Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Вимоги, які пред’являються до сучасного менеджера
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Якості, які необхідні менеджеру, поділяють на три групи:

• професійні;

• особисті;

• ділові.

До професійних належать ті, що характеризують будь-якого грамотного фахівця і володіння якими є лише необхідною передумовою виконання їм обов'язків менеджера.

До них належать:

• високий рівень освіти, виробничого досвіду, компетентності у відповідній професії;

• широта поглядів, ерудиція, глибоке знання як своєї, так і сміжних сфер діяльності;

• прагнення до постійного самовдосконалення, критичного сприйняття і переосмислення навколишньої дійсності;

• пошук нових форм і методів роботи, допомога навколишнім, їхнє навчання;

• вміння планувати свою роботу.

Виділяють три групи навичок, що складають основу професійної діяльності керівника:

• концептуальні (на вищому рівні їх частка складає до 50%);

• міжособисті;

• спеціальні (технічні). На нижчих рівнях управління їх частка також складає близько 50%.

Здатність концептуально мислити в сфері управління обумовлена в чималому ступені характером освіти. Не випадково, що в США лише 2% вищих керівників фірм - інженери, а інші - юристи, економісти, психологи, менеджери. У нашій країні картина зворотна: на початок 90-х р. 85% керівників мали технічну освіту, 13%-економічну, 2% — гуманітарну.

Особисті якості керівника в принципі мало чим повинні відрізнятися від особистих якостей інших працівників, які бажають щоб їх поважали, тому володіння позитивними особистими якостями теж усього лише передумова успішного керівництва. До них належать:

• фізичне і психологічне здоров'я;

• високий рівень внутрішньої культури;

• чуйність, дбайливість;

• доброзичливе відношення до людей;

• оптимізм;

• впевненість у собі.

Однак керівником роблять людину не професійні або особисті, а ділові якості:

• уміння створити організацію, забезпечити її діяльність усім необхідним, ставити і розподіляти серед виконавців задачі, координувати і контролювати їхнє здійснення, спонукати до праці;

• енергійність, домінантність, честолюбство, прагнення до влади, особистої незалежності, лідерства, сміливість, рішучість, напористість, воля, вимогливість, безкомпромісність;

• контактність, комунікабельність, уміння розташувати до себе людей, переконати в правильності своєї точки зору, повести за собою;

• цілеспрямованість, ініціативність, оперативність у рішенні проблем, уміння швидко вибрати головне і сконцентруватися;

• відповідальність, здатність керувати собою, своєю поведінкою, робітниками, часом, взаєминами з навколишніми;

• прагнення до перетворень, нововведень, готовність йти на ризик самому і вести за собою інших

Вимоги до керівників у відношенні цих якостей не є однаковими на різних рівнях управління. На нижчих, наприклад, у більшому ступені цінується рішучість, комунікабельність, деяка агресивність; на вищих - на перше місце висувається уміння стратегічно мислити, оцінювати ситуацію, ставити нові цілі, здійснювати перетворення, організовувати творчий процес підлеглих. У цих умовах доцільніше всього орієнтуватися на вимоги посадових інструкцій або паспорта робочого місця менеджера.

Поведінка менеджерів повинна відрізнятися: наполегливістю, готовністю до сприйняття і передачі інформації, раціональністю, груповою роботою, старанністю і точністю, чесністю, справедливістю, гумором, прагненням до контактів, готовністю правильно реагувати на обґрунтовані заперечення, а також готовністю до прийняття рішень, самокритичністю, самоконтролем, впевненістю у манері поведінки, тактовністю, повагою до людей, позитивним відношенням до суперництва, орієнтованістю на досягнення поставлених цілей.

Не менш важливі для успішності роботи менеджера загальне ставлення до життя й діяльності і його моральні якості, у тому числі повага до людей, почуття обов'язку, вірність слову й справі, чесність перед собою й перед іншими, ентузіазм відносно роботи, оптимізм, відкритість, допитливість, креативність(творчі здібності), самостійність суджень, гнучкість поведінки, безпристрасність, здатність до критики й самокритики, доброзичливість, чуйність, вимогливість, великодушність, скромність,відчуття нового.

Досить необхідні для менеджера його вольові якості - наполегливість, терпіння, самовладання, здатність до тривалої концентрації уваги. Велике значення для ефективності роботи менеджера мають також його емоційні прояви, природність поведінки, невимушеність,щирість у спілкуванні, стійкість до стресу, емоційна стабільність, здатність до співпереживання.

Слід зазначити й інші якості, які нерідко забувають, такі як алертність (розслаблена зібраність, миттєва готовність до адекватної дії без суєти й перенапруги) і тверезість (підхід до життя і життєвих ситуацій, за якого відбувається об'єктивна, щира оцінка подій, що відбуваються, і дій всіх осіб, що беруть участь у них, у тому числі самого себе).

Комунікативні якості мають винятково важливе значення для діяльності практичного керівника й консультанта в галузі керування, менш важливі вони для вченого, що спеціалізується на проблемах науки керування. Варто мати на увазі, що в професійній діяльності, особливо на перших її етапах важко бути успішним в усьому. Не до всіх видів діяльності, властивих менеджерові, починаючий керівник проявляє однакові схильності та здатність. Далеко не всі властиві сфері керування форми й методи освоюються однаково успішно. У зв'язку з цим починаючому менеджерові важливо цілеспрямовано формувати свій індивідуальний стиль керівництва,який би враховував з одного боку, його схильності й здібності, індивідуальні особливості, а з іншого боку - необхідність розвитку професійних якостей і самовдосконалення. У цьому зв'язку починаючому менеджерові важливо мати адекватну самооцінку, усвідомлювати свої індивідуальні особливості, здатності й схильності, сильні й слабкі сторони характеру, а також способи й методи компенсації власних недоліків. Абсолютно неприпустимі негативні якості менеджера, які виключають ефективне соціальне керування: віроломство, зарозумілість, ретроградство (рабська прихильність віджилим звичкам і традиціям, нездатність сприймати й підтримувати нове, яке потребує життя), догматизм, формалізм, авторитаризм.

 

 Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 1558. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.018 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7