Студопедия — Тести модуль 1 Біологічні особливості життєдіяльності людини 3 страница
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тести модуль 1 Біологічні особливості життєдіяльності людини 3 страница


A Один.

B * немає правильної відповіді

C Три.

D Чотири.

E П’ять.

267Скільки водневих зв'язків утворюється між аденіном і тиміном у молекулі ДНК?

A Один.

B * два

C Три.

D Чотири.

E П’ять.

268Скільки водневих зв'язків утворюється між гуаніном і цитозином у молекулі ДНК:

A Один.

B Два.

C * Три.

D Чотири.

E Жодного.

269Скільки водневих зв'язків утворюється між гуаніном і цитозином у молекулі ДНК:

A Один.

B Два.

C * немає правильної відповіді

D Чотири.

E Жодного.

270Скільки водневих зв'язків утворюється між тиміном і аденіном у молекулі ДНК?

A Один.

B * Два.

C Три.

D Чотири.

E П’ять.

271Скільки водневих зв'язків утворюється між тиміном і аденіном у молекулі ДНК?

A Один.

B * немає правильної відповіді

C Три.

D Чотири.

E П’ять.

272Скільки водневих зв'язків утворюється між цитозином і гуаніном у молекулі ДНК?

A Один.

B * Три.

C Чотири.

D П’ять.

E жодного

273Скільки водневих зв'язків утворюється між цитозином і гуаніном у молекулі ДНК?

A Один.

B * немає правильної відповіді

C Чотири.

D П’ять.

E жодного

274Скільки гетерохромосом в каріотипі жінки?

A 1.

B * 2.

C 23.

D 44.

E 46.

275Скільки гетерохромосом в каріотипі жінки?

A 1.

B * немає правильної відповіді

C 23.

D 44.

E 46.

276Скільки гетерохромосом в каріотипі чоловіка?

A 1

B * 2.

C 23.

D 44.

E 46.

277Скільки етапів має енергетичний обмін?

A 1.

B 2.

C * 3.

D 4.

E 5.

278Скільки молекул АТФ утворюється при анаеробному розщепленні одного моля глюкози?

A 1.

B * 2.

C 36.

D 38.

E 44.

279Скільки молекул молочної кислоти утворюється при розщепленні одного моля глюкози?

A 1.

B * 2.

C 36.

D 38.

E 40.

280Скільки пар азотистих основ містить лінкерна ДНК у нуклеосомі?

A 2.

B 20.

C * 60.

D 100.

E 200.

281Скільки пар азотистих основ містить нуклеосома у хромосомах?

A 2.

B 20.

C 60.

D * 200.

E 400.

282Скільки пар нуклеотидів утворюють один повний виток подвійної спіралі ДНК?

A 2.

B * 10.

C 34.

D 50.

E 100.

283Скільки полінуклеотидних ланцюгів має молекула ДНК?

A Один.

B * Два.

C Три.

D Чотири.

E Жодного.

284Скільки тілець Барра мають соматичні клітини здорового чоловіка?

A 1.

B 2.

C 3.

D * 0.

E 4.

285Сполука азотистої основи і пентози в нуклеїновій кислоті називається:

A * Нуклеозид

B Нуклеотид

C Дезоксирибонуклеозид

D Рибонуклеозид

E Динуклеотид

286Статеві клітини в людини:

A * Мають гаплоїдний набір хромосом

B Мають диплоїдний набір хромосом

C Мають високий рівень обмінних процесів

D Мають багато органел

E Мають дуже великі розміри

287Статеві клітини в людини:

A * Мають мало органел

B Мають високий рівень обмінних процесів

C Мають диплоїдний набір хромосом

D Мають багато органел

E Мають дуже великі розміри

288Статеві клітини в людини:

A * Мають низький рівень обмінних процесів

B Мають високий рівень обмінних процесів

C Мають диплоїдний набір хромосом

D Мають багато органел

E Мають дуже великі розміри

289У разі поділу клітини надвоє утворюються:

A * 2 дочірні клітини, вдвічі менші за материнську

B 2 дочірні клітини, вдвічі більші за материнську

C 2 дочірні клітини, величиною як материнська

D Велика і маленька дочірні клітини

E 4 дочірні клітини

290Утворення всіх видів РНК у клітині здійснюється:

A * В ядрі.

B На рибосомах.

C На мембранах ендоплазматичного ретикулуму.

D У пероксисомах.

E В клітинному центрі.

291Фермент, який забезпечує реплікацію ДНК, називається:

A * ДНК-залежна ДНК-полімераза.

B ДНК-залежна РНК-полімераза.

C Аміноацил-тРНК-синтетаза.

D РНК-залежна ДНК-полімераза.

E Пептидилтрансфераза.

292Хромосоми, які мають одне плече та центромеру розміщену на кінці називаються:

A * Телоцентричні.

B Метацентричні.

C Акроцентричні.

D Субметацентричні.

E Нерівноплечові.

293?Число і порядок розташування нуклеотидів у ланцюзі ДНК становить її …

A * Первинну структуру

B Вторинну структуру

C Третинну структуру

D Четвертинну структуру

E Всі відповіді вірні

294Що відбувається з еритроцитами в гіпертонічному розчині?

A Набряк.

B * Зморщення.

C Фізіологічний стан.

D Плазмоліз.

E Поділ.

295Що є прикладом дисиміляції?

A Біосинтез білка.

B Фотосинтез.

C Реплікація ДНК.

D * Енергетичний обмін.

E Транскрипція.

296Що з названого є характерним для периферичних білків біомембран?

A Синтез АТФ.

B Пронизують мембрану наскрізь, рецепторні.

C Міжклітинна взаємодія.

D * Частково занурені в гідрофобний шар ліпідів, білки цитоскелета.

E Білки іонних каналів.

297Як називається безкисневий етап енергетичного обміну?

A Аеробний.

B * Анаеробний.

C Підготовчий.

D Цикл Кребса.

E Транскрипція.

298Як називається гаплоїдний набір хромосом певного виду?

A * Геном.

B Каріотип.

C Спадковість.

D Генофонд.

E Ідіограма.

299Як називається диплоїдний набір хромосом певного виду?

A Геном.

B * Каріотип.

C Спадковість.

D Генофонд.

E Гетерохромосоми.

300Як називається ділянка хромосоми, в якій локалізований ген?

A Теломера.

B Центромера.

C Вторинна перетяжка.

D * Локус.

E Кінетохор.

301Як називається ділянка хромосоми, що поділяє її на два плеча?

A Теломера.

B * Центромера.

C Вторинна перетяжка.

D Локус.

E Супутник.

302Як називається ділянка хромосоми, яка є ядерцевим організатором?

A Теломера.

B Центромера.

C * Вторинна перетяжка.

D Локус.

E Нуклеосома.

303Як називається ділянка хромосоми, яку відокремлює вторинна перетяжка?

A Теломера.

B Центромера.

C * Супутник.

D Кінетохор.

E Нуклеосома.

304Як називається ділянка центромери, до якої прикріплюються нитки веретена поділу при мітозі?

A Теломера.

B * Кінетохор.

C Вторинна перетяжка.

D Локус.

E Супутник.

305Як називається заключна стадія профази І?

A * Діакінез

B Зигонема

C Лептонема

D Пахінема

E Диплонема

306Як називається кисневий етап енергетичного обміну?

A * Аеробний.

B Анаеробний.

C Підготовчий.

D Трансляція.

E Транскрипція.

307Як називається сукупність генів певної популяції?

A Геном.

B Каріотип.

C Спадковість.

D * Генофонд.

E Ідіограма.

308Як називаються відсіки цитоплазми, на які поділяють вміст клітини мембрани?

A Органели.

B Включення.

C * Компартменти.

D Цитозоль.

E Глікокалікс.

309Як називаються деспіралізовані в інтерфазі ділянки хромосом, що не забарвлюються барвниками, містять гени та транскрибуються?

A Структурний гетерохроматин.

B Факультативний гетерохроматин.

C * Еухроматин.

D Тільце Барра.

E Нуклеосоми.

310Як називаються частини хромосом, на які їх поділяє первинна перетяжка?

A Теломери.

B Центромери.

C Вторинні перетяжки.

D * Плечі.

E Нуклеосоми.

311Яка відстань між двома завершеними витками нуклеотидів у спіралі ДНК?

A 2 нм.

B 10 нм.

C 0,34 нм.

D * 3,4 нм.

E 34 нм.

312Яка відстань між сусідніми азотистими основами в полінуклеотидному ланцюгу ДНК?

A 2 нм.

B 10 нм.

C * 0,34 нм.

D 3,4 нм.

E 34 нм.

313Яка довжина одного нуклеотида ДНК?

A 2 нм.

B 10 нм.

C * 0,34 нм.

D 3,4 нм.

E 34 нм.

314Яка довжина одного повного витка подвійної спіралі ДНК?

A 2 нм.

B 0,34 нм.

C 10 нм.

D * 3,4 нм.

E 34 нм.

315Яка з перелічених азотистих основ входить до складу РНК та не входить до ДНК:

A * Урацил.

B Аденін.

C Тимін.

D Цитозин.

E Аденозинтрифосфат.

316Яка з перелічених азотистих основ входить до складу РНК та не входить до ДНК:

A * Урацил.

B Аденін.

C Тимін.

D Цитозин.

E Гуанін.

317Яка клітина має гаплоїдний набір хромосом?

A Овогоній.

B Сперматогоній.

C Лейкоцит.

D * Сперматозоїд.

E Еритроцит.

318Яка клітина має гаплоїдний набір хромосом?

A Еритроцит.

B Лейкоцит.

C * Яйцеклітина.

D Сперматогоній.

E Оогоній.

319Яка клітина має диплоїдний набір хромосом?

A Вторинний овоцит.

B * Сперматогоній.

C Яйцеклітина.

D Сперматозоїд.

E Полоцит.

320Яка клітина має диплоїдний набір хромосом?

A Вторинний сперматоцит.

B * Лейкоцит.

C Яйцеклітина.

D Сперматозоїд.

E Полоцит.

321Яка органела клітини приймає участь в утворенні веретена поділу при мітозі?

A Ядро.

B Ендоплазматична сітка.

C Рибосоми.

D Мітохондрії.

E * Клітинний центр.

322Яка стадія мейозу профази І називається стадією подвійних ниток?

A * Диплонема

B Зигонема

C Лептонема

D Пахінема

E Діакінез

323?Яка стадія мейозу профази І називається стадією тонких ниток?

A * Лептонема

B Зигонема

C Пахінема

D Диплонема

E Діакінез

324Яка стадія мейозу профази І називається стадією товстих ниток?

A * Пахінема

B Зигонема

C Лептонема

D Диплонема

E Діакінез

325Яке із тверджень про структуру ліпідного шару мембран є правильним?

A * Молекули складаються з гідрофільної голівки та двох гідрофобних хвостів.

B Молекули складаються з гідрофобної голівки та двох гідрофільних хвостів.

C Молекули складаються з двох гідрофільних голівок і одного гідрофобного хвоста.

D Молекули складаються з двох гідрофільних голівок.

E Молекули складаються з інтегральних та поверхневих білків.

326Який вид білків з’єднує нуклеосоми між собою у хромосомах?

A * Н1.

B Н2А.

C Н2В.

D Н3.

E Н4.

327Який діаметр подвійної спіралі ДНК?

A * 2 нм.

B 10 нм.

C 0,34 нм.

D 3,4 нм.

E 34 нм.

328Який набір хромосом мають лейкоцити?

A Гаплоїдний.

B * Диплоїдний.

C Поліплоїдний.

D Гомологічний.

E Тетраплоїдний.

329Який набір хромосом мають соматичні клітини?

A Гаплоїдний.

B * Диплоїдний.

C Поліплоїдний.

D Гомологічний.

E Тетраплоїдний.

330Який набір хромосом мають сперматозоїди?

A * Гаплоїдний.

B Диплоїдний.

C Поліплоїдний.

D Гомологічний.

E Тетраплоїдний.

331Який набір хромосом містять гамети?

A * Гаплоїдний.

B Диплоїдний.

C Поліплоїдний.

D Гомологічний.

E Тетраплоїдний.

332Який тип організації структури РНК утворюється під час транскрипції:

A * Первинна.

B Вторинна.

C Третинна.

D Четвертинна.

E Поліцистронна.

333Яким організмам властивий ГЦ-тип ДНК?

A Тваринам.

B Вищим рослинам.

C * Бактеріям.

D Людині.

E Ссавцям.

334Які види білків утворюють кори у хромосомах?

A Н1, Н2А, Н2В, Н3.

B * Н2А, Н2В, Н3, Н4.

C Негістонові.

D Периферичні.

E Інтегральні.

335Які етапи реплікації ДНК?

A Транскрипція, трансляція, елонгація.

B Транскрипція, трансляція, термінація.

C Транскрипція, трансляція, процесинг.

D * Ініціація, елонгація, термінація.

E Транскрипція, процесинг, елонгація.

336Які з перерахованих органел мають двомембранну будову?

A Лізосоми.

B * Мітохондрії.

C Клітинний центр.

D Комплекс Гольджі.

E Пероксисоми.

337Авторами концепції оперона в регуляції генів у прокаріот є:

A * Жакоб, Моно.

B Йогансен, Мендель.

C Бідл, Морган.

D Мак-Клінток.

E Морган, Мендель.

338Активну рибосому під час трансляції утворюють:

A Мала субодиниця рибосоми, велика субодиниця рибосоми, іРНК.

B * Мала субодиниця рибосоми, тРНК- метіонін, іРНК, велика субодиниця рибосоми.

C Велика субодиниця рибосоми, іРНК, тРНК.

D Мала субодиниця рибосоми, велика субодиниця рибосоми, тРНК.

E Мала субодиниця рибосоми, велика субодиниця рибосоми.

339Антикодон – це:

A Нуклеотиди ДНК.

B Нуклеотиди іРНК.

C * Нуклеотиди тРНК..

D Нуклеотиди рРНК.

E Нуклеотиди про-іРНК.

340Білок-репресор потрібен для:

A Регулювання транскрипції регуляторних генів.

B * Регулювання транскрипції структурних генів.

C Регулювання реплікації ДНК.

D Транспортування амінокислот до рибосом.

E Трансляції.

341Виберіть неправильне твердження:

A Генетичний код єдиний для всіх організмів.

B * Кожен окремий триплет може кодувати декілька амінокислот.

C Амінокислота може кодуватися більше, ніж одним триплетом нуклеотидів.

D Жодна азотиста основа одного кодону ніколи не входить до складу іншого кодону.

E Генетичний код не містить розділових знаків.

342Виберіть неправильне твердження:

A Генетичний код єдиний для всіх організмів.

B Кожен окремий триплет може кодувати тільки одну амінокислоту.

C Амінокислота може кодуватися більше, ніж одним триплетом нуклеотидів.

D * Азотиста основа одного кодону може входити до складу іншого кодону.

E Генетичний код не перективається.

343Виберіть неправильне твердження:

A Генетичний код єдиний для всіх організмів.

B Кожен окремий триплет може кодувати тільки одну амінокислоту.

C Амінокислота може кодуватися більше, ніж одним триплетом нуклеотидів.

D * Клітина може мати більше поліпептидів, ніж генів, що їх кодують.

E Генетичний код не перекривається.

344Відстань між 2 завершеними нитками ДНК становить:

A * 3,4 нм

B 25 нм

C 100 нм

D 10 нм

E 0,006 нм

345Відстань між 2 завершеними нитками ДНК становить:

A * Немає правильної відповіді

B 25 нм

C 100 нм

D 10 нм

E 0,006 нм

346Відстань між сусідніми основами в молекулі ДНК становить:

A * 0,34 нм

B 3 нм

C 30 нм

D 100 нм

E 55 нм

347Відстань між сусідніми основами в молекулі ДНК становить:

A * Немає правильної відповіді

B 3 нм

C 30 нм

D 100 нм

E 55 нм

348Ген виконує такі функції:

A * Всі відповіді вірні

B Зберігання спадкової інформації

C Керування біосинтезом білків та інших сполук в клітині

D Редуплікації ДНК і РНК

E Забезпечення спадкової мінливості клітин і організму

349Ген виконує такі функції:

A * Всі відповіді вірні

B Зберігання спадкової інформації

C Керування біосинтезом білків та інших сполук в клітині

D Явище рекомбінації

E Забезпечення спадкової мінливості клітин і організму

350Ген виконує такі функції:

A * Всі відповіді вірні

B Зберігання спадкової інформації

C Керування біосинтезом білків та інших сполук в клітині

D Явище рекомбінації

E Контроль за індивідуальним розвитком клітин і організмів

351Ген виконує такі функції:

A * Всі відповіді вірні

B Зберігання спадкової інформації

C Керування біосинтезом білків та інших сполук в клітині

D Репарації пошкоджених ДНК і РНК

E Контроль за індивідуальним розвитком клітин і організмів

352Генетичний код ДНК має такі фундаментальні характеристики:

A * Всі відповіді вірні

B Триплетність

C Універсальність

D Специфічність

E Виродженість

353Генетичний код ДНК має такі фундаментальні характеристики:

A * Всі відповіді вірні

B Колінеарність

C Універсальність

D Специфічність

E Виродженість

354Генетичний код ДНК має такі фундаментальні характеристики:

A * Всі відповіді вірні

B Колінеарність

C Односпрямованість

D Специфічність

E Виродженість

355Генетичний код ДНК має такі фундаментальні характеристики:

A * Всі відповіді вірні

B Колінеарність

C Односпрямованість

D Неперекривність

E Виродженість

356Два довгі антипаралельні полімерні ланцюги, що складаються із дезоксирибонуклеотидів, міцно з’єднані між собою ….

A * Водневими зв’язками

B Пептидними зв’язками

C Поліпептидними зв’язками

D Макроергічними зв’язками

E Вуглеводневими зв’язками

357Де в клітині відбувається процесинг?

A Хромосоми.

B * Ядро.

C Рибосоми.

D ДНК.

E Комплекс Гольджі.

358Де в клітині відбувається транскрипція?

A Хромосоми.

B * Ядро.

C Рибосоми.

D ДНК.

E Комплекс Гольджі.

359Де в клітині відбувається трансляція?

A Хромосоми.

B Ядро.

C * Рибосоми.

D ДНК.

E Комплекс Гольджі.

360Де в клітині відбувається трансляція?

A Хромосоми.

B Ядро.

C * Рибосоми.

D ДНК.

E Лізосоми.

361Де відбуваються посттрансляційні перетворення білків у клітині?

A Лізосоми.

B Вакуолі.

C Рибосоми.

D Мітохондрії.

E * Комплекс Гольджі.

362Де синтезується репресор?

A В ядерці.

B На рибосомах.

C * На гені-регуляторі.

D На операторі.

E На структурних генах.

363Діаметр подвійної спіралі ДНК складає:

A * 2 нм

B 25 нм

C 100 нм

D 10 нм

E 0,006 нм

364Діаметр подвійної спіралі ДНК складає:

A * Немає правильної відповіді

B 25 нм

C 100 нм

D 10 нм

E 0,006 нм

365Ділянка ДНК, до якої приєднується білок-репресор, це:

A Промотор.

B * Оператор.

C Ген-регулятор.

D Термінатор.

E Оперон.

366Ділянка ДНК, що має унікальну послідовність нуклеотидів – це:

A * Ген

B Геном

C Генотип

D Генофонд

E Фенотип

367Ділянка ДНК, що має унікальну послідовність нуклеотидів – це:

A * Немає правильної відповіді

B Геном

C Генотип

D Генофонд

E Фенотип

368Ділянка ДНК, що містить інформацію про синтез одного білка, називається:

A Транспозон.

B Кодон.

C Антикодон.

D Рекон.

E * Цистрон.

369Ділянка ДНК, що містить інформацію про структуру білка-репресора, це:

A Оперон.

B Оператор.

C * Ген-регулятор.

D Промотор.

E Структурний ген.

370Ділянка ДНК, що містить інформацію про структуру білка-репресора, це:

A Оперон.

B Оператор.

C * Ген-регулятор.

D Промотор.

E Термінатор.

371Ділянка молекули ДНК, що містить промотор, послідовність, яка транскрибується, та термінатор, називається:

A Мутон

B Рекон.

C * Транскриптон.

D Екзон.

E Транспозон.

372Для індуцибельної системи генної регуляції характерна:

A * Зміна активності репресора.

B Зміна активності індуктора.

C Наявність корепресора.

D Наявність інтронів.

E Відсутність індуктора.

373ДНК еукаріотів можна розділити на 2 типи послідовностей нуклеотидів:

A * Неповторювані і повторювані

B І і ІІ типу

C Первинні і вторинні

D Геномні і хромосомні

E Піримідинові і пуринові

374До комплексу ініціації під час транскрипції входять:

A Мала субодиниця рибосоми, велика субодиниця рибосоми, іРНК.

B * Мала субодиниця рибосоми, тРНК- метіонін, іРНК.

C Велика субодиниця рибосоми, іРНК, тРНК.

D Мала субодиниця рибосоми, велика субодиниця рибосоми, тРНК.

E Мала субодиниця рибосоми, велика субодиниця рибосоми.

375До фрагментів ДНК входять:

A * Всі відповіді вірні

B Структурні гени

C Регуляторні гени

D Сателітна ДНК

E Спейсерна ДНК

376До фрагментів ДНК входять:

A * Всі відповіді вірні

B Кластери генів

C Регуляторні гени

D Сателітна ДНК

E Спейсерна ДНК

377До фрагментів ДНК входять:

A * Всі відповіді вірні

B Кластери генів

C Повторювані гени

D Сателітна ДНК

E Спейсерна ДНК

378Елементарна структурно-функціональна одиниця спадковості – це:

A * Ген

B Геном

C Генотип

D Генофонд

E Фенотип

379Елементарна структурно-функціональна одиниця спадковості – це:

A * Немає правильної відповіді

B Геном

C Генотип

D Генофонд

E Фенотип

380Індуктор — це:

A * Речовина, яка змінює конформацію білка-репресора.

B Речовина, яка є наслідком індукції роботи оперона.

C Речовина, яка має специфічну спорідненість до промотора.

D Речовина, яка забезпечує синтез білка-репресора.

E Речовина, яка забезпечує синтез структурних генів.

381Інтенсивність прояву ознаки називається:

A Полігенність.

B Плейотропія.

C Пенетрантність.

D * Експресивність.

E Комплементарність.

382Інформативні ділянки структурних генів, що кодують амінокислоти – це:

A Мутони.

B * Екзони.

C Інтрони.

D Рекони.

E Кодони-термінатори.

383Кластери генів:

A * Є групами різних структурних генів у певній ділянці хромосоми, об’єднаними загальними функціями

B Несуть інформацію про структуру певних поліпептидів

C Містять велику кількість повторювальних груп нуклеотидів, що не мають змісту і не транскрибуються

D Мають регуляторну або посилювальну дію на структурні гени

E Контролюють і регулюють процес біосинтезу білка

384Кластери генів:

A * Немає правильної відповіді

B Несуть інформацію про структуру певних поліпептидів

C Містять велику кількість повторювальних груп нуклеотидів, що не мають змісту і не транскрибуються

D Мають регуляторну або посилювальну дію на структурні гени

E Контролюють і регулюють процес біосинтезу білка

385Кон’югація – це:

A * Перенесення генетичного матеріалу від однієї бактерії до іншої шляхом утворення цитоплазматичного містка, переміщення частини ДНК та її інтеграція з геномом клітини-реципієнта

B Включення чужорідної ДНК у геном клітини-хазяїна, що призводить до зміни її структурних і функціональних властивостей

C Явище, коли віруси, залишивши бактеріальні клітини, в яких вони паразитували, можуть захоплювати частину їх ДНК і, потрапивши в нові клітини, передають новим хазяїнам властивості попередніх

D Полімерна молекула, мономерами якої є нуклеотиди

E Утворення нових ланцюгів РНК

386Кон’югація – це:

A * немає правильної відповіді

B Включення чужорідної ДНК у геном клітини-хазяїна, що призводить до зміни її структурних і функціональних властивостей

C Явище, коли віруси, залишивши бактеріальні клітини, в яких вони паразитували, можуть захоплювати частину їх ДНК і, потрапивши в нові клітини, передають новим хазяїнам властивості попередніх

D Полімерна молекула, мономерами якої є нуклеотиди

E Утворення нових ланцюгів РНК

387Місце розташування гену – це:

A * Локус

B Місце розташування

C Точка синтезу

D Місце синтезу

E Послідовность

388Місце розташування гену – це:

A * Немає правильної відповіді

B Місце розташування

C Точка синтезу

D Місце синтезу

E Послідовность

389Мобільний спадковий елемкнт у молекулі ДНК:

A * Транспозон.

B Кодон.

C Антикодон.

D Рекон.

E Стоп-кодон.

390Модель подвійної спіралі молекули ДНК запропонували в 1953 році:

A * Дж.Уотсон і Ф.Крік

B Ч.Дарвін

C А.Левенгук і В.Гарвей

D М.Шлейден і Т.Шванн

E Е.Геккель

391Модель подвійної спіралі молекули ДНК запропонували в 1953 році:

A * немає правильної відповіді

B Ч.Дарвін

C А.Левенгук і В.Гарвей

D М.Шлейден і Т.Шванн

E Е.Геккель

392Найменша ділянка цистрона, зміна якої може спричинити мутацію, називається:

A * Мутон.

B Кодон.

C Антикодон.

D Рекон.

E Стоп-кодон.

393Найменша ділянка цистрона, яка не ділиться шляхом рекомбінації, називається:

A Мутон.

B Кодон.

C Антикодон.

D * Рекон.

E Стоп-кодон.

394Неінформативні ділянки структурних генів, що не кодують амінокислоти – це:

A Мутони.

B Екзони.

C * Інтрони.

D Рекони.

E Цистрони.

395Неперекривність генетичного коду проявляється у тому, що:

A Генетичний код єдиний для всіх організмів.

B Кожен окремий триплет кодує тільки одну певну амінокислоту.

C Амінокислота може кодуватися більше, ніж одним триплетом нуклеотидів.

D * Жодна азотиста основа одного кодону ніколи не входить до складу іншого кодону.

E Генетичний код не містить розділових знаків.

396Нуклеїнові кислоти вперше були виявлені Ф.Мішером у:

A * 1869 р.

B 1999 р.

C 1589 р.

D 1660 р.

E 1800 р.

397Нуклеотид складається з:

A * Всі відповіді вірні

B Азотистої основи

C Моносахариду дезоксирибози в ДНК

D Моносахариду рибози в РНК

E Залишку фосфорної кислоти

398Оператор — це:

A Ділянка молекули ДНК, що містить інформацію про структуру репресора.

B * Ділянка молекули ДНК, яку впізнають репресори і яка регулює транскрипцію оперонів або окремих генів.

C Ділянка молекули ДНК, яка сигналізує про закінчення транскрипції.

D Ділянка молекули ДНК, до якої приєднується фермент ДНК-залежної РНК-полімерази.

E Ділянка молекули ДНК, що містить структурні гени.

399Оператор, пов'язаний із репресором:

A Протидіє транскрипції регуляторних генів.

B Посилює транскрипцію наступної за оператором ділянки ДНК.

C Забезпечує синтез ферментів, інформація про структуру яких закодована в структурних генах.

D * Протидіє синтезу ферментів, інформація про структуру яких закодована в структурних генах.

E Не впливає на транскрипцію структурних генів.

400Оперон — це:

A Група структурних генів та пов'язаних з ними регуляторних ділянок, що контролюють утворення про-іРНК.

B Група регуляторних генів, які контролюють утворення кількох молекул про-іРНК.

C * Послідовність нуклеотидів ДНК, представлених промотором, оператором, структурними генами та термінатором.Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 1697. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Эффективность управления. Общие понятия о сущности и критериях эффективности. Эффективность управления – это экономическая категория, отражающая вклад управленческой деятельности в конечный результат работы организации...

Мотивационная сфера личности, ее структура. Потребности и мотивы. Потребности и мотивы, их роль в организации деятельности...

Классификация ИС по признаку структурированности задач Так как основное назначение ИС – автоматизировать информационные процессы для решения определенных задач, то одна из основных классификаций – это классификация ИС по степени структурированности задач...

Кран машиниста усл. № 394 – назначение и устройство Кран машиниста условный номер 394 предназначен для управления тормозами поезда...

Приложение Г: Особенности заполнение справки формы ву-45   После выполнения полного опробования тормозов, а так же после сокращенного, если предварительно на станции было произведено полное опробование тормозов состава от стационарной установки с автоматической регистрацией параметров или без...

Измерение следующих дефектов: ползун, выщербина, неравномерный прокат, равномерный прокат, кольцевая выработка, откол обода колеса, тонкий гребень, протёртость средней части оси Величину проката определяют с помощью вертикального движка 2 сухаря 3 шаблона 1 по кругу катания...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия