Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Суть сучасного загальновійськового бою
У збройній боротьбі сухопутні війська можна застосовувати у формі операцій, битв, бойових дій, боїв та ударів.

 

Бій — це організована збройна боротьба з’єднань, частин, підрозділів вою­ючих сторін; узгоджені за метою, місцем і часом удари, вогонь і маневр із метою знищення (розгромлення) противника та виконання інших тактичних завдань у визначеному районі протягом короткого часу. Він є основною формою так­тичних дій з'єднань, частин і підрозділів сухопутних військ, авіації і флоту.

 

Мета бою: знищення чи полонення живої сили противника, знищення та захоплення його озброєння, бойової техніки й зменшення здатності про­тивника до подальшого опору, її досягають потужними ударами всіх видів зброї, а також активними й рішучими діями з'єднань, частин і підрозділів із проведенням маневру.

 

Сучасний бій є загальновійськовим, оскільки в ньому беруть участь підроз­діли, частини та з'єднання всіх родів військ, спеціальних військ, авіації і ко­раблів Військово-морських сил.

 

Зміст бою залежить, насамперед, від рівня розвитку озброєння й військо­вої техніки. Основним змістом сучасного загальновійськового бою є ядерні удари, якщо бойові дії ведуться із застосуванням ядерної зброї, вогонь звичай­них засобів ураження, удар і маневр військ. Способи його ведення залежать від обстановки та видів зброї, яка використовується.

 

Ядерний удар — це один чи кілька ядерних вибухів, які відбуваються за короткий час із метою виконання тактичного завдання. Здатність ядерної зброї повністю уражати противника в певному радіусі перетворює ядерний удар у найважливіший елемент сучасного загальновійськового бою. Це зумовлено не лише масовими втратами військ, але й створенням складної радіаційної та інже­нерної обстановки в районах вибухів (завали, руйнування, пожежі, затоплен­ня). При масовому застосуванні ядерної зброї радіоактивне зараження (забруд­нення) місцевості буде одним із найважливіших факторів оперативної обста­новки і може суттєво впливати на характер і способи ведення бою.

 

Основним способом ведення бою з використанням тільки звичайної зброї є послідовне розгромлення (ураження) угрупувань військ противника.

 

Він вимагає рішучого зосередження сил і засобів на головному напрямку (в районі); вмілої організації та здійснення вогневого ураження угрупування противника при одночасному впливі на його резерви й об'єми в глибині; рішучого нарощу­вання зусиль для розвитку досягнутого успіху (відбивання ударів противника) на найважливіших напрямках (у районах); постійної готовності військ до не­гайних дій із застосуванням зброї масового ураження.

 

Удар — складова частина бою. Він полягає в одночасному ураженні угрупувань військ і об'єктів противника шляхом потужного впливу на них зви­чайною зброєю або військами. Залежно від того, які засоби використовують­ся, удари можуть бути вогневими, ракетними, ракетно-артилерійськими, авіа­ційними, військами, а за кількістю засобів і об'єктів ураження — масованими, зосередженими, груповими, поодинокими.

 

Вогневе ураження противника в загальновійськовому бою полягає: в узгодженому, одночасному та послідовному комплексному вогневому впливові на нього засобів різних видів Збройних сил, родів військ і спеціальних військ із застосуванням ракет і боєприпасів, заповнених звичайними й запалювальними речовинами; в нанесенні ударів ракетними військами й авіацією із застосуван­ням ракет, бомб та інших видів авіаційної зброї; у веденні всіх видів вогню артилерією та вогневими засобами танкових і механізованих військ; застосуванні дистанційних мінновибухових загороджень і запалювальних речовин; а на приморських напрямках — у нанесенні ракетних ударів і веденні вогню засоба­ми кораблів і береговими ракетно-артилерійськими засобами флоту.

 

Вогневе ураження противника організовують і здійснюють при всіх видах бою на глибину бойового завдання з'єднання, частини з метою уражен­ня засобів ядерного і хімічного нападу противника, основного угрупування його військ, резервів, захоплення та утримання вогневої переваги над ним, порушення системи управління, протиповітряної оборони, роботи тилу і створення умов для успішного виконання бойових завдань механізованими і танковими з'єднаннями та частинами.

 

Удар військ як складова частина загальновійськового бою — це поєднан­ня вогню й руху механізованих і танкових підрозділів та частин з метою завер­шення розгромлення противника, його резервів і виконання поставленого зав­дання. Використовуючи результати вогневого ураження і вогонь своїх вогне­вих засобів, механізовані й танкові частини (підрозділи) ударами з фронту і флангів розчленовують елементи бойового порядку угрупування противника як по фронту, так і по глибині, рішуче просуваються в райони розташування артилерії, ракетних частин і резервів для їхнього остаточного розгромлення й досягнення мети бою.

 

Високі маневрові можливості частин і підрозділів, наявність проміжків і відкритих флангів у бойових порядках противника створюють сприятливі умови для здійснення маневру.

 

Маневр — організоване пересування частин і підрозділів у ході бою на новий напрямок (рубіж, у район) із метою займання вигідного положення стосовно противника та створення необхідного угрупування сил і засобів для виконання поставлених чи виникаючих під час бою завдань; перенесення вогню, зусиль авіації, ударів ракетних військ для масованого впливу на най­важливіші об'єкти противника; переміщення (передачі) матеріальних засобів для повного тилового і технічного забезпечення угрупувань військ (сил), які діють на головному напрямку.Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 145. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.006 сек.) русская версия | украинская версия