіальної організації публічної влади РУ ЗФ 6гр Кривеко О.І.
174. Романюк С.А. Сфери управління, повноваження та компетенції місцевого самоврядування НБ ВЕЧІР Хроменков Д. О.
175. Романюк С.А. Інститути безпосередньої демократії в регіональній місцевій владі та місцевому самоврядуванні  
176. Романюк С.А. Модернізація механізмів взаємодії органів публічної влади  
177. Романюк С.А. Дія ринкових принципів в політичній сфері  
178. Федорів Т.В. Моніторинг якості публічного управління: методологічні засади    
179. Федорів Т.В. Роль ЗМІ у формуванні політичного дискурсу ОС ДЕН Кравченко Ірина В'ячеславівна НБ ЗФ Пушкаренко В.О.
180. Федорів Т.В. Інформаційне забезпечення непопулярних державних рішень ОС ДЕН Петрик Анна Юріївна
181. Федорів Т.В. Державний PR у сфері політичних комунікацій ОС ДЕН Ніканоркіна Наталія Миколаївна
182. Федорів Т.В. Формування та підтримка іміджу країни у просторі соціокультурних комунікацій  
183. Федорів Т.В. Комунікації органів публічної влади із інститутами громадянського суспільства ППУ ДЕН Редколіс Олександр Миколайович
184. Федорів Т.В. Засоби масової інформації в розвитку культури і духовної сфери життя суспільства ППУ ЗФ 2гр Баранова К.О.
185. Шарий В.І. Суспільні процеси як об’єкти і суб’єкти публічного управління  
186. Шарий В.І. Україна в міжнародному публічному управлінні НБ ЗФ Мельничук А.В.
187. Шарий В.І. Глобалізація та публічне управління: економічні, політичні та соціально-культурні наслідки для України  
188. Шарий В.І. Становлення та модернізація публічного управління в Україні НБ ЗФ Пашковський В.Ф.
189. Шарий В.І. Публічне управління та держава: співвідношення цінностей та цілей РУ ЗФ Ігнатюк А.І.
190. Шарий В.І. Публічна і державна політика: порівняльний аналіз   ЕУ ЗФ 7гр Дранак Р.Б.
191. Шарий В.І. Публічна і державна політика: система і структура ПУ ЗФ Д*яченко К.П.
192. Шарий В.І. Вплив глобалізаційних процесів на публічне управління НБ ЗФ Лепіхов А.В.
193. Шарий В.І. Цінності та цілі суспільства і держави МС ЗФ 5гр Ловківський У.К.  
194. Шарий В.І. Джерела конституціоналізму та публічного управління в Україні  
195. Шарий В.І. Публічне управління та запобігання корупції МС ДЕН Олійник Віктор Леонідович
196. Шарий В.І. Корпоративна влада і публічне управління ОС ДЕН Халимоник Олександр Петрович
197. Шарий В.І. Особливості поведінки людей в економічній та політичній сферах  
198. Шарий В.І. Управлінське рішення як наукова категорія НБ ВЕЧІР Пісковий С. В.
199. Шарий В.І. Пріоритетність політичного вибору цінностей та цілей  
200. Шарий В.І. Визначення цінностей та цілей – визначальна ланка прийняття рішень  
201. Шарий В.І. Аналіз та оцінювання в публічній політиці – механізм впливу  
202. Шарий В.І. Модернізація публічного адміністрування в розвинутих країнах світу  
203. Шарий В.І. Реформи публічного сектору у Великобританії ЕУ ДЕН Сітовська Катерина Петрівна
204. Шарий В.І. Адміністративна реформа в Росії МС ДЕН Бортник Тетяна Володимирівна
205. Шарий В.І. Адміністративна реформа США МС ДЕН Дайнеко Юлія Олександрівна
206. Шарий В.І. Public management: сучасні напрями ППУ ДЕН Шевчук Аліна Миколаївна
207. Шарий В.І. Публічне управління та форми державного устрою НБ ВЕЧІР Єзапенко Є. В.
208. Шарий В.І. Національна складова в організації суспільства та публічного управління НБ ЗФ Дран Святосл.Васил.
209. Шарий В.І. Основи політичної демократії та правової держави Україні НБ ЗФ Сидоров Олекс.Серг.
210. Шарий В.І. Взаємовідношення суб’єкта та об’єкта прийняття рішень у публічному управлінні РУ ЗФ Колодчак Андр.Роман.
211. Шарий В.І. Соціальна і політична нестабільність як головна перешкода для становлення публічної сфери  
212. Шарий В.І. Публічне управління та політичні ризики ППУ ЗФ 2гр Сингаївська М.В.
213. Шарий В.І. Соціальна і політична стабільність як чинник запобігання і подолання ризиків  
214. Шарий В.І. Політична стабільність як найважливіша умова інвестиційної привабливості НБ ВЕЧІР Гончар Ю. К.
215.   Публічне управління в сфері інвестиційної діяльності РУ ЗФ Чудовська М.В.

 


[1] Виділені жирним шрифтом ІНПЗ для студентів денної та вечірньої форм навчання.

введение

В начале ХХI автомобильный парк России приблизился к 30 млн. ед., причем боле трех четвертей легковых и грузовых автомобилей и автобусов принадлежат гражданам на условиях личной собственности.

Согласно данным Министерства транспорта Российской федерации, численность субъектов, осуществляющих автотранспортную деятельность ,превысила 370 тыс. ,из них 61%-предприятия и 39% - физические лица.

Особенности и преимущества автомобильного транспорта ,предопределяется его опережающее развитие ,связаны с мобильностью и гибкостью доставки грузов «точно в срок»

Работоспособность автомобилей и парков обеспечивается системой технической эксплуатации автомобилей (ТЭА).

В первом случаи главный вклад ТЭА состоит в том что она обеспечивает подсистему коммерческой эксплуатации предприятия работоспособность и технически исправными транспортными средствами ,т.е.обеспечивает саму возможность реализации транспортного процесса.

во втором случаи, широко распространенном в рыночных условиях ,система технической эксплуатации трансформируется в сервисную систему (автосервис)

Главная задача дисциплины «техническая эксплуатация автомобилей» заключается в профессиональной подготовке конкурентоспособных инженеров для ТЭА на основе раскрытия закономерностей изменение технического состояния автомобилей в процессе эксплуатации.


 Дата добавления: 2015-09-19; просмотров: 776. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.004 сек.) русская версия | украинская версия